Tìm Thấy 24 Sản Phẩm

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Nhà Sản Xuất / Mô Tả
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
KW DELSS2.CC-BXCY-4U9X-46A8
KW DELSS2.CC-BXCY-4U9X-46A8 - LED, Warm White, SMD, 30 mA, 3.2 V, 4.5 cd

3600897

LED, Warm White, SMD, 30 mA, 3.2 V, 4.5 cd

AMS OSRAM GROUP

LED, AEC-Q102, WARM WHITE, 2700K, 4.5CD;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 2,890 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 2,890 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 02/05/2022

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Vòng

5+ US$0.615 25+ US$0.301 100+ US$0.204 250+ US$0.163 500+ US$0.147 1000+ US$0.137 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
KW DELSS2.CC-BXCY-4R9T-46A8
KW DELSS2.CC-BXCY-4R9T-46A8 - LED, Warm White, SMD, 30 mA, 3.2 V, 4.5 cd

3600898

LED, Warm White, SMD, 30 mA, 3.2 V, 4.5 cd

AMS OSRAM GROUP

LED, AEC-Q102, WARM WHITE, 3000K, 4.5CD;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 1,955 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 1,955 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 02/05/2022

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Vòng

5+ US$0.492 25+ US$0.241 100+ US$0.163 250+ US$0.13 500+ US$0.118 1000+ US$0.11 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
KW DELSS2.CC-BXCY-4O9Q-46A8
KW DELSS2.CC-BXCY-4O9Q-46A8 - LED, White, SMD, 30 mA, 3.2 V, 4.5 cd

3600899

LED, White, SMD, 30 mA, 3.2 V, 4.5 cd

AMS OSRAM GROUP

LED, AEC-Q102, WHITE, 3500K, 4.5CD;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 1,920 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 1,920 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 02/05/2022

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Vòng

5+ US$0.492 25+ US$0.241 100+ US$0.163 250+ US$0.13 500+ US$0.118 1000+ US$0.11 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
KW DELSS2.CC-BXCY-4L8N-46A8
KW DELSS2.CC-BXCY-4L8N-46A8 - LED, White, SMD, 30 mA, 3.2 V, 4.5 cd

3600900

LED, White, SMD, 30 mA, 3.2 V, 4.5 cd

AMS OSRAM GROUP

LED, AEC-Q102, WHITE, 4000K, 4.5CD;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 1,985 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 1,985 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 02/05/2022

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Vòng

5+ US$0.492 25+ US$0.241 100+ US$0.163 250+ US$0.13 500+ US$0.118 1000+ US$0.11 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
KW DELSS2.CC-BXCY-4J8K-46A8
KW DELSS2.CC-BXCY-4J8K-46A8 - LED, White, SMD, 30 mA, 3.2 V, 4.5 cd

3600901

LED, White, SMD, 30 mA, 3.2 V, 4.5 cd

AMS OSRAM GROUP

LED, AEC-Q102, WHITE, 4500K, 4.5CD;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 1,815 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 1,815 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 02/05/2022

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Vòng

5+ US$0.492 25+ US$0.241 100+ US$0.163 250+ US$0.13 500+ US$0.118 1000+ US$0.11 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
KW DELSS2.CC-BXCY-4H8I-46A8
KW DELSS2.CC-BXCY-4H8I-46A8 - LED, Cool White, SMD, 30 mA, 3.2 V, 4.5 cd

3600902

LED, Cool White, SMD, 30 mA, 3.2 V, 4.5 cd

AMS OSRAM GROUP

LED, AEC-Q102, COOL WHITE, 5000K, 4.5CD;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 1,885 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 1,885 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 02/05/2022

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Vòng

5+ US$0.615 25+ US$0.301 100+ US$0.204 250+ US$0.163 500+ US$0.147 1000+ US$0.137 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
KW DELSS2.CC-BXCY-4F8G-46A8
KW DELSS2.CC-BXCY-4F8G-46A8 - LED, Cool White, SMD, 30 mA, 3.2 V, 4.5 cd

3600903

LED, Cool White, SMD, 30 mA, 3.2 V, 4.5 cd

AMS OSRAM GROUP

LED, AEC-Q102, COOL WHITE, 5700K, 4.5CD;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 1,955 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 1,955 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 02/05/2022

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Vòng

5+ US$0.492 25+ US$0.241 100+ US$0.163 250+ US$0.13 500+ US$0.118 1000+ US$0.11 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
KW DELSS2.CC-BXCY-4C6E-46A8
KW DELSS2.CC-BXCY-4C6E-46A8 - LED, Cool White, SMD, 30 mA, 3.2 V, 4.5 cd

3600904

LED, Cool White, SMD, 30 mA, 3.2 V, 4.5 cd

AMS OSRAM GROUP

LED, AEC-Q102, COOL WHITE, 6500K, 4.5CD;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 4,033 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 4,033 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 02/05/2022

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

5+ US$0.492 25+ US$0.241 100+ US$0.163 250+ US$0.13 500+ US$0.118 1000+ US$0.11 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
KW DSLP31.CC-GXHX-4U9X-Z444
KW DSLP31.CC-GXHX-4U9X-Z444 - LED, Warm White, SMD, 60 mA, 2.9 V

3600905

LED, Warm White, SMD, 60 mA, 2.9 V

AMS OSRAM GROUP

LED, AEC-Q102, WARM WHITE, 2700K, 33LM;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 995 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 995 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 21/03/2022

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

5+ US$0.404 25+ US$0.346 100+ US$0.301 250+ US$0.27

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
KW DSLP31.CC-GXHX-4R9T-Z444
KW DSLP31.CC-GXHX-4R9T-Z444 - LED, Warm White, SMD, 60 mA, 2.9 V

3600906

LED, Warm White, SMD, 60 mA, 2.9 V

AMS OSRAM GROUP

LED, AEC-Q102, WARM WHITE, 3000K, 33LM;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 955 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 955 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 21/03/2022

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Vòng

5+ US$0.428 25+ US$0.368 100+ US$0.319 250+ US$0.286

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
KW DSLP31.CC-GXHX-4O9Q-Z444
KW DSLP31.CC-GXHX-4O9Q-Z444 - LED, White, SMD, 60 mA, 2.9 V

3600908

LED, White, SMD, 60 mA, 2.9 V

AMS OSRAM GROUP

LED, AEC-Q102, WHITE, 3500K, 33LM;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 995 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 995 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 21/03/2022

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Vòng

5+ US$0.428 25+ US$0.368 100+ US$0.319 250+ US$0.286

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
KW DSLP31.CC-GXHX-4L8N-Z444
KW DSLP31.CC-GXHX-4L8N-Z444 - LED, White, SMD, 60 mA, 2.9 V

3600909

LED, White, SMD, 60 mA, 2.9 V

AMS OSRAM GROUP

LED, AEC-Q102, WHITE, 4000K, 33LM;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 21/03/2022 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Vòng

5+ US$0.407 25+ US$0.349 100+ US$0.303 250+ US$0.272

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
KW DSLP31.CC-GXHX-4J8K-Z444
KW DSLP31.CC-GXHX-4J8K-Z444 - LED, White, SMD, 60 mA, 2.9 V

3600910

LED, White, SMD, 60 mA, 2.9 V

AMS OSRAM GROUP

LED, AEC-Q102, WHITE, 4500K, 33LM;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 975 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 975 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 21/03/2022

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Vòng

5+ US$0.407 25+ US$0.349 100+ US$0.303 250+ US$0.272

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
KW DSLP31.CC-GXHX-4H8I-Z444
KW DSLP31.CC-GXHX-4H8I-Z444 - LED, Cool White, SMD, 60 mA, 2.9 V

3600911

LED, Cool White, SMD, 60 mA, 2.9 V

AMS OSRAM GROUP

LED, AEC-Q102, COOL WHITE, 5000K, 33LM;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 860 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 860 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 21/03/2022

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Vòng

5+ US$0.536 25+ US$0.46 100+ US$0.399 250+ US$0.358

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
KW DSLP31.CC-GXHX-4F8G-Z444
KW DSLP31.CC-GXHX-4F8G-Z444 - LED, Cool White, SMD, 60 mA, 2.9 V

3600912

LED, Cool White, SMD, 60 mA, 2.9 V

AMS OSRAM GROUP

LED, AEC-Q102, COOL WHITE, 5700K, 33LM;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 890 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 890 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 21/03/2022

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Vòng

5+ US$0.536 25+ US$0.46 100+ US$0.399 250+ US$0.358

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
KW DSLP31.CC-GXHX-4C8E-Z444
KW DSLP31.CC-GXHX-4C8E-Z444 - LED, Cool White, SMD, 60 mA, 2.9 V

3600913

LED, Cool White, SMD, 60 mA, 2.9 V

AMS OSRAM GROUP

LED, AEC-Q102, COOL WHITE, 6500K, 33LM;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 504 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 504 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 21/03/2022

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Vòng

5+ US$0.536 25+ US$0.46 100+ US$0.399 250+ US$0.358

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
KW DSLP31.CC-JXJZ-4U9X-46A6
KW DSLP31.CC-JXJZ-4U9X-46A6 - High Brightness LED, OSTUNE E3030 KW DSLP31.CC, Warm White, 71 lm, 2700 K, 200 mA

3600914

High Brightness LED, OSTUNE E3030 KW DSLP31.CC, Warm White, 71 lm, 2700 K, 200 mA

AMS OSRAM GROUP

LED, HB, AEC-Q102, WARM WHT, 2700K, 71LM;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 990 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 990 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 21/03/2022

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Vòng

5+ US$0.428 25+ US$0.368 100+ US$0.319 250+ US$0.286

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
KW DSLP31.CC-JXJZ-4R9T-46A6
KW DSLP31.CC-JXJZ-4R9T-46A6 - High Brightness LED, OSTUNE E3030 KW DSLP31.CC, Warm White, 71 lm, 3000 K, 200 mA

3600915

High Brightness LED, OSTUNE E3030 KW DSLP31.CC, Warm White, 71 lm, 3000 K, 200 mA

AMS OSRAM GROUP

LED, HB, AEC-Q102, WARM WHT, 3000K, 71LM;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 21/03/2022 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Vòng

5+ US$0.505 25+ US$0.433 100+ US$0.376 250+ US$0.338

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
KW DSLP31.CC-JXJZ-4O9Q-46A6
KW DSLP31.CC-JXJZ-4O9Q-46A6 - High Brightness LED, OSTUNE E3030 KW DSLP31.CC, White, 71 lm, 3500 K, 200 mA

3600916

High Brightness LED, OSTUNE E3030 KW DSLP31.CC, White, 71 lm, 3500 K, 200 mA

AMS OSRAM GROUP

LED, HB, AEC-Q102, WHITE, 3500K, 71LM;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 985 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 985 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 21/03/2022

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

5+ US$0.428 25+ US$0.368 100+ US$0.319 250+ US$0.286

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
KW DSLP31.CC-JXJZ-4L8N-46A6
KW DSLP31.CC-JXJZ-4L8N-46A6 - High Brightness LED, OSTUNE E3030 KW DSLP31.CC, White, 71 lm, 4000 K, 200 mA

3600917

High Brightness LED, OSTUNE E3030 KW DSLP31.CC, White, 71 lm, 4000 K, 200 mA

AMS OSRAM GROUP

LED, HB, AEC-Q102, WHITE, 4000K, 71LM;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 21/03/2022 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Vòng

5+ US$0.384 25+ US$0.329 100+ US$0.285 250+ US$0.257

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
KW DSLP31.CC-JXJZ-4J8K-46A6
KW DSLP31.CC-JXJZ-4J8K-46A6 - High Brightness LED, OSTUNE E3030 KW DSLP31.CC, White, 71 lm, 4500 K, 200 mA

3600918

High Brightness LED, OSTUNE E3030 KW DSLP31.CC, White, 71 lm, 4500 K, 200 mA

AMS OSRAM GROUP

LED, HB, AEC-Q102, WHITE, 4500K, 71LM;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 980 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 980 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 21/03/2022

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Vòng

5+ US$0.384 25+ US$0.329 100+ US$0.285 250+ US$0.257

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
KW DSLP31.CC-JXJZ-4H8I-46A6
KW DSLP31.CC-JXJZ-4H8I-46A6 - High Brightness LED, OSTUNE E3030 KW DSLP31.CC, White, 71 lm, 5000 K, 200 mA

3600921

High Brightness LED, OSTUNE E3030 KW DSLP31.CC, White, 71 lm, 5000 K, 200 mA

AMS OSRAM GROUP

LED, HB, AEC-Q102, WHITE, 5000K, 71LM;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 975 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 975 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 21/03/2022

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Vòng

5+ US$0.505 25+ US$0.433 100+ US$0.376 250+ US$0.338

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
KW DSLP31.CC-JXJZ-4F8G-46A6
KW DSLP31.CC-JXJZ-4F8G-46A6 - High Brightness LED, OSTUNE E3030 KW DSLP31.CC, Cool White, 71 lm, 5700 K, 200 mA

3600922

High Brightness LED, OSTUNE E3030 KW DSLP31.CC, Cool White, 71 lm, 5700 K, 200 mA

AMS OSRAM GROUP

LED, HB, AEC-Q102, COOL WHT, 5700K, 71LM;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 21/03/2022 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Vòng

5+ US$0.428 25+ US$0.368 100+ US$0.319 250+ US$0.286

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
KW DSLP31.CC-JXJZ-4C8E-46A6
KW DSLP31.CC-JXJZ-4C8E-46A6 - High Brightness LED, OSTUNE E3030 KW DSLP31.CC, Cool White, 71 lm, 6500 K, 200 mA

3600923

High Brightness LED, OSTUNE E3030 KW DSLP31.CC, Cool White, 71 lm, 6500 K, 200 mA

AMS OSRAM GROUP

LED, HB, AEC-Q102, COOL WHT, 6500K, 71LM;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 845 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 845 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 21/03/2022

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Vòng

5+ US$0.505 25+ US$0.433 100+ US$0.376 250+ US$0.338

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5