Tìm Thấy 35 Sản Phẩm

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Nhà Sản Xuất / Mô Tả
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
T0051386399
T0051386399 - Solder Wire, 96.5/3/0.5, 0.8mm Diameter, 221°C, 500g

2344627

Solder Wire, 96.5/3/0.5, 0.8mm Diameter, 221°C, 500g

WELLER

SOLDER, 96.5/3/0.5, 217 DEG, 0.8MM, 500G; Flux Type:No Clean; Solder Alloy:96.5, 3, 0.5 Sn, Ag, Cu; External Diameter - Metric:0.8mm; External Diameter - Imperial:0.032"; Melting Temperature:221°C; Weight - Metric:500g;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 3 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 3 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho Anh) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

 • Thêm 5 sẽ có hàng vào 19/10/2022
 • Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 12/12/2022

  Cái

  1+ US$124.41

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  T0051388199
  T0051388199 - Solder Wire, 96.5/3/0.5, 0.3mm Diameter, 221°C, 100g

  2344645

  Solder Wire, 96.5/3/0.5, 0.3mm Diameter, 221°C, 100g

  WELLER

  SOLDER, 96.5/3/0.5, 217 DEG, 0.3MM, 100G; Flux Type:No Clean; Solder Alloy:96.5, 3, 0.5 Sn, Ag, Cu; External Diameter - Metric:0.3mm; External Diameter - Imperial:0.012"; Melting Temperature:221°C; Weight - Metric:100g;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
  • 17 có sẵn trong 2 ngày làm việc giao hàng
  • 66 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  • 17 có sẵn trong 2 ngày làm việc giao hàng: (Kho Singapore) Đặt hàng trước 17:00 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)
  • 66 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho Anh) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

 • Thêm 9 sẽ có hàng vào 03/10/2022
 • Thêm 15 sẽ có hàng vào 26/10/2022
 • Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 26/12/2022

  Cái

  1+ US$38.62

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  T0051388299
  T0051388299 - Solder Wire, 96.5/3/0.5, 0.5mm Diameter, 221°C, 100g

  2344647

  Solder Wire, 96.5/3/0.5, 0.5mm Diameter, 221°C, 100g

  WELLER

  SOLDER, 96.5/3/0.5, 217 DEG, 0.5MM, 100G; Flux Type:No Clean; Solder Alloy:96.5, 3, 0.5 Sn, Ag, Cu; External Diameter - Metric:0.5mm; External Diameter - Imperial:0.02"; Melting Temperature:221°C; Weight - Metric:100g; W

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
  • 83 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  • 83 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho Anh) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

 • Thêm 25 sẽ có hàng vào 19/10/2022
 • Thêm 20 sẽ có hàng vào 16/11/2022
 • Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 26/12/2022

  Cái

  1+ US$33.80

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  T0051388599
  T0051388599 - Solder Wire, 96.5/3/0.5, 0.8mm Diameter, 221°C, 250g

  2344650

  Solder Wire, 96.5/3/0.5, 0.8mm Diameter, 221°C, 250g

  WELLER

  SOLDER, 96.5/3/0.5, 217 DEG, 0.8MM, 250G; Flux Type:No Clean; Solder Alloy:96.5, 3, 0.5 Sn, Ag, Cu; External Diameter - Metric:0.8mm; External Diameter - Imperial:0.032"; Melting Temperature:221°C; Weight - Metric:250g;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
  • 18 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  • 18 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho Anh) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

 • Thêm 5 sẽ có hàng vào 26/10/2022
 • Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 12/12/2022

  Cái

  1+ US$61.82

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  T0051388699
  T0051388699 - Solder Wire, 96.5/3/0.5, 1mm Diameter, 221°C, 250g

  2344651

  Solder Wire, 96.5/3/0.5, 1mm Diameter, 221°C, 250g

  WELLER

  SOLDER, 96.5/3/0.5, 217 DEG, 1MM, 250G; Flux Type:No Clean; Solder Alloy:96.5, 3, 0.5 Sn, Ag, Cu; External Diameter - Metric:1mm; External Diameter - Imperial:0.04"; Melting Temperature:221°C; Weight - Metric:250g; Weigh

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
  • 47 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  • 47 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho Anh) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

  Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 19/12/2022

  Cái

  1+ US$68.78

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  T0051401399
  T0051401399 - Soldering Wire, 0.8 mm Diameter, 100 g Weight

  2855109

  Soldering Wire, 0.8 mm Diameter, 100 g Weight

  WELLER

  SOLDER WIRE, 0.8MM, 100G, 227DEG C; Flux Type:-; Solder Alloy:-; External Diameter - Metric:0.8mm; External Diameter - Imperial:0.03"; Melting Temperature:227°C; Weight - Metric:100g; Weight - Imperial:3.52oz; Product Ra

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
  • 21 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  • 21 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho Anh) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

 • Thêm 4 sẽ có hàng vào 19/10/2022
 • Thêm 9 sẽ có hàng vào 30/11/2022
 • Thêm 15 sẽ có hàng vào 13/12/2022
 • Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 19/12/2022

  Cái

  1+ US$20.52

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  T0051386099
  T0051386099 - Solder Wire, 96.5/3/0.5, 1.6mm Diameter, 221°C, 500g

  2344624

  Solder Wire, 96.5/3/0.5, 1.6mm Diameter, 221°C, 500g

  WELLER

  SOLDER, 96.5/3/0.5, 217 DEG, 1.6MM, 500G; Flux Type:No Clean; Solder Alloy:96.5, 3, 0.5 Sn, Ag, Cu; External Diameter - Metric:1.6mm; External Diameter - Imperial:0.063"; Melting Temperature:221°C; Weight - Metric:500g;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
  • 3 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  • 3 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho Anh) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

 • Thêm 4 sẽ có hàng vào 09/11/2022
 • Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 12/12/2022

  Cái

  1+ US$118.43

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  T0051386299
  T0051386299 - Solder Wire, 96.5/3/0.5, 1mm Diameter, 221°C, 500g

  2344626

  Solder Wire, 96.5/3/0.5, 1mm Diameter, 221°C, 500g

  WELLER

  SOLDER, 96.5/3/0.5, 217 DEG, 1MM, 500G; Flux Type:No Clean; Solder Alloy:96.5, 3, 0.5 Sn, Ag, Cu; External Diameter - Metric:1mm; External Diameter - Imperial:0.04"; Melting Temperature:221°C; Weight - Metric:500g; Weigh

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
  • 6 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  • 6 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho Anh) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

 • Thêm 3 sẽ có hàng vào 09/11/2022
 • Thêm 3 sẽ có hàng vào 30/11/2022
 • Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 12/12/2022

  Cái

  1+ US$118.43

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  T0051386499
  T0051386499 - Solder Wire, 96.5/3/0.5, 0.5mm Diameter, 221°C, 500g

  2344628

  Solder Wire, 96.5/3/0.5, 0.5mm Diameter, 221°C, 500g

  WELLER

  SOLDER, 96.5/3/0.5, 217 DEG, 0.5MM, 500G; Flux Type:No Clean; Solder Alloy:96.5, 3, 0.5 Sn, Ag, Cu; External Diameter - Metric:0.5mm; External Diameter - Imperial:0.02"; Melting Temperature:221°C; Weight - Metric:500g; W

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
  • 7 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  • 7 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho Anh) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

  Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 12/12/2022

  Cái

  1+ US$138.77

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  T0051387099
  T0051387099 - Solder Wire, 96.5/3/0.5, 0.5mm Diameter, 221°C, 500g

  2344635

  Solder Wire, 96.5/3/0.5, 0.5mm Diameter, 221°C, 500g

  WELLER

  SOLDER, 96.5/3/0.5, 217 DEG, 0.5MM, 500G; Flux Type:Halogen Free; Solder Alloy:96.5, 3, 0.5 Sn, Ag, Cu; External Diameter - Metric:0.5mm; External Diameter - Imperial:0.02"; Melting Temperature:221°C; Weight - Metric:500

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

  Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 12/12/2022 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

  Cái

  1+ US$138.77

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  T0051387499
  T0051387499 - Solder Wire, 99.3/0.7, 1mm Diameter, 227°C, 500g

  2344638

  Solder Wire, 99.3/0.7, 1mm Diameter, 227°C, 500g

  WELLER

  SOLDER, 99.3/0.7, 227 DEG, 1MM, 500G; Flux Type:Halogen Free; Solder Alloy:99.3, 0.7 Sn, Cu; External Diameter - Metric:1mm; External Diameter - Imperial:0.04"; Melting Temperature:227°C; Weight - Metric:500g; Weight - I

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
  • 11 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  • 11 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho Anh) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

 • Thêm 3 sẽ có hàng vào 12/10/2022
 • Thêm 3 sẽ có hàng vào 02/11/2022
 • Thêm 4 sẽ có hàng vào 23/11/2022
 • Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 12/12/2022

  Cái

  1+ US$70.58

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  T0051387599
  T0051387599 - Solder Wire, 99.3/0.7, 0.8mm Diameter, 227°C, 500g

  2344639

  Solder Wire, 99.3/0.7, 0.8mm Diameter, 227°C, 500g

  WELLER

  SOLDER, 99.3/0.7, 227 DEG, 0.8MM, 500G; Flux Type:Halogen Free; Solder Alloy:99.3, 0.7 Sn, Cu; External Diameter - Metric:0.8mm; External Diameter - Imperial:0.032"; Melting Temperature:227°C; Weight - Metric:500g; Weigh

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
  • 4 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  • 4 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho Anh) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

 • Thêm 3 sẽ có hàng vào 23/11/2022
 • Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 12/12/2022

  Cái

  1+ US$75.37

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  T0051387699
  T0051387699 - Solder Wire, 99.3/0.7, 0.5mm Diameter, 227°C, 500g

  2344640

  Solder Wire, 99.3/0.7, 0.5mm Diameter, 227°C, 500g

  WELLER

  SOLDER, 99.3/0.7, 227 DEG, 0.5MM, 500G; Flux Type:Halogen Free; Solder Alloy:99.3, 0.7 Sn, Cu; External Diameter - Metric:0.5mm; External Diameter - Imperial:0.02"; Melting Temperature:227°C; Weight - Metric:500g; Weight

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

  Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất
 • Thêm 1 sẽ có hàng vào 23/11/2022
 • Thêm 5 sẽ có hàng vào 07/12/2022
 • Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 19/12/2022 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

  Cái

  1+ US$78.96

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  T0051388399
  T0051388399 - Solder Wire, 96.5/3/0.5, 0.3mm Diameter, 221°C, 100g

  2344648

  Solder Wire, 96.5/3/0.5, 0.3mm Diameter, 221°C, 100g

  WELLER

  SOLDER, 96.5/3/0.5, 217 DEG, 0.3MM, 100G; Flux Type:Halogen Free; Solder Alloy:96.5, 3, 0.5 Sn, Ag, Cu; External Diameter - Metric:0.3mm; External Diameter - Imperial:0.012"; Melting Temperature:221°C; Weight - Metric:10

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
  • 41 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  • 41 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho Anh) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

 • Thêm 4 sẽ có hàng vào 19/10/2022
 • Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 02/01/2023

  Cái

  1+ US$38.62

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  T0051388499
  T0051388499 - Solder Wire, 96.5/3/0.5, 0.5mm Diameter, 221°C, 100g

  2344649

  Solder Wire, 96.5/3/0.5, 0.5mm Diameter, 221°C, 100g

  WELLER

  SOLDER, 96.5/3/0.5, 217 DEG, 0.5MM, 100G; Flux Type:Halogen Free; Solder Alloy:96.5, 3, 0.5 Sn, Ag, Cu; External Diameter - Metric:0.5mm; External Diameter - Imperial:0.02"; Melting Temperature:221°C; Weight - Metric:100

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
  • 9 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  • 9 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho Anh) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

 • Thêm 7 sẽ có hàng vào 23/11/2022
 • Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 12/12/2022

  Cái

  1+ US$32.06

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  T0051386599
  T0051386599 - Solder Wire, 96.5/3/0.5, 0.3mm Diameter, 221°C, 500g

  2344629

  Solder Wire, 96.5/3/0.5, 0.3mm Diameter, 221°C, 500g

  WELLER

  SOLDER, 96.5/3/0.5, 217 DEG, 0.3MM, 500G; Flux Type:No Clean; Solder Alloy:96.5, 3, 0.5 Sn, Ag, Cu; External Diameter - Metric:0.3mm; External Diameter - Imperial:0.012"; Melting Temperature:221°C; Weight - Metric:500g;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

  Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất
 • Thêm 2 sẽ có hàng vào 05/10/2022
 • Thêm 2 sẽ có hàng vào 30/11/2022
 • Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 12/12/2022 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

  Cái

  1+ US$144.74

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  T0051388799
  T0051388799 - Solder Wire, 96.5/3/0.5, 0.8mm Diameter, 221°C, 250g

  2344652

  Solder Wire, 96.5/3/0.5, 0.8mm Diameter, 221°C, 250g

  WELLER

  SOLDER, 96.5/3/0.5, 217 DEG, 0.8MM, 250G; Flux Type:Halogen Free; Solder Alloy:96.5, 3, 0.5 Sn, Ag, Cu; External Diameter - Metric:0.8mm; External Diameter - Imperial:0.032"; Melting Temperature:221°C; Weight - Metric:25

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
  • 18 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  • 18 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho Anh) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

 • Thêm 6 sẽ có hàng vào 05/10/2022
 • Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 12/12/2022

  Cái

  1+ US$51.51

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  T0051388899
  T0051388899 - Solder Wire, 96.5/3/0.5, 1mm Diameter, 221°C, 250g

  2344653

  Solder Wire, 96.5/3/0.5, 1mm Diameter, 221°C, 250g

  WELLER

  SOLDER, 96.5/3/0.5, 217 DEG, 1MM, 250G; Flux Type:Halogen Free; Solder Alloy:96.5, 3, 0.5 Sn, Ag, Cu; External Diameter - Metric:1mm; External Diameter - Imperial:0.04"; Melting Temperature:221°C; Weight - Metric:250g; W

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

  Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất
 • Thêm 2 sẽ có hàng vào 23/11/2022
 • Thêm 1 sẽ có hàng vào 12/12/2022
 • Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 19/12/2022 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

  Cái

  1+ US$68.78

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  T0051388099
  T0051388099 - Solder Wire, 99.3/0.7, 0.5mm Diameter, 227°C, 500g

  2344644

  Solder Wire, 99.3/0.7, 0.5mm Diameter, 227°C, 500g

  WELLER

  SOLDER, 99.3/0.7, 227 DEG, 0.5MM, 500G; Flux Type:Halogen Free; Solder Alloy:99.3, 0.7 Sn, Cu; External Diameter - Metric:0.5mm; External Diameter - Imperial:0.02"; Melting Temperature:227°C; Weight - Metric:500g; Weight

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
  • 3 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  • 3 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho Anh) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

 • Thêm 2 sẽ có hàng vào 09/11/2022
 • Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 12/12/2022

  Cái

  1+ US$96.90

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  T0051386570
  T0051386570 - Solder Wire, No Clean, Lead Free, 96.5, 3, 0.5 Sn, Ag, Cu, 10G, 221 °C, WSW Series, 0.2 mm OD

  3868981

  Solder Wire, No Clean, Lead Free, 96.5, 3, 0.5 Sn, Ag, Cu, 10G, 221 °C, WSW Series, 0.2 mm OD

  WELLER

  SOLDER WIRE, 96.5/3/0.5 SN/AG/CU, 10G;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
  • 1 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  • 1 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho Anh) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

 • Thêm 10 sẽ có hàng vào 23/11/2022
 • Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 12/12/2022

  Cái

  1+ US$53.35

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  T0051402599
  T0051402599 - Solder Wire, No Clean, Lead Free, 96.5, 3, 0.5 Sn, Ag, Cu, 100G, 221 °C, WSW Series, 0.8 mm OD

  3868983

  Solder Wire, No Clean, Lead Free, 96.5, 3, 0.5 Sn, Ag, Cu, 100G, 221 °C, WSW Series, 0.8 mm OD

  WELLER

  SOLDER WIRE, 96.5/3/0.5 SN/AG/CU, 100G;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
  • 20 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  • 20 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho Anh) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

  Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 12/12/2022

  Cái

  1+ US$29.91

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  T0051402999
  T0051402999 - Solder Wire, No Clean, Lead Free, 99.3, 0.6, 0.05 Sn, Cu, Ni, 21g, 229 °C, 0.3/0.5/0.8mm, Pack of 3

  3868987

  Solder Wire, No Clean, Lead Free, 99.3, 0.6, 0.05 Sn, Cu, Ni, 21g, 229 °C, 0.3/0.5/0.8mm, Pack of 3

  WELLER

  SOLDER WIRE, 99.3/0.6/0.05 SN/CU/NI, 21G;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

  Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất
 • Thêm 4 sẽ có hàng vào 09/10/2022
 • Thêm 7 sẽ có hàng vào 26/10/2022
 • Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 12/12/2022 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

  3 Bộ

  1+ US$9.57

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  T0051402799
  T0051402799 - Solder Wire, No Clean, Lead Free, 99.3, 0.6, 0.05 Sn, Cu, Ni, 100G, 229 °C, 0.5 mm

  3868985

  Solder Wire, No Clean, Lead Free, 99.3, 0.6, 0.05 Sn, Cu, Ni, 100G, 229 °C, 0.5 mm

  WELLER

  SOLDER WIRE, 99.3/0.6/0.05 SN/CU/NI/100G;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

  Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất
 • Thêm 10 sẽ có hàng vào 09/10/2022
 • Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 12/12/2022 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

  Cái

  1+ US$21.54

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  T0051402899
  T0051402899 - Solder Wire, No Clean, Lead Free, 99.3, 0.6, 0.05 Sn, Cu, Ni, 100G, 229 °C, 0.3 mm

  3868986

  Solder Wire, No Clean, Lead Free, 99.3, 0.6, 0.05 Sn, Cu, Ni, 100G, 229 °C, 0.3 mm

  WELLER

  SOLDER WIRE, 99.3/0.6/0.05 SN/CU/NI/100G;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
  • 1 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  • 1 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho Anh) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

 • Thêm 10 sẽ có hàng vào 19/10/2022
 • Thêm 10 sẽ có hàng vào 23/11/2022
 • Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 12/12/2022

  Cái

  1+ US$28.71

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  T0051402699
  T0051402699 - Solder Wire, No Clean, Lead Free, 99.3, 0.6, 0.05 Sn, Cu, Ni, 100G, 229 °C, OD 1 mm

  3868984

  Solder Wire, No Clean, Lead Free, 99.3, 0.6, 0.05 Sn, Cu, Ni, 100G, 229 °C, OD 1 mm

  WELLER

  SOLDER WIRE, 99.3/0.6/0.05 SN/CU/NI/100G;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
  • 8 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  • 8 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho Anh) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

  Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 12/12/2022

  Cái

  1+ US$19.14

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1