Tìm Thấy 57 Sản Phẩm

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Nhà Sản Xuất / Mô Tả
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
AIPXE-5X650A
AIPXE-5X650A - Connector Accessory, w/ Vent Hole, PCB Enclosure

3605034

Connector Accessory, w/ Vent Hole, PCB Enclosure

AMPHENOL SINE/TUCHEL

PCB ENCLOSURE W/VENT HOLE, NYLON;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 48 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 48 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 04/04/2022

Cái

1+ US$35.02 5+ US$33.13 10+ US$31.62 25+ US$30.28 50+ US$28.38 100+ US$27.44 250+ US$25.93 500+ US$25.17 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
AIPXE-5X650B
AIPXE-5X650B - Connector Accessory, w/o Vent Hole, PCB Enclosure

3605035

Connector Accessory, w/o Vent Hole, PCB Enclosure

AMPHENOL SINE/TUCHEL

PCB ENCLOSURE W/O VENT HOLE, PA;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 16 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 16 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 04/04/2022

Cái

1+ US$35.02 5+ US$33.13 10+ US$31.62 25+ US$30.28 50+ US$28.38 100+ US$27.44 250+ US$25.93 500+ US$25.17 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
AIPXE-5X650A-E017
AIPXE-5X650A-E017 - Connector Accessory, w/ Vent Hole, PCB Enclosure

3605037

Connector Accessory, w/ Vent Hole, PCB Enclosure

AMPHENOL SINE/TUCHEL

PCB ENCLOSURE W/VENT HOLE, PC;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 24 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 24 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 04/04/2022

Cái

1+ US$49.83 5+ US$48.36 10+ US$46.90 25+ US$45.42 50+ US$42.49 100+ US$40.15 250+ US$38.99 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
AIPXE-5X650B-E017
AIPXE-5X650B-E017 - Connector Accessory, w/o Vent Hole, PCB Enclosure

3605038

Connector Accessory, w/o Vent Hole, PCB Enclosure

AMPHENOL SINE/TUCHEL

PCB ENCLOSURE, W/O VENT HOLE, PC;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 34 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 34 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 04/04/2022

Cái

1+ US$49.83 5+ US$48.36 10+ US$46.90 25+ US$45.42 50+ US$42.49 100+ US$40.15 250+ US$38.99 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
AIPXE-5X650BP-01
AIPXE-5X650BP-01 - Connector Accessory, Blank Plate

3605039

Connector Accessory, Blank Plate

AMPHENOL SINE/TUCHEL

BLANK PLATE, THERMOPLASTIC, BLAC;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 121 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 121 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 04/04/2022

Cái

1+ US$12.20 10+ US$11.67 25+ US$10.08 100+ US$9.80 250+ US$8.75 500+ US$8.22 1000+ US$7.06 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
AT13-12PA-R015
AT13-12PA-R015 - Automotive Connector, Armor IPX AT Series, Right Angle Plug, 12 Contacts, PCB Pin

3605040

Automotive Connector, Armor IPX AT Series, Right Angle Plug, 12 Contacts, PCB Pin

AMPHENOL SINE/TUCHEL

AUTOMOTIVE CONN, R/A PLUG, 12POS, 13A;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 40 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 40 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 04/04/2022

Cái

1+ US$44.32 5+ US$41.93 10+ US$40.02 25+ US$38.34 50+ US$35.94 100+ US$34.73 250+ US$32.92 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
AT13-36PABC-BM03
AT13-36PABC-BM03 - Automotive Connector, Armor IPX AT Series, Right Angle Plug, 36 Contacts, PCB Pin

3605042

Automotive Connector, Armor IPX AT Series, Right Angle Plug, 36 Contacts, PCB Pin

AMPHENOL SINE/TUCHEL

AUTOMOTIVE CONN, R/A PLUG, 36POS, 13A;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 7 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 7 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 04/04/2022

Cái

1+ US$72.01 10+ US$66.09

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
AT13-48PABCD-BM03
AT13-48PABCD-BM03 - Automotive Connector, Armor IPX AT Series, Right Angle Plug, 48 Contacts, PCB Pin

3605043

Automotive Connector, Armor IPX AT Series, Right Angle Plug, 48 Contacts, PCB Pin

AMPHENOL SINE/TUCHEL

AUTOMOTIVE CONN, R/A PLUG, 48POS, 13A;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 04/04/2022 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

Cái

1+ US$67.87

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ATM06-2S-R120GRY
ATM06-2S-R120GRY - Automotive Connector, ATM Series, Straight Plug, 2 Contacts, Crimp Socket, Thermoplastic Body

3605047

Automotive Connector, ATM Series, Straight Plug, 2 Contacts, Crimp Socket, Thermoplastic Body

AMPHENOL SINE/TUCHEL

AUTOMOTIVE CONN, PLUG, 2POS, 7.5A;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 40 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 40 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 04/04/2022

Cái

1+ US$5.51 10+ US$4.64 100+ US$4.41 250+ US$3.87 500+ US$3.75 1000+ US$3.20 2500+ US$3.04 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ATM06-2S-RB120BK
ATM06-2S-RB120BK - Automotive Connector Housing, B Keyed, ATM, Plug, 2 Ways

3605049

Automotive Connector Housing, B Keyed, ATM, Plug, 2 Ways

AMPHENOL SINE/TUCHEL

AUTOMOTIVE HOUSING, PLUG, 2POS, B KEYED;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 04/04/2022 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

Cái

1+ US$4.44 10+ US$3.73 100+ US$3.55 250+ US$3.11 500+ US$3.04

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
AWM-2PA
AWM-2PA - Connector Accessory, A Keyed, Wedgelock, Amphenol ATM Series ATM04-2P Automotive Connectors, ATM

3605051

Connector Accessory, A Keyed, Wedgelock, Amphenol ATM Series ATM04-2P Automotive Connectors, ATM

AMPHENOL SINE/TUCHEL

WEDGELOCK, PIN, 2POS, A KEYED, GREY;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 380 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 380 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 04/04/2022

Cái

1+ US$0.296 10+ US$0.204 100+ US$0.175 500+ US$0.168 1000+ US$0.14 2500+ US$0.119 10000+ US$0.114 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
AWM-2PB
AWM-2PB - Connector Accessory, B Keyed, Wedgelock, Amphenol ATM Series ATM04-2P Automotive Connectors, ATM

3605052

Connector Accessory, B Keyed, Wedgelock, Amphenol ATM Series ATM04-2P Automotive Connectors, ATM

AMPHENOL SINE/TUCHEL

WEDGELOCK, PIN, 2POS, B KEYED, BLACK;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 290 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 290 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 04/04/2022

Cái

10+ US$0.253 25+ US$0.224 50+ US$0.206 100+ US$0.198 250+ US$0.178 500+ US$0.169 1000+ US$0.142 2500+ US$0.13 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 10 vật phẩm Bội số của 10 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 10 Nhiều: 10
AWM-2SA
AWM-2SA - Connector Accessory, A Keyed, Wedgelock, Amphenol ATM Series ATM06-2S Automotive Connectors, ATM

3605053

Connector Accessory, A Keyed, Wedgelock, Amphenol ATM Series ATM06-2S Automotive Connectors, ATM

AMPHENOL SINE/TUCHEL

WEDGELOCK, SOCKET, 2POS, A KEYED, GREY;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 380 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 380 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

 • Thêm 2,000 sẽ có hàng vào 23/12/2021
 • Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 04/04/2022

  Cái

  1+ US$0.296 10+ US$0.251 25+ US$0.222 50+ US$0.204 100+ US$0.197 250+ US$0.175 500+ US$0.173 1000+ US$0.162 Thêm định giá…

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  AWM-2SB
  AWM-2SB - Connector Accessory, B Keyed, Wedgelock, Amphenol ATM Series ATM06-2S Automotive Connectors, ATM

  3605054

  Connector Accessory, B Keyed, Wedgelock, Amphenol ATM Series ATM06-2S Automotive Connectors, ATM

  AMPHENOL SINE/TUCHEL

  WEDGELOCK, SOCKET, 2POS, B KEYED, BLACK;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
  • 390 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  • 390 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

  Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 04/04/2022

  Cái

  1+ US$0.296 10+ US$0.237 500+ US$0.235 1000+ US$0.162

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  ATP13-2P-BM03BLK
  ATP13-2P-BM03BLK - Automotive Connector, Black, BoardLock ATP Series, Right Angle Receptacle, 2 Contacts, PCB Pin

  3605055

  Automotive Connector, Black, BoardLock ATP Series, Right Angle Receptacle, 2 Contacts, PCB Pin

  AMPHENOL SINE/TUCHEL

  AUTOMOTIVE CONN, R/A RCPT, 2POS, 25A;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
  • 100 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  • 100 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

  Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 04/04/2022

  Cái

  1+ US$15.77 10+ US$14.32 50+ US$12.89 100+ US$12.16 200+ US$11.09 500+ US$10.38 1000+ US$9.51 Thêm định giá…

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  ATP13-2P-BM03GRY
  ATP13-2P-BM03GRY - Automotive Connector, Grey, BoardLock ATP Series, Right Angle Receptacle, 2 Contacts, PCB Pin

  3605056

  Automotive Connector, Grey, BoardLock ATP Series, Right Angle Receptacle, 2 Contacts, PCB Pin

  AMPHENOL SINE/TUCHEL

  AUTOMOTIVE CONN, R/A RCPT, 2POS, 25A;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
  • 100 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  • 100 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

  Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 04/04/2022

  Cái

  1+ US$15.77 10+ US$14.32 50+ US$12.89 100+ US$12.16 200+ US$11.09 500+ US$10.38 1000+ US$9.51 Thêm định giá…

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  ATP13-4P-BM03BLK
  ATP13-4P-BM03BLK - Automotive Connector, Black, BoardLock ATP Series, Right Angle Receptacle, 4 Contacts, PCB Pin

  3605057

  Automotive Connector, Black, BoardLock ATP Series, Right Angle Receptacle, 4 Contacts, PCB Pin

  AMPHENOL SINE/TUCHEL

  AUTOMOTIVE CONN, R/A RCPT, 4POS, 25A;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

  Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 04/04/2022 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

  Cái

  1+ US$19.39 10+ US$18.02 20+ US$16.17 50+ US$15.70 100+ US$13.85 200+ US$12.93 500+ US$12.64 1000+ US$12.01 Thêm định giá…

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  ATP13-4P-BM03GRY
  ATP13-4P-BM03GRY - Automotive Connector, Grey, BoardLock ATP Series, Right Angle Receptacle, 4 Contacts, PCB Pin

  3605058

  Automotive Connector, Grey, BoardLock ATP Series, Right Angle Receptacle, 4 Contacts, PCB Pin

  AMPHENOL SINE/TUCHEL

  AUTOMOTIVE CONN, R/A RCPT, 4POS, 25A;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

  Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 04/04/2022 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

  Cái

  1+ US$22.87 10+ US$21.24 20+ US$19.06 50+ US$18.51 100+ US$16.31 200+ US$15.24 500+ US$14.91 Thêm định giá…

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  ATP15-2P-BM03BLK
  ATP15-2P-BM03BLK - Automotive Connector, Black, BoardLock ATP Series, Straight Receptacle, 2 Contacts, PCB Pin

  3605059

  Automotive Connector, Black, BoardLock ATP Series, Straight Receptacle, 2 Contacts, PCB Pin

  AMPHENOL SINE/TUCHEL

  AUTOMOTIVE CONN, RCPT, 2POS, 25A, 250V;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
  • 67 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  • 67 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

  Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 04/04/2022

  Cái

  1+ US$13.18 10+ US$11.98 50+ US$10.79 100+ US$10.17 200+ US$9.28 500+ US$8.68 1000+ US$7.95 Thêm định giá…

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  ATP15-2P-BM03GRY
  ATP15-2P-BM03GRY - Automotive Connector, Grey, BoardLock ATP Series, Straight Receptacle, 2 Contacts, PCB Pin

  3605060

  Automotive Connector, Grey, BoardLock ATP Series, Straight Receptacle, 2 Contacts, PCB Pin

  AMPHENOL SINE/TUCHEL

  AUTOMOTIVE CONN, RCPT, 2POS, 25A, 250V;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
  • 100 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  • 100 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

  Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 04/04/2022

  Cái

  1+ US$13.18 10+ US$11.98 50+ US$10.79 100+ US$10.17 200+ US$9.28 500+ US$8.68 1000+ US$7.95 Thêm định giá…

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  ATP15-4P-BM03BLK
  ATP15-4P-BM03BLK - Automotive Connector, Black, BoardLock ATP Series, Straight Receptacle, 4 Contacts, PCB Pin

  3605062

  Automotive Connector, Black, BoardLock ATP Series, Straight Receptacle, 4 Contacts, PCB Pin

  AMPHENOL SINE/TUCHEL

  AUTOMOTIVE CONN, RCPT, 4POS, 25A, 250V;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
  • 60 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  • 60 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

  Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 04/04/2022

  Cái

  1+ US$19.89 10+ US$18.49 20+ US$16.60 50+ US$16.12 100+ US$14.20 200+ US$13.26 500+ US$12.98 1000+ US$12.32 Thêm định giá…

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  ATP15-4P-BM03GRY
  ATP15-4P-BM03GRY - Automotive Connector, Grey, BoardLock ATP Series, Straight Receptacle, 4 Contacts, PCB Pin

  3605063

  Automotive Connector, Grey, BoardLock ATP Series, Straight Receptacle, 4 Contacts, PCB Pin

  AMPHENOL SINE/TUCHEL

  AUTOMOTIVE CONN, RCPT, 4POS, 25A, 250V;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
  • 100 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  • 100 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

  Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 04/04/2022

  Cái

  1+ US$19.70 10+ US$18.28 20+ US$16.41 50+ US$15.94 100+ US$14.06 200+ US$13.11 500+ US$12.84 1000+ US$12.19 Thêm định giá…

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  ATP04-6P
  ATP04-6P - Automotive Connector Housing, ATP, Receptacle, 6 Ways

  3605064

  Automotive Connector Housing, ATP, Receptacle, 6 Ways

  AMPHENOL SINE/TUCHEL

  AUTOMOTIVE HOUSING, RCPT, 6POS, 25A, GRY;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

  Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 04/04/2022 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

  Cái

  1+ US$6.97 10+ US$6.31 25+ US$5.96 50+ US$5.82 100+ US$5.53 250+ US$4.94 500+ US$4.66 1000+ US$4.07 2500+ US$3.87 Thêm định giá…

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  ATP04-6P-RD01
  ATP04-6P-RD01 - Automotive Connector Housing, ATP, Receptacle, 6 Ways

  3605066

  Automotive Connector Housing, ATP, Receptacle, 6 Ways

  AMPHENOL SINE/TUCHEL

  AUTOMOTIVE HOUSING, RCPT, 6POS, 25A, GRY;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
  • 50 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  • 50 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

  Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 04/04/2022

  Cái

  1+ US$6.98 10+ US$5.83 100+ US$5.52 250+ US$4.94 500+ US$4.65 1000+ US$4.07 2500+ US$3.87 Thêm định giá…

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  ATP04-6P-RD01BK
  ATP04-6P-RD01BK - Automotive Connector Housing, ATP, Receptacle, 6 Ways

  3605067

  Automotive Connector Housing, ATP, Receptacle, 6 Ways

  AMPHENOL SINE/TUCHEL

  AUTOMOTIVE HOUSING, RCPT, 6POS, 25A, BLK;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
  • 50 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  • 50 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

  Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 04/04/2022

  Cái

  1+ US$7.06 10+ US$6.38 25+ US$6.04 50+ US$5.89 100+ US$5.59 250+ US$5.01 500+ US$4.71 1000+ US$4.12 2500+ US$3.92 Thêm định giá…

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1