Tìm Thấy 29 Sản Phẩm

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Nhà Sản Xuất / Mô Tả
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
MP005152
MP005152 - Resistor, Power, Thick Film, 10 ohm, 100 W, ± 10%, Screw, 1.5 kVAC, Panel Mount

3524443

Resistor, Power, Thick Film, 10 ohm, 100 W, ± 10%, Screw, 1.5 kVAC, Panel Mount

MULTICOMP PRO

RES, 10R, 100W, SCREW, THICK FILM;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 7 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 7 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho Anh) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 30/01/2023

Cái

1+ US$26.69 3+ US$24.61 5+ US$21.75 10+ US$20.70 20+ US$20.38

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MP005153
MP005153 - Resistor, Power, Thick Film, 22 ohm, 100 W, ± 10%, Screw, 1.5 kVAC, Panel Mount

3524444

Resistor, Power, Thick Film, 22 ohm, 100 W, ± 10%, Screw, 1.5 kVAC, Panel Mount

MULTICOMP PRO

RES, 22R, 100W, SCREW, THICK FILM;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 13 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 13 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho Anh) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 30/01/2023

Cái

1+ US$26.69 3+ US$24.61 5+ US$21.75 10+ US$20.70 20+ US$20.38

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MP005154
MP005154 - Resistor, Power, Thick Film, 47 ohm, 100 W, ± 10%, Screw, 1.5 kVAC, Panel Mount

3524445

Resistor, Power, Thick Film, 47 ohm, 100 W, ± 10%, Screw, 1.5 kVAC, Panel Mount

MULTICOMP PRO

RES, 47R, 100W, SCREW, THICK FILM;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 30/01/2023 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

Cái

1+ US$26.69 3+ US$24.61 5+ US$21.75 10+ US$20.70 20+ US$20.38

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MP005155
MP005155 - Resistor, Power, Thick Film, 68 ohm, 100 W, ± 10%, Screw, 1.5 kVAC, Panel Mount

3524446

Resistor, Power, Thick Film, 68 ohm, 100 W, ± 10%, Screw, 1.5 kVAC, Panel Mount

MULTICOMP PRO

RES, 68R, 100W, SCREW, THICK FILM;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 16 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 16 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho Anh) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 30/01/2023

Cái

1+ US$26.69 3+ US$24.61 5+ US$21.75 10+ US$20.70 20+ US$20.38

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MP005156
MP005156 - Resistor, Power, Thick Film, 100 ohm, 100 W, ± 10%, Screw, 1.5 kVAC, Panel Mount

3524447

Resistor, Power, Thick Film, 100 ohm, 100 W, ± 10%, Screw, 1.5 kVAC, Panel Mount

MULTICOMP PRO

RES, 100 OHM, 100W, SCREW, THICK FILM;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 6 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 6 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho Anh) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 30/01/2023

Cái

1+ US$26.69 3+ US$24.61 5+ US$21.75 10+ US$20.70 20+ US$20.38

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MP005157
MP005157 - Resistor, Power, Thick Film, 1 ohm, 100 W, ± 10%, Screw, 1.5 kVAC, Panel Mount

3524448

Resistor, Power, Thick Film, 1 ohm, 100 W, ± 10%, Screw, 1.5 kVAC, Panel Mount

MULTICOMP PRO

RES, 1R, 100W, SCREW, THICK FILM;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 3 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 3 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho Anh) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 30/01/2023

Cái

1+ US$26.94 3+ US$24.84 5+ US$21.96 10+ US$20.90 20+ US$20.57

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MP005158
MP005158 - Resistor, Power, Thick Film, 10 ohm, 100 W, ± 10%, Screw, 1.5 kVAC, Panel Mount

3524451

Resistor, Power, Thick Film, 10 ohm, 100 W, ± 10%, Screw, 1.5 kVAC, Panel Mount

MULTICOMP PRO

RES, 10R, 100W, SCREW, THICK FILM;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 6 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 6 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho Anh) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 30/01/2023

Cái

1+ US$26.94 3+ US$24.84 5+ US$21.96 10+ US$20.90 20+ US$20.57

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MP005159
MP005159 - Resistor, Power, Thick Film, 22 ohm, 100 W, ± 10%, Screw, 1.5 kVAC, Panel Mount

3524452

Resistor, Power, Thick Film, 22 ohm, 100 W, ± 10%, Screw, 1.5 kVAC, Panel Mount

MULTICOMP PRO

RES, 22R, 100W, SCREW, THICK FILM;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 16 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 16 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho Anh) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 30/01/2023

Cái

1+ US$26.94 3+ US$24.84 5+ US$21.96 10+ US$20.90 20+ US$20.57

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MP005160
MP005160 - Resistor, Power, Thick Film, 47 ohm, 100 W, ± 10%, Screw, 1.5 kVAC, Panel Mount

3524453

Resistor, Power, Thick Film, 47 ohm, 100 W, ± 10%, Screw, 1.5 kVAC, Panel Mount

MULTICOMP PRO

RES, 47R, 100W, SCREW, THICK FILM;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 30/01/2023 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

Cái

1+ US$26.94 3+ US$24.84 5+ US$21.96 10+ US$20.90 20+ US$20.57

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MP005161
MP005161 - Resistor, Power, Thick Film, 68 ohm, 100 W, ± 10%, Screw, 1.5 kVAC, Panel Mount

3524454

Resistor, Power, Thick Film, 68 ohm, 100 W, ± 10%, Screw, 1.5 kVAC, Panel Mount

MULTICOMP PRO

RES, 68R, 100W, SCREW, THICK FILM;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 30/01/2023 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

Cái

1+ US$26.94 3+ US$24.84 5+ US$21.96 10+ US$20.90 20+ US$20.57

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MP005162
MP005162 - Resistor, Power, Thick Film, 100 ohm, 100 W, ± 10%, Screw, 1.5 kVAC, Panel Mount

3524455

Resistor, Power, Thick Film, 100 ohm, 100 W, ± 10%, Screw, 1.5 kVAC, Panel Mount

MULTICOMP PRO

RES, 100R, 100W, SCREW, THICK FILM;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 20 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 20 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho Anh) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 30/01/2023

Cái

1+ US$26.94 3+ US$24.84 5+ US$21.96 10+ US$20.90 20+ US$20.57

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MP005163
MP005163 - Resistor, Power, Thick Film, 1 ohm, 100 W, ± 10%, Screw, 1.5 kVAC, Panel Mount

3524456

Resistor, Power, Thick Film, 1 ohm, 100 W, ± 10%, Screw, 1.5 kVAC, Panel Mount

MULTICOMP PRO

RES, 1R, 100W, SCREW, THICK FILM;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 9 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 9 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho Anh) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 30/01/2023

Cái

1+ US$29.53 3+ US$27.23 5+ US$24.07 10+ US$22.91 20+ US$22.55

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MP005164
MP005164 - Resistor, Power, Thick Film, 10 ohm, 100 W, ± 10%, Screw, 1.5 kVAC, Panel Mount

3524457

Resistor, Power, Thick Film, 10 ohm, 100 W, ± 10%, Screw, 1.5 kVAC, Panel Mount

MULTICOMP PRO

RES, 10R, 100W, SCREW, THICK FILM;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 30/01/2023 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

Cái

1+ US$29.53 3+ US$27.23 5+ US$24.07 10+ US$22.91 20+ US$22.55

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MP005165
MP005165 - Resistor, Power, Thick Film, 22 ohm, 100 W, ± 10%, Screw, 1.5 kVAC, Panel Mount

3524458

Resistor, Power, Thick Film, 22 ohm, 100 W, ± 10%, Screw, 1.5 kVAC, Panel Mount

MULTICOMP PRO

RES, 22R, 100W, SCREW, THICK FILM;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 30/01/2023 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

Cái

1+ US$29.53 3+ US$27.23 5+ US$24.07 10+ US$22.91 20+ US$22.55

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MP005166
MP005166 - Resistor, Power, Thick Film, 47 ohm, 100 W, ± 10%, Screw, 1.5 kVAC, Panel Mount

3524459

Resistor, Power, Thick Film, 47 ohm, 100 W, ± 10%, Screw, 1.5 kVAC, Panel Mount

MULTICOMP PRO

RES, 47R, 100W, SCREW, THICK FILM;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 30/01/2023 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

Cái

1+ US$29.53 3+ US$27.23 5+ US$24.07 10+ US$22.91 20+ US$22.55

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MP005167
MP005167 - Resistor, Power, Thick Film, 68 ohm, 100 W, ± 10%, Screw, 1.5 kVAC, Panel Mount

3524460

Resistor, Power, Thick Film, 68 ohm, 100 W, ± 10%, Screw, 1.5 kVAC, Panel Mount

MULTICOMP PRO

RES, 68R, 100W, SCREW, THICK FILM;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 30/01/2023 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

Cái

1+ US$29.53 3+ US$27.23 5+ US$24.07 10+ US$22.91 20+ US$22.55

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MP005168
MP005168 - Resistor, Power, Thick Film, 100 ohm, 100 W, ± 10%, Screw, 1.5 kVAC, Panel Mount

3524461

Resistor, Power, Thick Film, 100 ohm, 100 W, ± 10%, Screw, 1.5 kVAC, Panel Mount

MULTICOMP PRO

RES, 100R, 100W, SCREW, THICK FILM;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 20 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 20 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho Anh) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 30/01/2023

Cái

1+ US$29.53 3+ US$27.23 5+ US$24.07 10+ US$22.91 20+ US$22.55

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MP005169
MP005169 - Resistor, Power, Thick Film, 1 ohm, 100 W, ± 10%, Screw, 1.5 kVAC, Panel Mount

3524463

Resistor, Power, Thick Film, 1 ohm, 100 W, ± 10%, Screw, 1.5 kVAC, Panel Mount

MULTICOMP PRO

RES, 1R, 100W, SCREW, THICK FILM;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 18 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 18 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho Anh) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 30/01/2023

Cái

1+ US$30.06 3+ US$27.72 5+ US$24.50 10+ US$23.33 20+ US$22.96

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MP005170
MP005170 - Resistor, Power, Thick Film, 10 ohm, 100 W, ± 10%, Screw, 1.5 kVAC, Panel Mount

3524464

Resistor, Power, Thick Film, 10 ohm, 100 W, ± 10%, Screw, 1.5 kVAC, Panel Mount

MULTICOMP PRO

RES, 10R, 100W, SCREW, THICK FILM;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 20 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 20 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho Anh) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 30/01/2023

Cái

1+ US$30.06 3+ US$27.72 5+ US$24.50 10+ US$23.33 20+ US$22.96

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MP005171
MP005171 - Resistor, Power, Thick Film, 22 ohm, 100 W, ± 10%, Screw, 1.5 kVAC, Panel Mount

3524465

Resistor, Power, Thick Film, 22 ohm, 100 W, ± 10%, Screw, 1.5 kVAC, Panel Mount

MULTICOMP PRO

RES, 22R, 100W, SCREW, THICK FILM;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 16 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 16 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho Anh) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 30/01/2023

Cái

1+ US$30.06 3+ US$27.72 5+ US$24.50 10+ US$23.33 20+ US$22.96

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MP005172
MP005172 - Resistor, Power, Thick Film, 47 ohm, 100 W, ± 10%, Screw, 1.5 kVAC, Panel Mount

3524466

Resistor, Power, Thick Film, 47 ohm, 100 W, ± 10%, Screw, 1.5 kVAC, Panel Mount

MULTICOMP PRO

RES, 47R, 100W, SCREW, THICK FILM;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 30/01/2023 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

Cái

1+ US$30.06 3+ US$27.72 5+ US$24.50 10+ US$23.33 20+ US$22.96

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MP005173
MP005173 - Resistor, Power, Thick Film, 68 ohm, 100 W, ± 10%, Screw, 1.5 kVAC, Panel Mount

3524467

Resistor, Power, Thick Film, 68 ohm, 100 W, ± 10%, Screw, 1.5 kVAC, Panel Mount

MULTICOMP PRO

RES, 68R, 100W, SCREW, THICK FILM;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 30/01/2023 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

Cái

1+ US$30.06 3+ US$27.72 5+ US$24.50 10+ US$23.33 20+ US$22.96

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MP005174
MP005174 - Resistor, Power, Thick Film, 100 ohm, 100 W, ± 10%, Screw, 1.5 kVAC, Panel Mount

3524468

Resistor, Power, Thick Film, 100 ohm, 100 W, ± 10%, Screw, 1.5 kVAC, Panel Mount

MULTICOMP PRO

RES, 100R, 100W, SCREW, THICK FILM;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 17 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 17 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho Anh) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 30/01/2023

Cái

1+ US$30.06 3+ US$27.72 5+ US$24.50 10+ US$23.33 20+ US$22.96

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MP005175
MP005175 - Resistor, Power, Thick Film, 1 ohm, 250 W, ± 10%, Screw, 5 kVAC, Panel Mount

3524469

Resistor, Power, Thick Film, 1 ohm, 250 W, ± 10%, Screw, 5 kVAC, Panel Mount

MULTICOMP PRO

RES, 1R, 250W, SCREW, THICK FILM;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 1 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 1 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho Anh) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 30/01/2023

Cái

1+ US$94.82 2+ US$87.45 3+ US$77.27 5+ US$73.56 10+ US$72.40 20+ US$70.83 50+ US$68.66 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MP005176
MP005176 - Resistor, Power, Thick Film, 10 ohm, 250 W, ± 10%, Screw, 5 kVAC, Panel Mount

3524470

Resistor, Power, Thick Film, 10 ohm, 250 W, ± 10%, Screw, 5 kVAC, Panel Mount

MULTICOMP PRO

RES, 10R, 250W, SCREW, THICK FILM;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 9 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 9 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho Anh) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 30/01/2023

Cái

1+ US$94.82 2+ US$87.45 3+ US$77.27 5+ US$73.56 10+ US$72.40 20+ US$70.83 50+ US$68.66 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1