Tìm Thấy 2 Sản Phẩm

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Nhà Sản Xuất / Mô Tả
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
SU CULDN1.VC-MAMP-67-4E4F-350-R18
SU CULDN1.VC-MAMP-67-4E4F-350-R18 - UV Emitter, Aigan, 0.1 W, 280 Nm, 120 Deg, 0.5 A, 6 V

3600924

UV Emitter, Aigan, 0.1 W, 280 Nm, 120 Deg, 0.5 A, 6 V

AMS OSRAM GROUP

UV EMITTER, AIGAN, 0.1W, 280NM;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
  • 55 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  • 55 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 07/02/2022

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Vòng

1+ US$33.29

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
SU CULBN1.VC-AGAY-67-4F4G-30-R18
SU CULBN1.VC-AGAY-67-4F4G-30-R18 - UV Emitter, Aigan, 0.012 W, 280 Nm, 0.04 A, 6.5 V

3600925

UV Emitter, Aigan, 0.012 W, 280 Nm, 0.04 A, 6.5 V

AMS OSRAM GROUP

UV EMITTER, AIGAN, 0.012W, 280NM;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
  • 575 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  • 575 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 07/02/2022

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Vòng

1+ US$4.47 5+ US$4.01 10+ US$3.80 50+ US$3.41

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1