Tìm Thấy 35 Sản Phẩm

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Nhà Sản Xuất / Mô Tả
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
DCS 8-140ER
DCS 8-140ER - Bench Power Supply, Programmable, 1 Output, 0 V, 8 V, 0 A, 140 A

3295070

Bench Power Supply, Programmable, 1 Output, 0 V, 8 V, 0 A, 140 A

AMETEK PROGRAMMABLE POWER

POWER SUPPLY, PROG, 140A, 8V, 1.2KW;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 30/01/2023 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

Cái

1+ US$3,412.26

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
DCS 10-120ER
DCS 10-120ER - Bench Power Supply, Programmable, 1 Output, 0 V, 10 V, 0 A, 120 A

3295071

Bench Power Supply, Programmable, 1 Output, 0 V, 10 V, 0 A, 120 A

AMETEK PROGRAMMABLE POWER

POWER SUPPLY, PROG, 120A, 10V, 1.2KW;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 1 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 1 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho Anh) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 30/01/2023

Cái

1+ US$3,412.26

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
DCS 20-60ER
DCS 20-60ER - Bench Power Supply, Programmable, 1 Output, 0 V, 20 V, 0 A, 60 A

3295073

Bench Power Supply, Programmable, 1 Output, 0 V, 20 V, 0 A, 60 A

AMETEK PROGRAMMABLE POWER

POWER SUPPLY, PROG, 60A, 20V, 1.2KW;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 30/01/2023 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

Cái

1+ US$3,412.26

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
DCS 33-36ER
DCS 33-36ER - Bench Power Supply, Programmable, 1 Output, 0 V, 33 V, 0 A, 36 A

3295074

Bench Power Supply, Programmable, 1 Output, 0 V, 33 V, 0 A, 36 A

AMETEK PROGRAMMABLE POWER

POWER SUPPLY, PROG, 36A, 33V, 1.2KW;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 30/01/2023 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

Cái

1+ US$3,412.26

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
DCS 40-30ER
DCS 40-30ER - Bench Power Supply, Programmable, 1 Output, 0 V, 40 V, 0 A, 30 A

3295075

Bench Power Supply, Programmable, 1 Output, 0 V, 40 V, 0 A, 30 A

AMETEK PROGRAMMABLE POWER

POWER SUPPLY, PROG, 30A, 40V, 1.2KW;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 30/01/2023 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

Cái

1+ US$3,412.26

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
DCS 60-20ER
DCS 60-20ER - Bench Power Supply, Programmable, 1 Output, 0 V, 60 V, 0 A, 20 A

3295077

Bench Power Supply, Programmable, 1 Output, 0 V, 60 V, 0 A, 20 A

AMETEK PROGRAMMABLE POWER

POWER SUPPLY, PROG, 20A, 60V, 1.2KW;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất
 • Thêm 1 sẽ có hàng vào 24/12/2022
 • Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 30/01/2023 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

  Cái

  1+ US$3,412.26

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  DCS 80-15ER
  DCS 80-15ER - Bench Power Supply, Programmable, 1 Output, 0 V, 80 V, 0 A, 15 A

  3295078

  Bench Power Supply, Programmable, 1 Output, 0 V, 80 V, 0 A, 15 A

  AMETEK PROGRAMMABLE POWER

  POWER SUPPLY, PROG, 15A, 80V, 1.2KW;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

  Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 30/01/2023 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

  Cái

  1+ US$3,412.26

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  DCS 100-12ER
  DCS 100-12ER - Bench Power Supply, Programmable, 1 Output, 0 V, 100 V, 0 A, 12 A

  3295079

  Bench Power Supply, Programmable, 1 Output, 0 V, 100 V, 0 A, 12 A

  AMETEK PROGRAMMABLE POWER

  POWER SUPPLY, PROG, 12A, 100V, 1.2KW;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

  Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 30/01/2023 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

  Cái

  1+ US$3,412.26

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  DCS 300-4ER
  DCS 300-4ER - Bench Power Supply, Programmable, 1 Output, 0 V, 300 V, 0 A, 4 A

  3295081

  Bench Power Supply, Programmable, 1 Output, 0 V, 300 V, 0 A, 4 A

  AMETEK PROGRAMMABLE POWER

  POWER SUPPLY, PROG, 4A, 300V, 1.2KW;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

  Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 30/01/2023 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

  Cái

  1+ US$3,412.26

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  DCS 8-140EM130R
  DCS 8-140EM130R - Bench Power Supply, Programmable, 1 Output, 0 V, 8 V, 0 A, 140 A

  3295082

  Bench Power Supply, Programmable, 1 Output, 0 V, 8 V, 0 A, 140 A

  AMETEK PROGRAMMABLE POWER

  POWER SUPPLY, PROG, 140A, 8V, 1.2KW;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
  • 1 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  • 1 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho Anh) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

  Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 30/01/2023

  Cái

  1+ US$4,455.68

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  DCS 10-120EM130R
  DCS 10-120EM130R - Bench Power Supply, Programmable, 1 Output, 0 V, 10 V, 0 A, 120 A

  3295083

  Bench Power Supply, Programmable, 1 Output, 0 V, 10 V, 0 A, 120 A

  AMETEK PROGRAMMABLE POWER

  POWER SUPPLY, PROG, 120A, 10V, 1.2KW;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

  Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 30/01/2023 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

  Cái

  1+ US$4,455.68

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  DCS 20-60EM130R
  DCS 20-60EM130R - Bench Power Supply, Programmable, 1 Output, 0 V, 20 V, 0 A, 60 A

  3295085

  Bench Power Supply, Programmable, 1 Output, 0 V, 20 V, 0 A, 60 A

  AMETEK PROGRAMMABLE POWER

  POWER SUPPLY, PROG, 60A, 20V, 1.2KW;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

  Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 30/01/2023 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

  Cái

  1+ US$4,455.68

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  DCS 33-36EM130R
  DCS 33-36EM130R - Bench Power Supply, Programmable, 1 Output, 0 V, 33 V, 0 A, 36 A

  3295086

  Bench Power Supply, Programmable, 1 Output, 0 V, 33 V, 0 A, 36 A

  AMETEK PROGRAMMABLE POWER

  POWER SUPPLY, PROG, 36A, 33V, 1.2KW;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

  Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất
 • Thêm 1 sẽ có hàng vào 24/12/2022
 • Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 30/01/2023 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

  Cái

  1+ US$4,455.68

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  DCS 40-30EM130R
  DCS 40-30EM130R - Bench Power Supply, Programmable, 1 Output, 0 V, 40 V, 0 A, 30 A

  3295087

  Bench Power Supply, Programmable, 1 Output, 0 V, 40 V, 0 A, 30 A

  AMETEK PROGRAMMABLE POWER

  POWER SUPPLY, PROG, 30A, 40V, 1.2KW;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
  • 1 có sẵn trong 2 ngày làm việc giao hàng
  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  • 1 có sẵn trong 2 ngày làm việc giao hàng: (Kho Singapore) Đặt hàng trước 17:00 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

  Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 30/01/2023

  Cái

  1+ US$4,455.68

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  DCS 50-24EM130R
  DCS 50-24EM130R - Bench Power Supply, Programmable, 1 Output, 0 V, 50 V, 0 A, 24 A

  3295088

  Bench Power Supply, Programmable, 1 Output, 0 V, 50 V, 0 A, 24 A

  AMETEK PROGRAMMABLE POWER

  POWER SUPPLY, PROG, 24A, 50V, 1.2KW;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

  Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 30/01/2023 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

  Cái

  1+ US$4,455.68

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  DCS 80-15EM130R
  DCS 80-15EM130R - Bench Power Supply, Programmable, 1 Output, 0 V, 80 V, 0 A, 15 A

  3295090

  Bench Power Supply, Programmable, 1 Output, 0 V, 80 V, 0 A, 15 A

  AMETEK PROGRAMMABLE POWER

  POWER SUPPLY, PROG, 15A, 80V, 1.2KW;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

  Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 30/01/2023 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

  Cái

  1+ US$4,455.68

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  DCS 100-12EM130R
  DCS 100-12EM130R - Bench Power Supply, Programmable, 1 Output, 0 V, 100 V, 0 A, 12 A

  3295091

  Bench Power Supply, Programmable, 1 Output, 0 V, 100 V, 0 A, 12 A

  AMETEK PROGRAMMABLE POWER

  POWER SUPPLY, PROG, 12A, 100V, 1.2KW;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
  • 1 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  • 1 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho Anh) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

  Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 30/01/2023

  Cái

  1+ US$4,455.68

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  DCS 150-8EM130R
  DCS 150-8EM130R - Bench Power Supply, Programmable, 1 Output, 0 V, 150 V, 0 A, 8 A

  3295092

  Bench Power Supply, Programmable, 1 Output, 0 V, 150 V, 0 A, 8 A

  AMETEK PROGRAMMABLE POWER

  POWER SUPPLY, PROG, 8A, 150V, 1.2KW;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

  Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 30/01/2023 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

  Cái

  1+ US$4,455.68

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  DCS 300-4EM130R
  DCS 300-4EM130R - Bench Power Supply, Programmable, 1 Output, 0 V, 300 V, 0 A, 4 A

  3295093

  Bench Power Supply, Programmable, 1 Output, 0 V, 300 V, 0 A, 4 A

  AMETEK PROGRAMMABLE POWER

  POWER SUPPLY, PROG, 4A, 300V, 1.2KW;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

  Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 30/01/2023 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

  Cái

  1+ US$4,455.68

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  DCS 8-350ER
  DCS 8-350ER - Bench Power Supply, Programmable, 1 Output, 0 V, 8 V, 0 A, 350 A

  3295094

  Bench Power Supply, Programmable, 1 Output, 0 V, 8 V, 0 A, 350 A

  AMETEK PROGRAMMABLE POWER

  POWER SUPPLY, PROG, 350A, 8V, 3KW;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

  Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 13/02/2023 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

  Cái

  1+ US$6,508.04

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  DCS 12-250ER
  DCS 12-250ER - Bench Power Supply, Programmable, 1 Output, 0 V, 12 V, 0 A, 250 A

  3295095

  Bench Power Supply, Programmable, 1 Output, 0 V, 12 V, 0 A, 250 A

  AMETEK PROGRAMMABLE POWER

  POWER SUPPLY, PROG, 250A, 12V, 3KW;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
  • 2 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  • 2 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho Anh) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

  Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 13/02/2023

  Cái

  1+ US$6,508.04

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  DCS 20-150ER
  DCS 20-150ER - Bench Power Supply, Programmable, 1 Output, 0 V, 20 V, 0 A, 150 A

  3295097

  Bench Power Supply, Programmable, 1 Output, 0 V, 20 V, 0 A, 150 A

  AMETEK PROGRAMMABLE POWER

  POWER SUPPLY, PROG, 150A, 20V, 3KW;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

  Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 13/02/2023 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

  Cái

  1+ US$6,508.04

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  DCS 40-75ER
  DCS 40-75ER - Bench Power Supply, Programmable, 1 Output, 0 V, 40 V, 0 A, 75 A

  3295098

  Bench Power Supply, Programmable, 1 Output, 0 V, 40 V, 0 A, 75 A

  AMETEK PROGRAMMABLE POWER

  POWER SUPPLY, PROG, 75A, 40V, 3KW;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

  Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 13/02/2023 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

  Cái

  1+ US$6,508.04

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  DCS 55-55ER
  DCS 55-55ER - Bench Power Supply, Programmable, 1 Output, 0 V, 55 V, 0 A, 55 A

  3295099

  Bench Power Supply, Programmable, 1 Output, 0 V, 55 V, 0 A, 55 A

  AMETEK PROGRAMMABLE POWER

  POWER SUPPLY, PROG, 55A, 55V, 3KW;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

  Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 13/02/2023 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

  Cái

  1+ US$6,508.04

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  DCS 60-50ER
  DCS 60-50ER - Bench Power Supply, Programmable, 1 Output, 0 V, 60 V, 0 A, 50 A

  3295100

  Bench Power Supply, Programmable, 1 Output, 0 V, 60 V, 0 A, 50 A

  AMETEK PROGRAMMABLE POWER

  POWER SUPPLY, PROG, 50A, 60V, 3KW;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

  Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 13/02/2023 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

  Cái

  1+ US$6,508.04

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1