Tìm Thấy 10 Sản Phẩm

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Nhà Sản Xuất / Mô Tả
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
3-107-465
3-107-465 - Filtered IEC Power Entry Module, IP40, C14, IEC C14, General Purpose, 1 A, 250 VAC, 2-Pole Switch

2948747

Filtered IEC Power Entry Module, IP40, C14, IEC C14, General Purpose, 1 A, 250 VAC, 2-Pole Switch

SCHURTER

POWER LINE FILTER, STANDARD, 1A, QC; Capacitance:0.1µF; Voltage Rating:250VAC; Filter Type:Standard; Current Rating:1A; Filter Terminals:Quick Connect; Inductance Min:10mH; Leakage Current Max:500µA; Product Range:DD12 Series; SVHC:No SVHC (27-Jun-2018)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
  • 10 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  • 10 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 30/05/2022

Cái

1+ US$30.29 10+ US$29.25 20+ US$28.38 50+ US$27.51 100+ US$25.08 200+ US$24.38 500+ US$23.68 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
3-107-466
3-107-466 - Filtered IEC Power Entry Module, IP40, C14, IEC C14, General Purpose, 2 A, 250 VAC, 2-Pole Switch

2948748

Filtered IEC Power Entry Module, IP40, C14, IEC C14, General Purpose, 2 A, 250 VAC, 2-Pole Switch

SCHURTER

POWER LINE FILTER, STANDARD, 2A, QC; Capacitance:0.1µF; Voltage Rating:250VAC; Filter Type:Standard; Current Rating:2A; Filter Terminals:Quick Connect; Inductance Min:4mH; Leakage Current Max:500µA; Product Range:DD12 Series; SVHC:No SVHC (27-Jun-2018)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
  • 3 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  • 3 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 30/05/2022

Cái

1+ US$30.29 10+ US$29.25 20+ US$28.38 50+ US$27.51 100+ US$25.08 200+ US$24.38 500+ US$23.68 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
3-107-468
3-107-468 - Filtered IEC Power Entry Module, IP40, C14, IEC C14, General Purpose, 8 A, 250 VAC, 2-Pole Switch

2948750

Filtered IEC Power Entry Module, IP40, C14, IEC C14, General Purpose, 8 A, 250 VAC, 2-Pole Switch

SCHURTER

POWER LINE FILTER, STANDARD, 8A, QC; Capacitance:0.1µF; Voltage Rating:250VAC; Filter Type:Standard; Current Rating:8A; Filter Terminals:Quick Connect; Inductance Min:600µH; Leakage Current Max:500µA; Product Range:DD12 Series; SVHC:No SVHC (27-Jun-2018)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 30/05/2022 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

Cái

1+ US$28.38 50+ US$26.13 100+ US$23.85 200+ US$23.68 500+ US$22.28

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
3-107-469
3-107-469 - Filtered IEC Power Entry Module, IP40, C14, IEC C14, General Purpose, 10 A, 250 VAC, 2-Pole Switch

2948751

Filtered IEC Power Entry Module, IP40, C14, IEC C14, General Purpose, 10 A, 250 VAC, 2-Pole Switch

SCHURTER

POWER LINE FILTER, STANDARD, 10A, QC; Capacitance:0.1µF; Voltage Rating:250VAC; Filter Type:Standard; Current Rating:10A; Filter Terminals:Quick Connect; Inductance Min:300µH; Leakage Current Max:500µA; Product Range:DD12 Series; SVHC:No SVHC (27-Jun-201

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 30/05/2022 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

Cái

1+ US$28.38 50+ US$26.13 100+ US$23.85 200+ US$23.68 500+ US$22.28

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
3-107-472
3-107-472 - Filtered IEC Power Entry Module, IP40, C14, IEC C14, Medical, 1 A, 250 VAC, 2-Pole Switch

2948752

Filtered IEC Power Entry Module, IP40, C14, IEC C14, Medical, 1 A, 250 VAC, 2-Pole Switch

SCHURTER

POWER LINE FILTER, MEDICAL, 1A, QC; Capacitance:0.1µF; Voltage Rating:250VAC; Filter Type:Medical; Current Rating:1A; Filter Terminals:Quick Connect; Inductance Min:10mH; Leakage Current Max:5µA; Product Range:DD12 Series; SVHC:No SVHC (27-Jun-2018)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 30/05/2022 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

Cái

1+ US$35.57 5+ US$35.05

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
3-107-473
3-107-473 - Filtered IEC Power Entry Module, IP40, C14, IEC C14, Medical, 2 A, 250 VAC, 2-Pole Switch

2948753

Filtered IEC Power Entry Module, IP40, C14, IEC C14, Medical, 2 A, 250 VAC, 2-Pole Switch

SCHURTER

POWER LINE FILTER, MEDICAL, 2A, QC; Capacitance:0.1µF; Voltage Rating:250VAC; Filter Type:Medical; Current Rating:2A; Filter Terminals:Quick Connect; Inductance Min:4mH; Leakage Current Max:5µA; Product Range:DD12 Series; SVHC:No SVHC (27-Jun-2018)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 30/05/2022 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

Cái

1+ US$46.86 5+ US$45.45

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
3-107-474
3-107-474 - Filtered IEC Power Entry Module, IP40, C14, IEC C14, Medical, 4 A, 250 VAC, 2-Pole Switch

2948754

Filtered IEC Power Entry Module, IP40, C14, IEC C14, Medical, 4 A, 250 VAC, 2-Pole Switch

SCHURTER

POWER LINE FILTER, MEDICAL, 4A, QC; Capacitance:0.1µF; Voltage Rating:250VAC; Filter Type:Medical; Current Rating:4A; Filter Terminals:Quick Connect; Inductance Min:1.5mH; Leakage Current Max:5µA; Product Range:DD12 Series; SVHC:No SVHC (27-Jun-2018)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
  • 2 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  • 2 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 30/05/2022

Cái

1+ US$35.57 5+ US$35.05

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
3-107-475
3-107-475 - Filtered IEC Power Entry Module, IP40, C14, IEC C14, Medical, 6 A, 250 VAC, 2-Pole Switch

2948755

Filtered IEC Power Entry Module, IP40, C14, IEC C14, Medical, 6 A, 250 VAC, 2-Pole Switch

SCHURTER

POWER LINE FILTER, MEDICAL, 6A, QC; Capacitance:0.1µF; Voltage Rating:250VAC; Filter Type:Medical; Current Rating:6A; Filter Terminals:Quick Connect; Inductance Min:800µH; Leakage Current Max:5µA; Product Range:DD12 Series; SVHC:No SVHC (27-Jun-2018)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 30/05/2022 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

Cái

1+ US$31.91 10+ US$31.52 20+ US$30.54 50+ US$29.36

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
3-107-476
3-107-476 - Filtered IEC Power Entry Module, IP40, C14, IEC C14, Medical, 8 A, 250 VAC, 2-Pole Switch

2948756

Filtered IEC Power Entry Module, IP40, C14, IEC C14, Medical, 8 A, 250 VAC, 2-Pole Switch

SCHURTER

POWER LINE FILTER, MEDICAL, 8A, QC; Capacitance:0.1µF; Voltage Rating:250VAC; Filter Type:Medical; Current Rating:8A; Filter Terminals:Quick Connect; Inductance Min:600µH; Leakage Current Max:5µA; Product Range:DD12 Series; SVHC:No SVHC (27-Jun-2018)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
  • 2 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  • 2 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 30/05/2022

Cái

1+ US$35.92 5+ US$35.40

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
3-107-477
3-107-477 - Filtered IEC Power Entry Module, IP40, C14, IEC C14, Medical, 10 A, 250 VAC, 2-Pole Switch

2948757

Filtered IEC Power Entry Module, IP40, C14, IEC C14, Medical, 10 A, 250 VAC, 2-Pole Switch

SCHURTER

POWER LINE FILTER, MEDICAL, 10A, QC; Capacitance:0.1µF; Voltage Rating:250VAC; Filter Type:Medical; Current Rating:10A; Filter Terminals:Quick Connect; Inductance Min:300µH; Leakage Current Max:5µA; Product Range:DD12 Series; SVHC:No SVHC (27-Jun-2018)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 30/05/2022 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

Cái

1+ US$35.57 5+ US$35.05

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1