Tìm Thấy 24 Sản Phẩm

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Nhà Sản Xuất / Mô Tả
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
ASEN10216
ASEN10216 - AC Axial Fan, 230V, Square, 120 mm, 25 mm, Ball Bearing, 63.6 CFM

2932824

AC Axial Fan, 230V, Square, 120 mm, 25 mm, Ball Bearing, 63.6 CFM

PANASONIC

AXIAL FAN, 120MM, 230VAC, 63.6CFM, 34DBA; Supply Voltage:230V; Current Type:AC; Fan Frame Size:120mm; External Depth:25mm; Noise Rating:34dBA; Flow Rate - Imperial:63.6cu.ft/min; Flow Rate - Metric:1.8m³/min; Bearing Type:Ball; Power Connection Type:2 Le

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 4 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 4 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 09/01/2023

Cái

1+ US$68.86 5+ US$66.79

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ASEN102529
ASEN102529 - AC Axial Fan, 115V, Square, 120 mm, 25 mm, Ball Bearing, 63.6 CFM

2932825

AC Axial Fan, 115V, Square, 120 mm, 25 mm, Ball Bearing, 63.6 CFM

PANASONIC

AXIAL FAN, 120MM, 115VAC, 63.6CFM, 34DBA; Supply Voltage:115V; Current Type:AC; Fan Frame Size:120mm; External Depth:25mm; Noise Rating:34dBA; Flow Rate - Imperial:63.6cu.ft/min; Flow Rate - Metric:1.8m³/min; Bearing Type:Ball; Power Connection Type:Term

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 9 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 9 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 09/01/2023

Cái

1+ US$61.37 5+ US$60.28 10+ US$59.19 25+ US$58.09

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ASEN102569
ASEN102569 - AC Axial Fan, 230V, Square, 120 mm, 25 mm, Ball Bearing, 63.6 CFM

2932826

AC Axial Fan, 230V, Square, 120 mm, 25 mm, Ball Bearing, 63.6 CFM

PANASONIC

AXIAL FAN, 120MM, 230VAC, 63.6CFM, 34DBA; Supply Voltage:230V; Current Type:AC; Fan Frame Size:120mm; External Depth:25mm; Noise Rating:34dBA; Flow Rate - Imperial:63.6cu.ft/min; Flow Rate - Metric:1.8m³/min; Bearing Type:Ball; Power Connection Type:Term

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 3 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 3 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 09/01/2023

Cái

1+ US$71.35 5+ US$69.86

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ASEN10412
ASEN10412 - AC Axial Fan, 115V, Square, 120 mm, 38 mm, Ball Bearing, 88.3 CFM

2932827

AC Axial Fan, 115V, Square, 120 mm, 38 mm, Ball Bearing, 88.3 CFM

PANASONIC

AXIAL FAN, 120MM, 115VAC, 88.3CFM, 37DBA; Supply Voltage:115V; Current Type:AC; Fan Frame Size:120mm; External Depth:38mm; Noise Rating:37dBA; Flow Rate - Imperial:88.3cu.ft/min; Flow Rate - Metric:2.5m³/min; Bearing Type:Ball; Power Connection Type:2 Le

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 09/01/2023 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

Cái

1+ US$64.86 5+ US$63.71 10+ US$62.55 25+ US$61.40

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ASEN10415
ASEN10415 - AC Axial Fan, 220V, Square, 120 mm, 38 mm, Ball Bearing, 88.3 CFM

2932828

AC Axial Fan, 220V, Square, 120 mm, 38 mm, Ball Bearing, 88.3 CFM

PANASONIC

AXIAL FAN, 120MM, 220VAC, 88.3CFM, 37DBA; Supply Voltage:220V; Current Type:AC; Fan Frame Size:120mm; External Depth:38mm; Noise Rating:37dBA; Flow Rate - Imperial:88.3cu.ft/min; Flow Rate - Metric:2.5m³/min; Bearing Type:Ball; Power Connection Type:2 Le

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 09/01/2023 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

Cái

1+ US$64.86 5+ US$63.71 10+ US$62.55 25+ US$61.40

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ASEN10416
ASEN10416 - AC Axial Fan, 230V, Square, 120 mm, 38 mm, Ball Bearing, 88.3 CFM

2932829

AC Axial Fan, 230V, Square, 120 mm, 38 mm, Ball Bearing, 88.3 CFM

PANASONIC

AXIAL FAN, 120MM, 230VAC, 88.3CFM, 37DBA; Supply Voltage:230V; Current Type:AC; Fan Frame Size:120mm; External Depth:38mm; Noise Rating:37dBA; Flow Rate - Imperial:88.3cu.ft/min; Flow Rate - Metric:2.5m³/min; Bearing Type:Ball; Power Connection Type:2 Le

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 6 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 6 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 09/01/2023

Cái

1+ US$75.03 5+ US$73.47

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ASEN104529
ASEN104529 - AC Axial Fan, 115V, Square, 120 mm, 38 mm, Ball Bearing, 88.3 CFM

2932830

AC Axial Fan, 115V, Square, 120 mm, 38 mm, Ball Bearing, 88.3 CFM

PANASONIC

AXIAL FAN, 120MM, 115VAC, 88.3CFM, 37DBA; Supply Voltage:115V; Current Type:AC; Fan Frame Size:120mm; External Depth:38mm; Noise Rating:37dBA; Flow Rate - Imperial:88.3cu.ft/min; Flow Rate - Metric:2.5m³/min; Bearing Type:Ball; Power Connection Type:Term

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 09/01/2023 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

Cái

1+ US$64.86 5+ US$63.71 10+ US$62.55 25+ US$61.40

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ASEN18001
ASEN18001 - Fan Finger Guard, Steel - Wire Form, 120mm Axial Fans, 152.5 mm

2932831

Fan Finger Guard, Steel - Wire Form, 120mm Axial Fans, 152.5 mm

PANASONIC

FAN GUARD, STEEL, 120MM; For Use With:Panasonic ASFN1 Series DC/ASEN1 Series AC Axial Fans; Fan Frame Size:120mm; Fixing Centres:152.5mm; Guard Material:Steel; Product Range:-; SVHC:No SVHC (27-Jun-2018)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 21/11/2022 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

Cái

1+ US$13.01 10+ US$12.17 25+ US$11.00 100+ US$10.38 150+ US$9.72

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ASEN18002
ASEN18002 - Fan Filter Assembly, 120 mm

2932832

Fan Filter Assembly, 120 mm

PANASONIC

FAN COVER W/FILTER, 104.8MM; Fan Frame Size:120mm; For Use With:Panasonic ASFN1 & ASFN1*B Series DC Axial Fans & ASEN1 Series AC Axial Fans; Fixing Centres:104.8mm; Filter Material:-; Guard Material:-; Product Range:-; SVHC:No SVHC (27-Jun-2018)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 133 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 133 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 21/11/2022

Cái

1+ US$24.68 5+ US$24.25 10+ US$23.81 25+ US$23.37 50+ US$22.14

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ASEN50752
ASEN50752 - AC Axial Fan, 115V, Rectangular with Rounded Ends, 172 mm, 38 mm, Ball Bearing, 176.6 CFM

2932833

AC Axial Fan, 115V, Rectangular with Rounded Ends, 172 mm, 38 mm, Ball Bearing, 176.6 CFM

PANASONIC

AXIAL FAN, 150MM, 115V, 176.6CFM, 52DBA; Supply Voltage:115V; Current Type:AC; Fan Frame Size:172mm; External Depth:38mm; Noise Rating:52dBA; Flow Rate - Imperial:176.6cu.ft/min; Flow Rate - Metric:5m³/min; Bearing Type:Ball; Power Connection Type:Termin

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 09/01/2023 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

Cái

1+ US$118.82

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ASEN50756
ASEN50756 - AC Axial Fan, 230V, Rectangular with Rounded Ends, 172 mm, 38 mm, Ball Bearing, 176.6 CFM

2932834

AC Axial Fan, 230V, Rectangular with Rounded Ends, 172 mm, 38 mm, Ball Bearing, 176.6 CFM

PANASONIC

AXIAL FAN, 150MM, 230V, 176.6CFM, 52DBA; Supply Voltage:230V; Current Type:AC; Fan Frame Size:172mm; External Depth:38mm; Noise Rating:52dBA; Flow Rate - Imperial:176.6cu.ft/min; Flow Rate - Metric:5m³/min; Bearing Type:Ball; Power Connection Type:Termin

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 09/01/2023 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

Cái

1+ US$158.58 5+ US$155.25

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ASEN58001
ASEN58001 - Fan Finger Guard, Steel - Wire Form, 150mm x 172mm Axial Fans, 154.4 mm

2932835

Fan Finger Guard, Steel - Wire Form, 150mm x 172mm Axial Fans, 154.4 mm

PANASONIC

FAN GUARD, STEEL, 150MM; For Use With:Panasonic ASFN5 Series DC/ASEN5 Series AC Axial Fans; Fan Frame Size:150mm; Fixing Centres:154.4mm; Guard Material:Steel; Product Range:-; SVHC:No SVHC (27-Jun-2018)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 21/11/2022 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

Cái

1+ US$17.29 5+ US$16.18 10+ US$14.62 50+ US$13.78 100+ US$12.91

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ASEN60512
ASEN60512 - AC Axial Fan, 115V, Square, 60 mm, 30 mm, Ball Bearing, 7.06 CFM

2932836

AC Axial Fan, 115V, Square, 60 mm, 30 mm, Ball Bearing, 7.06 CFM

PANASONIC

AXIAL FAN, 60MM, 115VAC, 7.06CFM, 28DBA; Supply Voltage:115V; Current Type:AC; Fan Frame Size:60mm; External Depth:30mm; Noise Rating:28dBA; Flow Rate - Imperial:7.06cu.ft/min; Flow Rate - Metric:0.2m³/min; Bearing Type:Ball; Power Connection Type:2 Lead

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 09/01/2023 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

Cái

1+ US$52.70 5+ US$51.76 10+ US$50.83 25+ US$49.88

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ASEN68002
ASEN68002 - Fan Filter Assembly, 60 mm, Panasonic ASFN6 Series DC Axial Fans & ASEN6 Series AC Axial Fans

2932837

Fan Filter Assembly, 60 mm, Panasonic ASFN6 Series DC Axial Fans & ASEN6 Series AC Axial Fans

PANASONIC

FAN COVER W/FILTER, 50MM; Fan Frame Size:60mm; For Use With:Panasonic ASFN6 Series DC Axial Fans & ASEN6 Series AC Axial Fans; Fixing Centres:50mm; Filter Material:-; Guard Material:-; Product Range:-; SVHC:No SVHC (27-Jun-2018)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 3 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 3 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 21/11/2022

Cái

1+ US$21.69 5+ US$21.30 10+ US$20.91 25+ US$20.52 50+ US$19.46

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ASEN80216
ASEN80216 - AC Axial Fan, 230V, Square, 80 mm, 25 mm, Ball Bearing, 24.01 CFM

2932838

AC Axial Fan, 230V, Square, 80 mm, 25 mm, Ball Bearing, 24.01 CFM

PANASONIC

AXIAL FAN, 80MM, 230V, 1207.8CFM, 24DBA; Supply Voltage:230V; Current Type:AC; Fan Frame Size:80mm; External Depth:25mm; Noise Rating:24dBA; Flow Rate - Imperial:24.01cu.ft/min; Flow Rate - Metric:0.68m³/min; Bearing Type:Ball; Power Connection Type:2 Le

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 2 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 2 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 09/01/2023

Cái

1+ US$70.85 5+ US$69.59 10+ US$68.33 25+ US$67.07

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ASEN80416
ASEN80416 - AC Axial Fan, 230V, Square, 80 mm, 38 mm, Ball Bearing, 26.5 CFM

2932839

AC Axial Fan, 230V, Square, 80 mm, 38 mm, Ball Bearing, 26.5 CFM

PANASONIC

AXIAL FAN, 80MM, 230VAC, 26.5CFM, 33DBA; Supply Voltage:230V; Current Type:AC; Fan Frame Size:80mm; External Depth:38mm; Noise Rating:33dBA; Flow Rate - Imperial:26.5cu.ft/min; Flow Rate - Metric:0.75m³/min; Bearing Type:Ball; Power Connection Type:2 Lea

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 09/01/2023 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

Cái

1+ US$51.13 5+ US$50.07

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ASEN804569
ASEN804569 - AC Axial Fan, 230V, Square, 80 mm, 38 mm, Ball Bearing, 26.5 CFM

2932840

AC Axial Fan, 230V, Square, 80 mm, 38 mm, Ball Bearing, 26.5 CFM

PANASONIC

AXIAL FAN, 80MM, 230VAC, 26.5CFM, 33DBA; Supply Voltage:230V; Current Type:AC; Fan Frame Size:80mm; External Depth:38mm; Noise Rating:33dBA; Flow Rate - Imperial:26.5cu.ft/min; Flow Rate - Metric:0.75m³/min; Bearing Type:Ball; Power Connection Type:Termi

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 09/01/2023 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

Cái

1+ US$47.63 5+ US$46.63

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ASEN88001
ASEN88001 - Fan Finger Guard, Steel - Wire Form, 80mm Axial Fans, 105 mm

2932841

Fan Finger Guard, Steel - Wire Form, 80mm Axial Fans, 105 mm

PANASONIC

FAN GUARD, STEEL, 80MM; For Use With:Panasonic ASFN8 Series DC/ASEN8 Series AC Axial Fans; Fan Frame Size:80mm; Fixing Centres:105mm; Guard Material:Steel; Product Range:-; SVHC:No SVHC (27-Jun-2018)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 3 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 3 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 21/11/2022

Cái

1+ US$7.89 10+ US$7.38 25+ US$6.67 150+ US$6.29 250+ US$5.89

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ASEN88002
ASEN88002 - Fan Filter Assembly, 80 mm

2932842

Fan Filter Assembly, 80 mm

PANASONIC

FAN COVER W/FILTER, 71.5MM; Fan Frame Size:80mm; For Use With:Panasonic ASFN8 & ASFN9 Series DC Axial Fans & ASEN8 Series AC Axial Fans; Fixing Centres:71.5mm; Filter Material:-; Guard Material:-; Product Range:-; SVHC:No SVHC (27-Jun-2018)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 20 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 20 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 21/11/2022

Cái

1+ US$21.69 5+ US$21.30 10+ US$20.91 25+ US$20.52 50+ US$19.46

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ASEN90216
ASEN90216 - AC Axial Fan, 230V, Square, 92 mm, 25 mm, Ball Bearing, 28.3 CFM

2932843

AC Axial Fan, 230V, Square, 92 mm, 25 mm, Ball Bearing, 28.3 CFM

PANASONIC

AXIAL FAN, 92MM, 230VAC, 28.3CFM, 34DBA; Supply Voltage:230V; Current Type:AC; Fan Frame Size:92mm; External Depth:25mm; Noise Rating:34dBA; Flow Rate - Imperial:28.3cu.ft/min; Flow Rate - Metric:0.8m³/min; Bearing Type:Ball; Power Connection Type:2 Lead

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 09/01/2023 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

Cái

1+ US$63.08 5+ US$61.75

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ASEN902529
ASEN902529 - AC Axial Fan, 115V, Square, 92 mm, 25 mm, Ball Bearing, 28.3 CFM

2932844

AC Axial Fan, 115V, Square, 92 mm, 25 mm, Ball Bearing, 28.3 CFM

PANASONIC

AXIAL FAN, 92MM, 115VAC, 28.3CFM, 34DBA; Supply Voltage:115V; Current Type:AC; Fan Frame Size:92mm; External Depth:25mm; Noise Rating:34dBA; Flow Rate - Imperial:28.3cu.ft/min; Flow Rate - Metric:0.8m³/min; Bearing Type:Ball; Power Connection Type:Termin

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 09/01/2023 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

Cái

1+ US$58.87 5+ US$57.83 10+ US$56.78 25+ US$55.73

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ASEN902569
ASEN902569 - AC Axial Fan, 230V, Square, 92 mm, 25 mm, Ball Bearing, 28.3 CFM

2932845

AC Axial Fan, 230V, Square, 92 mm, 25 mm, Ball Bearing, 28.3 CFM

PANASONIC

AXIAL FAN, 92MM, 230VAC, 28.3CFM, 34DBA; Supply Voltage:230V; Current Type:AC; Fan Frame Size:92mm; External Depth:25mm; Noise Rating:34dBA; Flow Rate - Imperial:28.3cu.ft/min; Flow Rate - Metric:0.8m³/min; Bearing Type:Ball; Power Connection Type:Termin

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 09/01/2023 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

Cái

1+ US$61.70 5+ US$60.40

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ASEN98001
ASEN98001 - Fan Finger Guard, Steel - Wire Form, 92mm Axial Fans, 71.4 mm

2932846

Fan Finger Guard, Steel - Wire Form, 92mm Axial Fans, 71.4 mm

PANASONIC

FAN GUARD, STEEL, 92MM; For Use With:Panasonic ASFN9 Series DC/ASEN9 Series AC Axial Fans; Fan Frame Size:92mm; Fixing Centres:71.4mm; Guard Material:Steel; Product Range:-; SVHC:No SVHC (27-Jun-2018)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 21/11/2022 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

Cái

1+ US$8.98 10+ US$8.40 25+ US$7.60 100+ US$7.16 150+ US$6.71

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ASEN98002
ASEN98002 - Fan Filter Assembly, 92 mm, Panasonic ASEN9 Series AC Axial Fans, 82.5 mm

2932847

Fan Filter Assembly, 92 mm, Panasonic ASEN9 Series AC Axial Fans, 82.5 mm

PANASONIC

FAN COVER W/FILTER, 82.5MM; Fan Frame Size:92mm; For Use With:Panasonic ASEN9 Series AC Axial Fans; Fixing Centres:82.5mm; Filter Material:-; Guard Material:-; Product Range:-; SVHC:No SVHC (27-Jun-2018)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 21/11/2022 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

Cái

1+ US$23.02 5+ US$22.61 10+ US$22.20 25+ US$21.79 50+ US$20.65

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1