Tìm Thấy 1 Sản Phẩm

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Nhà Sản Xuất / Mô Tả
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
SIP-005AFS301
SIP-005AFS301 - ZigBee Module, ARTIK 530, 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.2, and 802.15.4 ZigBee, 1.7V to 5.5V Supply

2770345

ZigBee Module, ARTIK 530, 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.2, and 802.15.4 ZigBee, 1.7V to 5.5V Supply

SAMSUNG ARTIK

WIRELESS MODULE, ARM CORTEX-A9, 2.4GHZ; Module Applications:Factory Automation, Smart Home Gateway, Building Automation Controller, Multimedia Applications; MCU Supported Families:ARTIK 530; Wireless Protocol:-; Data Rate:-; Module Interface:-; Supply Vo

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Ngưng sản xuất

Cái

Vật Phẩm Hạn Chế