Tìm Thấy 11 Sản Phẩm

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Nhà Sản Xuất / Mô Tả
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
05020099001
05020099001 - Spanner, Self-Setting, 10 mm, 117 mm, Joker XS

3559696

Spanner, Self-Setting, 10 mm, 117 mm, Joker XS

WERA

SELF-SETTING SPANNER, 10MM, 117MM;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 10 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 10 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho Anh) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 02/01/2023

Cái

1+ US$61.74

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
05020103001
05020103001 - Spanner, Self-Setting, 16 mm, 188 mm, Joker M

3559697

Spanner, Self-Setting, 16 mm, 188 mm, Joker M

WERA

SELF-SETTING SPANNER, 16MM, 188MM;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 3 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 3 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho Anh) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

 • Thêm 2 sẽ có hàng vào 23/10/2022
 • Thêm 1 sẽ có hàng vào 24/10/2022
 • Thêm 1 sẽ có hàng vào 02/11/2022
 • Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 02/01/2023

  Cái

  1+ US$80.42

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  05020110001
  05020110001 - Spanner Set, Self-Setting, 4 Pc, Joker

  3559698

  Spanner Set, Self-Setting, 4 Pc, Joker

  WERA

  SELF-SETTING SPANNER SET, 4PC;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
  • 11 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  • 11 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho Anh) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

 • Thêm 1 sẽ có hàng vào 18/10/2022
 • Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 30/01/2023

  1 Bộ

  1+ US$280.13

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  05028161001
  05028161001 - Bitholding Screwdriver, Extra Slim, Confined Space, 173.5 mm

  3559699

  Bitholding Screwdriver, Extra Slim, Confined Space, 173.5 mm

  WERA

  BITHOLDING SCREWDRIVER, 173.5MM;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
  • 7 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  • 7 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho Anh) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

  Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 02/01/2023

  Cái

  1+ US$36.42

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  05134013001
  05134013001 - Screwdriver Tool Set, 35 Pcs Phillips, Torx, L-Keys Bits, Driver, Screw Driver Holder, Adaptor

  3559700

  Screwdriver Tool Set, 35 Pcs Phillips, Torx, L-Keys Bits, Driver, Screw Driver Holder, Adaptor

  WERA

  SCREWDRIVNG TOOL SET, 35PC;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
  • 12 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  • 12 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho Anh) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

  Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 06/02/2023

  Cái

  1+ US$169.96 3+ US$167.13

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  05052501001
  05052501001 - Bit Holder, Rapidaptor, Torque Screwdriver, 64 mm

  3559701

  Bit Holder, Rapidaptor, Torque Screwdriver, 64 mm

  WERA

  RAPIDAPTOR BIT HOLDER, SCREWDRIVER, 64MM;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
  • 1 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  • 1 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho Anh) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

  Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 02/01/2023

  Cái

  1+ US$112.29

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  05136013001
  05136013001 - Screwdriver Set, Kraftform 100 iS/7 VDE, 7 Pc

  3559702

  Screwdriver Set, Kraftform 100 iS/7 VDE, 7 Pc

  WERA

  SCREWDRIVER SET, 7PC;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

  Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 02/01/2023 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

  1 Bộ

  1+ US$98.52

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  05105623001
  05105623001 - Screwdriver Set, Kraftform Plus, 7 Pc

  3559703

  Screwdriver Set, Kraftform Plus, 7 Pc

  WERA

  SCREWDRIVER SET, 7PC;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

  Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 09/01/2023 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

  1 Bộ

  1+ US$67.99

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  05137811001
  05137811001 - Chiseldriver Set, Kraftform 900/7 1, 7 Pc

  3559704

  Chiseldriver Set, Kraftform 900/7 1, 7 Pc

  WERA

  CHISELDRIVER SET, 7PC;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
  • 10 có sẵn trong 2 ngày làm việc giao hàng
  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  • 10 có sẵn trong 2 ngày làm việc giao hàng: (Kho Singapore) Đặt hàng trước 17:00 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

  Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 02/01/2023

  1 Bộ

  1+ US$107.73

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  05075681001
  05075681001 - Torque Tool Set, Ratchet, 40 to 200 nm, 11 Pc

  3559705

  Torque Tool Set, Ratchet, 40 to 200 nm, 11 Pc

  WERA

  TORQUE TOOL SET, RATCHET, 40-200NM, 11PC;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

  Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 23/01/2023 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

  1 Bộ

  1+ US$458.32

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  05003475001
  05003475001 - Screwdriver Set, Kraftform Kompakt, VDE 7 extra slim 1, 7 Pc

  3559706

  Screwdriver Set, Kraftform Kompakt, VDE 7 extra slim 1, 7 Pc

  WERA

  SCREWDRIVER SET, 7PC;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

  Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 02/01/2023 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

  1 Bộ

  1+ US$73.23

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1