Tìm Thấy 7 Sản Phẩm

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Nhà Sản Xuất / Mô Tả
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
AFBR-S50MV85G
AFBR-S50MV85G - Sensor Module, Time-of-Flight, Distance and Motion Measurement, 10m, SPI

2990610

Sensor Module, Time-of-Flight, Distance and Motion Measurement, 10m, SPI

BROADCOM

TIME-OF-FLIGHT SENSOR MODULE; Accessory Type:Time-of-Flight Sensor Module; For Use With:Broadcom AFBR-S50MV85G-EK Multipixel Distance and Motion Measurement Sensor Eval Kit; Product Range:-; SVHC:No SVHC (27-Jun-2018)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 26 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 26 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 03/10/2022

Cái

1+ US$85.37 5+ US$81.11 10+ US$74.71 25+ US$66.16 50+ US$64.04 100+ US$61.90 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
AFBR-S50LV85D
AFBR-S50LV85D - Sensor Module, Time-of-Flight, AFBR-S50LV85D-EK Distance and Motion Measurement Evaluation Kit

3702766

Sensor Module, Time-of-Flight, AFBR-S50LV85D-EK Distance and Motion Measurement Evaluation Kit

BROADCOM

TOF SENSOR MOD, DISTANCE/MOTION MEAS KIT;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 03/10/2022 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

Cái

1+ US$80.20 5+ US$76.19 10+ US$70.17 25+ US$62.16 50+ US$60.16 100+ US$58.14 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
AFBR-S50LV85D-EK
AFBR-S50LV85D-EK - Evaluation Board, AFBR-S50LV85D, 3D Time-of-Flight Sensor

3702767

Evaluation Board, AFBR-S50LV85D, 3D Time-of-Flight Sensor

BROADCOM

EVALU KIT, TIME-OF-FLIGHT SENSOR MODULE;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 4 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 4 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 03/10/2022

Cái

1+ US$378.47

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
AFBR-S50MV68B
AFBR-S50MV68B - Sensor Module, Time-of-Flight, AFBR-S50MV68B-EK Distance and Motion Measurement Evaluation Kit

3702768

Sensor Module, Time-of-Flight, AFBR-S50MV68B-EK Distance and Motion Measurement Evaluation Kit

BROADCOM

TOF SENSOR MOD, DISTANCE/MOTION MEAS KIT;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 134 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 134 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 03/10/2022

Cái

1+ US$83.49 5+ US$79.33 10+ US$73.07 25+ US$64.71 50+ US$62.64 100+ US$60.54 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
AFBR-S50MV68B-EK
AFBR-S50MV68B-EK - Evaluation Board, AFBR-S50MV68B, 3D Time-of-Flight Sensor

3702769

Evaluation Board, AFBR-S50MV68B, 3D Time-of-Flight Sensor

BROADCOM

EVALU KIT, TIME-OF-FLIGHT SENSOR MODULE;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 9 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 9 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 03/10/2022

Cái

1+ US$378.47

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
AFBR-S50MV85I
AFBR-S50MV85I - Sensor Module, Time-of-Flight, AFBR-S50MV85I-EK Distance and Motion Measurement Evaluation Kit

3702770

Sensor Module, Time-of-Flight, AFBR-S50MV85I-EK Distance and Motion Measurement Evaluation Kit

BROADCOM

TOF SENSOR MOD, DISTANCE/MOTION MEAS KIT;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 272 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 272 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 03/10/2022

Cái

1+ US$77.93 5+ US$74.04 10+ US$68.20 25+ US$60.40 50+ US$58.45 100+ US$56.50 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
AFBR-S50MV85I-EK
AFBR-S50MV85I-EK - Evaluation Board, AFBR-S50MV85I, Medium-Range 3D Multipixel ToF Sensor

3702771

Evaluation Board, AFBR-S50MV85I, Medium-Range 3D Multipixel ToF Sensor

BROADCOM

EVALU KIT, 3D MULTIPIXEL TOF SENSOR;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 2 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 2 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 03/10/2022

Cái

1+ US$378.47

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1