Tìm Thấy 9 Sản Phẩm

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Nhà Sản Xuất / Mô Tả
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
9A0612G422
9A0612G422 - DC Axial Fan, 12 V, Square, 60 mm, 25 mm, 27.6 CFM

3494958

DC Axial Fan, 12 V, Square, 60 mm, 25 mm, 27.6 CFM

SANYO DENKI

AXIAL FAN, 60MM, 12VDC, 27.6CFM, 39DBA;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 26/06/2023 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

Cái

1+ US$33.38 5+ US$32.68 10+ US$31.69 25+ US$30.91 50+ US$30.24

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
9A0624G421
9A0624G421 - DC Axial Fan, 24 V, Square, 60 mm, 25 mm, 27.6 CFM

3494959

DC Axial Fan, 24 V, Square, 60 mm, 25 mm, 27.6 CFM

SANYO DENKI

AXIAL FAN, 60MM, 24VDC, 27.6CFM, 39DBA;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 26/06/2023 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

Cái

1+ US$38.36 5+ US$37.55 10+ US$36.42 25+ US$35.53 50+ US$34.75

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
9A0812G423
9A0812G423 - DC Axial Fan, 12 V, Square, 80 mm, 25 mm, Ball Bearing, 53 CFM

3494960

DC Axial Fan, 12 V, Square, 80 mm, 25 mm, Ball Bearing, 53 CFM

SANYO DENKI

AXIAL FAN, 80MM, 12VDC, 53CFM, 40DBA;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 26/06/2023 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

Cái

1+ US$25.87 5+ US$25.34 10+ US$24.58 25+ US$23.98 50+ US$23.46

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
9A0824G420
9A0824G420 - DC Axial Fan, 24 V, Square, 80 mm, 25 mm, 53 CFM

3494961

DC Axial Fan, 24 V, Square, 80 mm, 25 mm, 53 CFM

SANYO DENKI

AXIAL FAN, 80MM, 24VDC, 53CFM, 40DBA;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 26/06/2023 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

Cái

1+ US$30.26 5+ US$29.62 10+ US$28.73 25+ US$28.03 50+ US$27.43

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
9GV0812P1G16
9GV0812P1G16 - DC Axial Fan, 12 V, Square, 80 mm, 38 mm, 138 CFM

3494963

DC Axial Fan, 12 V, Square, 80 mm, 38 mm, 138 CFM

SANYO DENKI

AXIAL FAN, 80MM, 12VDC, 138CFM, 65DBA;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 26/06/2023 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

Cái

1+ US$70.13 5+ US$68.66 10+ US$66.61 25+ US$64.96 50+ US$63.54

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
9GV0824P1G10
9GV0824P1G10 - DC Axial Fan, 24 V, Square, 80 mm, 38 mm, 138 CFM

3494964

DC Axial Fan, 24 V, Square, 80 mm, 38 mm, 138 CFM

SANYO DENKI

AXIAL FAN, 80MM, 24VDC, 138CFM, 65DBA;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất
 • Thêm 31 sẽ có hàng vào 23/08/2022
 • Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 26/06/2023 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

  Cái

  1+ US$66.72 5+ US$65.32 10+ US$63.35 25+ US$61.81 50+ US$60.46

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  9GV1212P1J18
  9GV1212P1J18 - DC Axial Fan, 12 V, Square, 120 mm, 38 mm, 224 CFM

  3494965

  DC Axial Fan, 12 V, Square, 120 mm, 38 mm, 224 CFM

  SANYO DENKI

  AXIAL FAN, 120MM, 12VDC, 224CFM, 64DBA;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
  • 27 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  • 27 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

  Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 26/06/2023

  Cái

  1+ US$117.03 5+ US$114.57 10+ US$111.13 25+ US$108.39 50+ US$106.02

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  9S1212H408
  9S1212H408 - DC Axial Fan, 12 V, Square, 120 mm, 25 mm, 86.5 CFM

  3494966

  DC Axial Fan, 12 V, Square, 120 mm, 25 mm, 86.5 CFM

  SANYO DENKI

  AXIAL FAN, 120MM, 12VDC, 86.5CFM, 36DBA;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
  • 18 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  • 18 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

  Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 26/06/2023

  Cái

  1+ US$40.05 5+ US$39.22 10+ US$38.05 25+ US$37.12 50+ US$36.29

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  9S1224M405
  9S1224M405 - DC Axial Fan, 24 V, Square, 120 mm, 25 mm, 58.6 CFM

  3494967

  DC Axial Fan, 24 V, Square, 120 mm, 25 mm, 58.6 CFM

  SANYO DENKI

  AXIAL FAN, 120MM, 24VDC, 58.6CFM, 24DBA;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

  Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 26/06/2023 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

  Cái

  1+ US$43.44 5+ US$42.54 10+ US$41.27 25+ US$40.25 50+ US$39.36

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1