Tìm Thấy 7 Sản Phẩm

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Nhà Sản Xuất / Mô Tả
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
CR-10S PRO V2
CR-10S PRO V2 - 3D Printer, 300 mm X 300 mm X 400 mm, 240 V, 180 mm/s, 0.4mm, 480 W

3582920

3D Printer, 300 mm X 300 mm X 400 mm, 240 V, 180 mm/s, 0.4mm, 480 W

CREALITY 3D

3D PRINTER, 300MM X 300MM X 400MM, 240V; Available until stocks are exhausted

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 26 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 26 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Cái

Có sẵn cho đến khi hết hàng

1+ US$845.57

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
CR-X PRO
CR-X PRO - 3D PRINTER, 270MM X 270MM X 400MM, 480W

3581850

3D PRINTER, 270MM X 270MM X 400MM, 480W

CREALITY 3D

3D PRINTER, 270MM X 270MM X 400MM, 480W;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 16 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 16 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 05/12/2022

Cái

1+ US$1,331.24

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ENDER-3 PRO
ENDER-3 PRO - 3D Printer, 1.75mm Filament, 220mm x 220mm x 250mm Build

2945489

3D Printer, 1.75mm Filament, 220mm x 220mm x 250mm Build

CREALITY 3D

3D PRINTER, 220 X 220 X 250MM, 1.75MM; Filament Diameter:1.75mm; Layer Thickness / Resolution:-; Supported Printing Materials:ABS, Carbon Fibre, PLA, TPU, Wood; Build Volume:220mm x 220mm x 250mm; Nozzle Diameter:0.4mm;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 347 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 347 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

 • Thêm 2 sẽ có hàng vào 13/07/2022
 • Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 21/11/2022

  Cái

  1+ US$393.01

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  CR-10 MAX
  CR-10 MAX - 3D Printer, 1.75mm Filament, 0.4mm Layer, 450mm x 450mm x 470mm Build

  3234169

  3D Printer, 1.75mm Filament, 0.4mm Layer, 450mm x 450mm x 470mm Build

  CREALITY 3D

  3D PRINTER, 450MM X 450MM X 470MM, 240V;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
  • 13 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  • 13 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

 • Thêm 40 sẽ có hàng vào 29/09/2022
 • Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 31/10/2022

  Cái

  1+ US$1,434.47

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  CR-6 SE
  CR-6 SE - 3D Printer, 442 mm X 462 mm X 540 mm, 350 W, 240 Vac, SD Card, USB, 0.4 mm, AMF, OBJ, STL, 100 mm/s

  3758727

  3D Printer, 442 mm X 462 mm X 540 mm, 350 W, 240 Vac, SD Card, USB, 0.4 mm, AMF, OBJ, STL, 100 mm/s

  CREALITY 3D

  3D PRINTER, 442MM X 462MM X 540MM, 350W;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
  • 6 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  • 6 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

 • Thêm 1 sẽ có hàng vào 13/07/2022
 • Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 31/10/2022

  Cái

  1+ US$620.69

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  ENDER-3 V2
  ENDER-3 V2 - 3D PRINTER, 1.75MM, TF CARD

  3581851

  3D PRINTER, 1.75MM, TF CARD

  CREALITY 3D

  3D PRINTER, 1.75MM, TF CARD;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
  • 51 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  • 51 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

 • Thêm 20 sẽ có hàng vào 29/09/2022
 • Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 05/12/2022

  Cái

  1+ US$464.27

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  CR-10 SMART
  CR-10 SMART - CR-10 SMART 3D PRINTER

  3813259

  CR-10 SMART 3D PRINTER

  CREALITY 3D

  CR-10 SMART 3D PRINTER;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
  • 27 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  • 27 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

  Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 31/10/2022

  Cái

  1+ US$721.34

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1