Tìm Thấy 8 Sản Phẩm

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Nhà Sản Xuất / Mô Tả
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
CKC33C443KJGLCAUTO
CKC33C443KJGLCAUTO - Multilayer Ceramic Capacitor, 0.044 µF, 1.7 kV, 3640 [9210 Metric], ± 10%, C0G / NP0, 5.1 mm

3597281

Multilayer Ceramic Capacitor, 0.044 µF, 1.7 kV, 3640 [9210 Metric], ± 10%, C0G / NP0, 5.1 mm

KEMET

CAP, 0.044UF, 1.7KV, MLCC STACKED, 3640;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 125 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 125 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 07/03/2022

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Vòng

1+ US$25.06 5+ US$24.24 10+ US$21.04

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
CKC33C444KCGLCAUTO
CKC33C444KCGLCAUTO - Multilayer Ceramic Capacitor, 0.44 µF, 500 V, 3640 [9210 Metric], ± 10%, C0G / NP0, 5.1 mm

3597282

Multilayer Ceramic Capacitor, 0.44 µF, 500 V, 3640 [9210 Metric], ± 10%, C0G / NP0, 5.1 mm

KEMET

CAP, 0.44UF, 500V, MLCC STACKED, 3640;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 125 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 125 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 07/03/2022

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Vòng

1+ US$23.86 5+ US$23.08 10+ US$20.04

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
CKC33C144KEGLCAUTO7805
CKC33C144KEGLCAUTO7805 - Multilayer Ceramic Capacitor, 0.14 µF, 1.2 kV, 3640 [9210 Metric], ± 10%, C0G / NP0, 7.7 mm

3597284

Multilayer Ceramic Capacitor, 0.14 µF, 1.2 kV, 3640 [9210 Metric], ± 10%, C0G / NP0, 7.7 mm

KEMET

CAP, 0.14UF, 1.2KV, MLCC STACKED, 3640;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 50 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 50 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 07/03/2022

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Vòng

1+ US$49.11 10+ US$42.97 25+ US$38.19 50+ US$34.37 100+ US$22.51

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
CKC33C454KWGLCAUTO7805
CKC33C454KWGLCAUTO7805 - Multilayer Ceramic Capacitor, 0.45 µF, 650 V, 3640 [9210 Metric], ± 10%, C0G / NP0, 7.7 mm

3597285

Multilayer Ceramic Capacitor, 0.45 µF, 650 V, 3640 [9210 Metric], ± 10%, C0G / NP0, 7.7 mm

KEMET

CAP, 0.45UF, 650V, MLCC STACKED, 3640;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 50 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 50 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 07/03/2022

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Vòng

1+ US$45.61 10+ US$39.91 25+ US$35.48 50+ US$31.93 100+ US$21.06

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
CKC33C604KWGLCAUTO7805
CKC33C604KWGLCAUTO7805 - Multilayer Ceramic Capacitor, 0.6 µF, 650 V, 3640 [9210 Metric], ± 10%, C0G / NP0, 10.3 mm

3597286

Multilayer Ceramic Capacitor, 0.6 µF, 650 V, 3640 [9210 Metric], ± 10%, C0G / NP0, 10.3 mm

KEMET

CAP, 0.6UF, 650V, MLCC STACKED, 3640;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 50 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 50 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 07/03/2022

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Vòng

1+ US$32.91 5+ US$32.26

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
CKC33C664KCGLCAUTO7805
CKC33C664KCGLCAUTO7805 - Multilayer Ceramic Capacitor, 0.66 µF, 500 V, 3640 [9210 Metric], ± 10%, C0G / NP0, 7.7 mm

3597287

Multilayer Ceramic Capacitor, 0.66 µF, 500 V, 3640 [9210 Metric], ± 10%, C0G / NP0, 7.7 mm

KEMET

CAP, 0.66UF, 500V, MLCC STACKED, 3640;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 50 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 50 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 07/03/2022

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Vòng

1+ US$35.79 5+ US$34.62

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
CKC33C883KJGLCAUTO7805
CKC33C883KJGLCAUTO7805 - Multilayer Ceramic Capacitor, 0.088 µF, 1.7 kV, 3640 [9210 Metric], ± 10%, C0G / NP0, 10.3 mm

3597288

Multilayer Ceramic Capacitor, 0.088 µF, 1.7 kV, 3640 [9210 Metric], ± 10%, C0G / NP0, 10.3 mm

KEMET

CAP, 0.088UF, 1.7KV, MLCC STACKED, 3640;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 50 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 50 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 07/03/2022

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Vòng

1+ US$50.12 5+ US$48.47

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
CKC33C884KCGLCAUTO7805
CKC33C884KCGLCAUTO7805 - Multilayer Ceramic Capacitor, 0.88 µF, 500 V, 3640 [9210 Metric], ± 10%, C0G / NP0, 10.3 mm

3597289

Multilayer Ceramic Capacitor, 0.88 µF, 500 V, 3640 [9210 Metric], ± 10%, C0G / NP0, 10.3 mm

KEMET

CAP, 0.88UF, 500V, MLCC STACKED, 3640;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 50 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 50 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 07/03/2022

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Vòng

1+ US$47.72 5+ US$46.15

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1