Tìm Thấy 20 Sản Phẩm

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Nhà Sản Xuất / Mô Tả
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
RLD63NPC5-00A
RLD63NPC5-00A - Laser Diode, 635 nm, 3 Pins, Metal Can, 6 mW, Class 3B

3434755

Laser Diode, 635 nm, 3 Pins, Metal Can, 6 mW, Class 3B

ROHM

LASER DIODE, 0.033A, 635NM, METAL CAN;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 31 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 31 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 14/03/2022

Cái

1+ US$20.84 10+ US$15.73 80+ US$13.21 500+ US$12.73

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
RLD63NPC6-00A
RLD63NPC6-00A - Laser Diode, 638 nm, 3 Pins, Metal Can, 12 mW, Class 3B

3434756

Laser Diode, 638 nm, 3 Pins, Metal Can, 12 mW, Class 3B

ROHM

LASER DIODE, 0.043A, 638NM, METAL CAN;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 16 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 16 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 14/03/2022

Cái

1+ US$19.26 5+ US$17.90 10+ US$17.22 50+ US$16.31 100+ US$15.84

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
RLD63NPC7-00A
RLD63NPC7-00A - Laser Diode, 638 nm, 3 Pins, Metal Can, 17 mW, Class 3B

3434757

Laser Diode, 638 nm, 3 Pins, Metal Can, 17 mW, Class 3B

ROHM

LASER DIODE, 0.057A, 638NM, METAL CAN;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 4 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 4 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 14/03/2022

Cái

1+ US$34.04 10+ US$26.66 100+ US$23.29 500+ US$21.97

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
RLD63NPC8-00A
RLD63NPC8-00A - Laser Diode, 638 nm, 3 Pins, Metal Can, 24 mW, Class 3B

3434759

Laser Diode, 638 nm, 3 Pins, Metal Can, 24 mW, Class 3B

ROHM

LASER DIODE, 0.065A, 638NM, METAL CAN;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất
 • Thêm 59 sẽ có hàng vào 25/01/2022
 • Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 14/03/2022 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

  Cái

  1+ US$42.55 10+ US$29.11 100+ US$28.85

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  RLD65MZT7-00A
  RLD65MZT7-00A - Laser Diode, 659 nm, 3 Pins, Metal Can, 7 mW, Class 3B

  3434761

  Laser Diode, 659 nm, 3 Pins, Metal Can, 7 mW, Class 3B

  ROHM

  LASER DIODE, 0.028A, 659NM, METAL CAN;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
  • 8 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  • 8 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

  Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 14/03/2022

  Cái

  1+ US$19.50 10+ US$14.72 80+ US$12.36 500+ US$11.91

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  RLD65NZX1-00A
  RLD65NZX1-00A - Laser Diode, 663 nm, 3 Pins, Metal Can, 10 mW, Class 3B

  3434762

  Laser Diode, 663 nm, 3 Pins, Metal Can, 10 mW, Class 3B

  ROHM

  LASER DIODE, 0.024A, 663NM, METAL CAN;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
  • 68 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  • 68 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

  Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 14/03/2022

  Cái

  1+ US$23.53 10+ US$17.76 80+ US$14.92 500+ US$14.37

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  RLD65NZX2-00A
  RLD65NZX2-00A - Laser Diode, 658 nm, 3 Pins, Metal Can, 7 mW, Class 3B

  3434763

  Laser Diode, 658 nm, 3 Pins, Metal Can, 7 mW, Class 3B

  ROHM

  LASER DIODE, 0.033A, 658NM, METAL CAN;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
  • 7 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  • 7 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

  Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 14/03/2022

  Cái

  1+ US$20.84 10+ US$15.73 80+ US$13.21 500+ US$12.73

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  RLD65PZX2-01A
  RLD65PZX2-01A - Laser Diode, 658 nm, 3 Pins, Metal Can, 7 mW, Class 3B

  3434764

  Laser Diode, 658 nm, 3 Pins, Metal Can, 7 mW, Class 3B

  ROHM

  LASER DIODE, 0.033A, 658NM, METAL CAN;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
  • 59 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  • 59 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

  Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 14/03/2022

  Cái

  1+ US$20.84 10+ US$15.73 80+ US$13.21 500+ US$12.73

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  RLD65PZX3-00A
  RLD65PZX3-00A - Laser Diode, 658 nm, 3 Pins, Metal Can, 12 mW, Class 3B

  3434765

  Laser Diode, 658 nm, 3 Pins, Metal Can, 12 mW, Class 3B

  ROHM

  LASER DIODE, 0.042A, 658NM, METAL CAN;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
  • 61 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  • 61 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

  Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 14/03/2022

  Cái

  1+ US$23.53 10+ US$17.76 80+ US$14.92 500+ US$14.37

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  RLD78MZA6-00A
  RLD78MZA6-00A - Laser Diode, 790 nm, 3 Pins, Metal Can, 4.5 mW, Class 3B

  3434766

  Laser Diode, 790 nm, 3 Pins, Metal Can, 4.5 mW, Class 3B

  ROHM

  LASER DIODE, 0.035A, 790NM, METAL CAN;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

  Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất
 • Thêm 60 sẽ có hàng vào 26/01/2022
 • Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 14/03/2022 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

  Cái

  1+ US$20.84 10+ US$15.73 80+ US$13.21 500+ US$12.73

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  RLD78MZM7-00A
  RLD78MZM7-00A - Laser Diode, 792 nm, 3 Pins, Metal Can, 20 mW, Class 3B

  3434767

  Laser Diode, 792 nm, 3 Pins, Metal Can, 20 mW, Class 3B

  ROHM

  LASER DIODE, 0.033A, 792NM, METAL CAN;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
  • 56 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  • 56 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

  Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 14/03/2022

  Cái

  1+ US$23.53 10+ US$17.76 80+ US$14.92 500+ US$14.37

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  RLD78NZM5-00A
  RLD78NZM5-00A - Laser Diode, 793 nm, 3 Pins, Metal Can, 10 mW, Class 3B

  3434768

  Laser Diode, 793 nm, 3 Pins, Metal Can, 10 mW, Class 3B

  ROHM

  LASER DIODE, 0.02A, 793NM, METAL CAN;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
  • 59 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  • 59 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

  Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 14/03/2022

  Cái

  1+ US$19.50 10+ US$14.72 80+ US$12.36 500+ US$11.91

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  RLD78NZM7-00A
  RLD78NZM7-00A - Laser Diode, 792 nm, 3 Pins, Metal Can, 20 mW, Class 3B

  3434769

  Laser Diode, 792 nm, 3 Pins, Metal Can, 20 mW, Class 3B

  ROHM

  LASER DIODE, 0.033A, 792NM, METAL CAN;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

  Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 14/03/2022 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

  Cái

  1+ US$23.53 10+ US$17.76 80+ US$14.92 500+ US$14.37

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  RLD78PZM7-00A
  RLD78PZM7-00A - Laser Diode, 792 nm, 3 Pins, Metal Can, 20 mW, Class 3B

  3434770

  Laser Diode, 792 nm, 3 Pins, Metal Can, 20 mW, Class 3B

  ROHM

  LASER DIODE, 0.033A, 792NM, METAL CAN;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
  • 24 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  • 24 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

  Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 14/03/2022

  Cái

  1+ US$23.53 10+ US$17.76 80+ US$14.92 500+ US$14.37

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  RLD82NZJ1-00A
  RLD82NZJ1-00A - Laser Diode, 822 nm, 3 Pins, Metal Can, 220 mW, Class 3B

  3434772

  Laser Diode, 822 nm, 3 Pins, Metal Can, 220 mW, Class 3B

  ROHM

  LASER DIODE, 0.255A, 822NM, METAL CAN;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
  • 12 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  • 12 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

  Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 14/03/2022

  Cái

  1+ US$46.74 10+ US$36.53 80+ US$34.70 500+ US$34.46

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  RLD82PZJ1-00A
  RLD82PZJ1-00A - Laser Diode, 822 nm, 3 Pins, Metal Can, 220 mW, Class 3B

  3434773

  Laser Diode, 822 nm, 3 Pins, Metal Can, 220 mW, Class 3B

  ROHM

  LASER DIODE, 0.255A, 822NM, METAL CAN;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
  • 28 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  • 28 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

  Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 14/03/2022

  Cái

  1+ US$57.80 10+ US$42.91 100+ US$42.82

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  RLD84NZJ2-00A
  RLD84NZJ2-00A - Laser Diode, 842 nm, 3 Pins, Metal Can, 220 mW, Class 3B

  3434774

  Laser Diode, 842 nm, 3 Pins, Metal Can, 220 mW, Class 3B

  ROHM

  LASER DIODE, 0.25A, 842NM, METAL CAN;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
  • 20 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  • 20 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

  Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 14/03/2022

  Cái

  1+ US$46.74 10+ US$36.53 80+ US$34.70 500+ US$34.46

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  RLD84PZJ2-00A
  RLD84PZJ2-00A - Laser Diode, 842 nm, 3 Pins, Metal Can, 220 mW, Class 3B

  3434775

  Laser Diode, 842 nm, 3 Pins, Metal Can, 220 mW, Class 3B

  ROHM

  LASER DIODE, 0.25A, 842NM, METAL CAN;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
  • 54 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  • 54 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

  Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 14/03/2022

  Cái

  1+ US$46.24 10+ US$34.33 100+ US$33.71

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  RLD85NZJ4-00A
  RLD85NZJ4-00A - Laser Diode, 852 nm, 3 Pins, Metal Can, 220 mW, Class 3B

  3434776

  Laser Diode, 852 nm, 3 Pins, Metal Can, 220 mW, Class 3B

  ROHM

  LASER DIODE, 0.25A, 852NM, METAL CAN;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
  • 11 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  • 11 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

  Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 14/03/2022

  Cái

  1+ US$57.80 10+ US$45.16 100+ US$42.90

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  RLD85PZJ4-00A
  RLD85PZJ4-00A - Laser Diode, 852 nm, 3 Pins, Metal Can, 220 mW, Class 3B

  3434777

  Laser Diode, 852 nm, 3 Pins, Metal Can, 220 mW, Class 3B

  ROHM

  LASER DIODE, 0.25A, 852NM, METAL CAN;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
  • 9 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  • 9 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

  Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 14/03/2022

  Cái

  1+ US$57.80 10+ US$42.91 100+ US$42.82

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1