Tìm Thấy 6 Sản Phẩm

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Nhà Sản Xuất / Mô Tả
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
MP005147
MP005147 - Power Film Capacitor, Metallized PP, Can, 200 µF, ± 5%, AC Filter, Stud Mount - M12

3527067

Power Film Capacitor, Metallized PP, Can, 200 µF, ± 5%, AC Filter, Stud Mount - M12

MULTICOMP PRO

AC FILTER CAPACITOR, 3 X 200UF, 450V;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 25 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 25 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho Anh) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 19/12/2022

Cái

1+ US$213.75 2+ US$183.22 3+ US$173.89 5+ US$165.48

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MP005148
MP005148 - Power Film Capacitor, Metallized PP, Can, 100 µF, ± 5%, AC Filter, Stud Mount - M12

3527068

Power Film Capacitor, Metallized PP, Can, 100 µF, ± 5%, AC Filter, Stud Mount - M12

MULTICOMP PRO

AC FILTER CAPACITOR, 3 X 100UF, 530V;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 30 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 30 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho Anh) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 19/12/2022

Cái

1+ US$205.61 2+ US$176.25 3+ US$167.27 5+ US$159.19

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MP005149
MP005149 - Power Film Capacitor, Metallized PP, Can, 102 µF, ± 5%, AC Filter, Stud Mount - M12

3527069

Power Film Capacitor, Metallized PP, Can, 102 µF, ± 5%, AC Filter, Stud Mount - M12

MULTICOMP PRO

AC FILTER CAPACITOR, 3 X 102UF, 600V;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 20 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 20 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho Anh) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 19/12/2022

Cái

1+ US$230.07 2+ US$197.19 3+ US$187.18 5+ US$178.11

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MP005150
MP005150 - Power Film Capacitor, Metallized PP, Can, 55.7 µF, ± 5%, AC Filter, Stud Mount - M12

3527070

Power Film Capacitor, Metallized PP, Can, 55.7 µF, ± 5%, AC Filter, Stud Mount - M12

MULTICOMP PRO

AC FILTER CAPACITOR, 3 X 55.7UF, 850V;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 16 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 16 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho Anh) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 19/12/2022

Cái

1+ US$270.20 2+ US$231.60 3+ US$219.82 5+ US$209.19

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MP005207
MP005207 - Power Film Capacitor, Metallized PP, Can, 65 µF, ± 5%, AC Filter, Stud Mount - M12

3527071

Power Film Capacitor, Metallized PP, Can, 65 µF, ± 5%, AC Filter, Stud Mount - M12

MULTICOMP PRO

AC FILTER CAPACITOR, 3 X 65UF, 450V;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 30 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 30 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho Anh) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 19/12/2022

Cái

1+ US$120.13 3+ US$111.49 5+ US$105.85 10+ US$101.69

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MP005208
MP005208 - AC Film Capacitor, 3 x 65 µF, 530 V, ± 5%, Can

3527072

AC Film Capacitor, 3 x 65 µF, 530 V, ± 5%, Can

MULTICOMP PRO

AC FILTER CAPACITOR, 3 X 65UF, 530V;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 30 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 30 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho Anh) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 19/12/2022

Cái

1+ US$161.84 3+ US$150.20 5+ US$142.59 10+ US$136.99

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1