Tìm Thấy 16 Sản Phẩm

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Nhà Sản Xuất / Mô Tả
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
BSM080D12P2C008
BSM080D12P2C008 - Silicon Carbide MOSFET, Half Bridge, Dual N Channel, 80 A, 1.2 kV, Module

3573215

Silicon Carbide MOSFET, Half Bridge, Dual N Channel, 80 A, 1.2 kV, Module

ROHM

SIC MOSFET, DUAL N CHANNEL, 1.2KV, 80A;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 9 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 9 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 30/05/2022

Cái

1+ US$344.94

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
BSM120C12P2C201
BSM120C12P2C201 - Silicon Carbide MOSFET, Chopper, N Channel, 134 A, 1.2 kV, Module

3573216

Silicon Carbide MOSFET, Chopper, N Channel, 134 A, 1.2 kV, Module

ROHM

SIC MOSFET, N CHANNEL, 1.2KV, 134A;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 11 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 11 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 30/05/2022

Cái

1+ US$388.26 5+ US$380.50

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
BSM180C12P2E202
BSM180C12P2E202 - Silicon Carbide MOSFET, Chopper, N Channel, 204 A, 1.2 kV, Module

3573218

Silicon Carbide MOSFET, Chopper, N Channel, 204 A, 1.2 kV, Module

ROHM

SIC MOSFET, N CHANNEL, 1.2KV, 204A;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 4 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 4 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 30/05/2022

Cái

1+ US$658.86 5+ US$636.17

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
BSM180C12P3C202
BSM180C12P3C202 - Silicon Carbide MOSFET, Chopper, N Channel, 180 A, 1.2 kV, Module

3573219

Silicon Carbide MOSFET, Chopper, N Channel, 180 A, 1.2 kV, Module

ROHM

SIC MOSFET, N CHANNEL, 1.2KV, 180A;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 12 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 12 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 30/05/2022

Cái

1+ US$535.08 5+ US$524.39

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
BSM180D12P2E002
BSM180D12P2E002 - Silicon Carbide MOSFET, Half Bridge, Dual N Channel, 204 A, 1.2 kV, Module

3573220

Silicon Carbide MOSFET, Half Bridge, Dual N Channel, 204 A, 1.2 kV, Module

ROHM

SIC MOSFET, DUAL N CHANNEL, 1.2KV, 204A;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 8 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 8 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

 • Thêm 4 sẽ có hàng vào 12/01/2022
 • Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 30/05/2022

  Cái

  1+ US$807.61

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  BSM180D12P3C007
  BSM180D12P3C007 - Silicon Carbide MOSFET, Half Bridge, Dual N Channel, 180 A, 1.2 kV, Module

  3573221

  Silicon Carbide MOSFET, Half Bridge, Dual N Channel, 180 A, 1.2 kV, Module

  ROHM

  SIC MOSFET, DUAL N CHANNEL, 1.2KV, 180A;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
  • 10 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  • 10 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

  Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 30/05/2022

  Cái

  1+ US$621.98 5+ US$600.34

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  BSM250D17P2E004
  BSM250D17P2E004 - Silicon Carbide MOSFET, Half Bridge, Dual N Channel, 250 A, 1.7 kV, Module

  3573222

  Silicon Carbide MOSFET, Half Bridge, Dual N Channel, 250 A, 1.7 kV, Module

  ROHM

  SIC MOSFET, DUAL N CHANNEL, 1.7KV, 250A;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

  Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 30/05/2022 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

  Cái

  1+ US$1,087.27 5+ US$1,067.36

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  BSM300C12P3E201
  BSM300C12P3E201 - Silicon Carbide MOSFET, Chopper, N Channel, 300 A, 1.2 kV, Module

  3573223

  Silicon Carbide MOSFET, Chopper, N Channel, 300 A, 1.2 kV, Module

  ROHM

  SIC MOSFET, N CHANNEL, 1.2KV, 300A;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
  • 4 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  • 4 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

  Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 13/06/2022

  Cái

  1+ US$680.26 4+ US$666.67

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  BSM300C12P3E301
  BSM300C12P3E301 - Silicon Carbide MOSFET, Chopper, N Channel, 300 A, 1.2 kV, Module

  3573224

  Silicon Carbide MOSFET, Chopper, N Channel, 300 A, 1.2 kV, Module

  ROHM

  SIC MOSFET, N CHANNEL, 1.2KV, 300A;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

  Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 13/06/2022 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

  Cái

  1+ US$984.28

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  BSM300D12P2E001
  BSM300D12P2E001 - Silicon Carbide MOSFET, Half Bridge, Dual N Channel, 300 A, 1.2 kV, Module

  3573225

  Silicon Carbide MOSFET, Half Bridge, Dual N Channel, 300 A, 1.2 kV, Module

  ROHM

  SIC MOSFET, DUAL N CHANNEL, 1.2KV, 300A;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
  • 2 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  • 2 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

  Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 30/05/2022

  Cái

  1+ US$848.14

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  BSM300D12P3E005
  BSM300D12P3E005 - Silicon Carbide MOSFET, Half Bridge, Dual N Channel, 300 A, 1.2 kV, Module

  3573226

  Silicon Carbide MOSFET, Half Bridge, Dual N Channel, 300 A, 1.2 kV, Module

  ROHM

  SIC MOSFET, DUAL N CHANNEL, 1.2KV, 300A;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
  • 4 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  • 4 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

  Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 13/06/2022

  Cái

  1+ US$1,491.49 4+ US$1,461.68

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  BSM400C12P3G202
  BSM400C12P3G202 - Silicon Carbide MOSFET, Chopper, N Channel, 400 A, 1.2 kV, Module

  3573227

  Silicon Carbide MOSFET, Chopper, N Channel, 400 A, 1.2 kV, Module

  ROHM

  SIC MOSFET, N CHANNEL, 1.2KV, 400A;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
  • 5 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  • 5 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

 • Thêm 4 sẽ có hàng vào 09/02/2022
 • Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 13/06/2022

  Cái

  1+ US$1,044.56 5+ US$1,031.82

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  BSM400D12P2G003
  BSM400D12P2G003 - Silicon Carbide MOSFET, Half Bridge, Dual N Channel, 400 A, 1.2 kV, Module

  3573228

  Silicon Carbide MOSFET, Half Bridge, Dual N Channel, 400 A, 1.2 kV, Module

  ROHM

  SIC MOSFET, DUAL N CHANNEL, 1.2KV, 400A;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
  • 6 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  • 6 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

  Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 30/05/2022

  Cái

  1+ US$2,446.29 5+ US$2,416.43

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  BSM400D12P3G002
  BSM400D12P3G002 - Silicon Carbide MOSFET, Half Bridge, Dual N Channel, 400 A, 1.2 kV, Module

  3573231

  Silicon Carbide MOSFET, Half Bridge, Dual N Channel, 400 A, 1.2 kV, Module

  ROHM

  SIC MOSFET, DUAL N CHANNEL, 1.2KV, 400A;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
  • 4 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  • 4 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

  Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 13/06/2022

  Cái

  1+ US$1,367.15

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  BSM600C12P3G201
  BSM600C12P3G201 - Silicon Carbide MOSFET, Chopper, N Channel, 600 A, 1.2 kV, Module

  3573232

  Silicon Carbide MOSFET, Chopper, N Channel, 600 A, 1.2 kV, Module

  ROHM

  SIC MOSFET, N CHANNEL, 1.2KV, 600A;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
  • 3 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  • 3 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

 • Thêm 4 sẽ có hàng vào 06/04/2022
 • Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 13/06/2022

  Cái

  1+ US$1,369.91 5+ US$1,353.21

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  BSM600D12P3G001
  BSM600D12P3G001 - Silicon Carbide MOSFET, Half Bridge, Dual N Channel, 600 A, 1.2 kV, Module

  3573233

  Silicon Carbide MOSFET, Half Bridge, Dual N Channel, 600 A, 1.2 kV, Module

  ROHM

  SIC MOSFET, DUAL N CHANNEL, 1.2KV, 600A;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
  • 4 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  • 4 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

  Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 13/06/2022

  Cái

  1+ US$2,008.34 4+ US$1,902.47

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1