Tìm Thấy 12 Sản Phẩm

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Nhà Sản Xuất / Mô Tả
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
RB-S22Q66XTB32
RB-S22Q66XTB32 - Reference Design Board, ML22Q663/ML22Q664/ML22Q665/ML22Q666, Speech Synthesis LSI

3551867

Reference Design Board, ML22Q663/ML22Q664/ML22Q665/ML22Q666, Speech Synthesis LSI

LAPIS SEMICONDUCTOR

REF DESIGN BOARD, SPEECH SYNTHESIS LSI;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 5 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 5 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 26/06/2023

Cái

1+ US$205.44

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
RB-S22Q53XTB48
RB-S22Q53XTB48 - Reference Design Board, ML22Q532/ML22Q533/ML22Q535, Speech Synthesis LSI

3551862

Reference Design Board, ML22Q532/ML22Q533/ML22Q535, Speech Synthesis LSI

LAPIS SEMICONDUCTOR

REF DESIGN BOARD, SPEECH SYNTHESIS LSI;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 4 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 4 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 26/06/2023

Cái

1+ US$205.44

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ML22Q625-NNNTBZ0BX
ML22Q625-NNNTBZ0BX - Audio Control, 16Mbit, Speech Synthesis LSI, 2.7V to 5.5V, SPI, TQFP, 32 Pins, -40 °C

3551859

Audio Control, 16Mbit, Speech Synthesis LSI, 2.7V to 5.5V, SPI, TQFP, 32 Pins, -40 °C

LAPIS SEMICONDUCTOR

MIXING SPEECH SYNTHESIS LSI, -40TO70DEGC;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 75 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 75 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 26/06/2023

Cái (Cắt từ cuộn băng)

1+ US$4.60 10+ US$4.26 25+ US$4.17 50+ US$4.09 100+ US$4.01

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
RB-S22530TB48
RB-S22530TB48 - Reference Design Board, ML22530, Speech Synthesis LSI

3551863

Reference Design Board, ML22530, Speech Synthesis LSI

LAPIS SEMICONDUCTOR

REF DESIGN BOARD, SPEECH SYNTHESIS LSI;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 4 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 4 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 26/06/2023

Cái

1+ US$205.44

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ML22620TBZ0BX
ML22620TBZ0BX - Audio Control, 128Mbit, Speech Synthesis LSI, 2.7V to 5.5V, SPI, TQFP, 32 Pins, -40 °C

3551860

Audio Control, 128Mbit, Speech Synthesis LSI, 2.7V to 5.5V, SPI, TQFP, 32 Pins, -40 °C

LAPIS SEMICONDUCTOR

MIXING SPEECH SYNTHESIS LSI, -40TO85DEGC;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất
 • Thêm 1,000 sẽ có hàng vào 25/01/2023
 • Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 26/06/2023 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

  Cái (Cắt từ cuộn băng)

  1+ US$2.85 10+ US$2.64 25+ US$2.59 50+ US$2.54 100+ US$2.50 250+ US$2.44 Thêm định giá…

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  ML22Q533-NNNTBZ0BX
  ML22Q533-NNNTBZ0BX - Audio Control, 4Mbit, Speech Synthesis LSI, 2.7V to 5.5V, I2C, SPI, SAI, TQFP, 48 Pins, -40 °C

  3551855

  Audio Control, 4Mbit, Speech Synthesis LSI, 2.7V to 5.5V, I2C, SPI, SAI, TQFP, 48 Pins, -40 °C

  LAPIS SEMICONDUCTOR

  MIXING SPEECH SYNTHESIS LSI, 105DEG C;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
  • 100 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  • 100 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

  Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 26/06/2023

  Cái (Cắt từ cuộn băng)

  1+ US$5.63 10+ US$5.21 25+ US$5.10 50+ US$5.00 100+ US$4.90

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  ML22Q535-NNNTBZ0BX
  ML22Q535-NNNTBZ0BX - Audio Control, 16Mbit, Speech Synthesis LSI, 2.7V to 5.5V, I2C, SPI, SAI, TQFP, 48 Pins, -40 °C

  3551856

  Audio Control, 16Mbit, Speech Synthesis LSI, 2.7V to 5.5V, I2C, SPI, SAI, TQFP, 48 Pins, -40 °C

  LAPIS SEMICONDUCTOR

  MIXING SPEECH SYNTHESIS LSI, 105DEG C;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

  Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 26/06/2023 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

  Cái (Cắt từ cuộn băng)

  1+ US$6.02 10+ US$5.58 25+ US$5.45 50+ US$5.36 100+ US$5.26 250+ US$5.16 Thêm định giá…

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  ML22Q665-NNNTBZ0BX
  ML22Q665-NNNTBZ0BX - Audio Control, 16Mbit, Speech Synthesis LSI, 2.7V to 5.5V, I2C, SPI, SAI, TQFP, 32 Pins, -40 °C

  3551858

  Audio Control, 16Mbit, Speech Synthesis LSI, 2.7V to 5.5V, I2C, SPI, SAI, TQFP, 32 Pins, -40 °C

  LAPIS SEMICONDUCTOR

  MIXING SPEECH SYNTHESIS LSI, -40TO70DEGC;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

  Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 26/06/2023 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

  Cái (Cắt từ cuộn băng)

  1+ US$4.60 10+ US$4.26 25+ US$4.17 50+ US$4.09

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  RB-S22Q62XTB32
  RB-S22Q62XTB32 - Reference Design Board, ML22Q623/ML22Q624/ML22Q625/ML22Q626, Speech Synthesis LSI

  3551864

  Reference Design Board, ML22Q623/ML22Q624/ML22Q625/ML22Q626, Speech Synthesis LSI

  LAPIS SEMICONDUCTOR

  REF DESIGN BOARD, SPEECH SYNTHESIS LSI;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
  • 5 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  • 5 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

  Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 26/06/2023

  Cái

  1+ US$205.44

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  SDCK3
  SDCK3 - Development Kit, Audio, Speech Synthesis LSI

  3551869

  Development Kit, Audio, Speech Synthesis LSI

  LAPIS SEMICONDUCTOR

  DEV KIT, SPEECH SYNTHESIS LSI;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
  • 2 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  • 2 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

  Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 26/06/2023

  Cái

  1+ US$406.77

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  ML22530TBZ0BX
  ML22530TBZ0BX - Audio Control, 128Mbit, Speech Synthesis LSI, 2.7V to 5.5V, I2C, SPI, SAI, TQFP, 48 Pins, -40 °C

  3551857

  Audio Control, 128Mbit, Speech Synthesis LSI, 2.7V to 5.5V, I2C, SPI, SAI, TQFP, 48 Pins, -40 °C

  LAPIS SEMICONDUCTOR

  MIXING SPEECH SYNTHESIS LSI, 105DEG C;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
  • 87 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  • 87 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

  Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 26/06/2023

  Cái (Cắt từ cuộn băng)

  1+ US$4.13 10+ US$3.82 25+ US$3.74 50+ US$3.67

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  ML22660TBZ0BX
  ML22660TBZ0BX - Audio Control, 128Mbit, Speech Synthesis LSI, 2.7V to 5.5V, I2C, TQFP, 32 Pins, -40 °C

  3551861

  Audio Control, 128Mbit, Speech Synthesis LSI, 2.7V to 5.5V, I2C, TQFP, 32 Pins, -40 °C

  LAPIS SEMICONDUCTOR

  MIXING SPEECH SYNTHESIS LSI, -40TO85DEGC;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
  • 94 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  • 94 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

  Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 26/06/2023

  Cái (Cắt từ cuộn băng)

  1+ US$2.85 10+ US$2.64 25+ US$2.59 50+ US$2.54 100+ US$2.50 250+ US$2.44 Thêm định giá…

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1