Tìm Thấy 12 Sản Phẩm

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Nhà Sản Xuất / Mô Tả
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
CBEAC-01-GY
CBEAC-01-GY - Plastic Enclosure, Multipurpose, ABS, 40 mm, 60 mm, 90 mm, IP40

3617756

Plastic Enclosure, Multipurpose, ABS, 40 mm, 60 mm, 90 mm, IP40

CAMDENBOSS

ENCLOSURE, ELECTRONIC, ABS, GREY;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 78 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 78 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 10/01/2022

Cái

1+ US$5.86 2+ US$5.86 5+ US$5.48 10+ US$5.08 25+ US$4.98

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
CBEAC-01-BK
CBEAC-01-BK - Plastic Enclosure, Multipurpose, ABS, 40 mm, 60 mm, 90 mm, IP40

3617757

Plastic Enclosure, Multipurpose, ABS, 40 mm, 60 mm, 90 mm, IP40

CAMDENBOSS

ENCLOSURE, ELECTRONIC, ABS, BLACK;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 31 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 31 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 10/01/2022

Cái

1+ US$5.86 2+ US$5.86 5+ US$5.48 10+ US$5.08 25+ US$4.98

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
CBEAC-01-WH
CBEAC-01-WH - Plastic Enclosure, Multipurpose, ABS, 40 mm, 60 mm, 90 mm, IP40

3617758

Plastic Enclosure, Multipurpose, ABS, 40 mm, 60 mm, 90 mm, IP40

CAMDENBOSS

ENCLOSURE, ELECTRONIC, ABS, WHITE;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 48 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 48 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 10/01/2022

Cái

1+ US$5.86 2+ US$5.86 5+ US$5.48 10+ US$5.08 25+ US$4.98

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
CBEAC-02-GY
CBEAC-02-GY - Plastic Enclosure, Multipurpose, ABS, 45 mm, 70 mm, 110 mm, IP40

3617759

Plastic Enclosure, Multipurpose, ABS, 45 mm, 70 mm, 110 mm, IP40

CAMDENBOSS

ENCLOSURE, ELECTRONIC, ABS, GREY;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 27 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 27 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 10/01/2022

Cái

1+ US$6.63 2+ US$6.62 5+ US$6.19 10+ US$5.74 25+ US$5.63

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
CBEAC-02-BK
CBEAC-02-BK - Plastic Enclosure, Multipurpose, ABS, 45 mm, 70 mm, 110 mm, IP40

3617760

Plastic Enclosure, Multipurpose, ABS, 45 mm, 70 mm, 110 mm, IP40

CAMDENBOSS

ENCLOSURE, ELECTRONIC, ABS, BLACK;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 70 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 70 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 10/01/2022

Cái

1+ US$6.63 2+ US$6.62 5+ US$6.19 10+ US$5.74 25+ US$5.63

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
CBEAC-02-WH
CBEAC-02-WH - Plastic Enclosure, Multipurpose, ABS, 45 mm, 70 mm, 110 mm, IP40

3617761

Plastic Enclosure, Multipurpose, ABS, 45 mm, 70 mm, 110 mm, IP40

CAMDENBOSS

ENCLOSURE, ELECTRONIC, ABS, WHITE;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 36 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 36 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 10/01/2022

Cái

1+ US$6.63 2+ US$6.62 5+ US$6.19 10+ US$5.74 25+ US$5.63

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
CBEAC-03-GY
CBEAC-03-GY - Plastic Enclosure, Multipurpose, ABS, 45 mm, 80 mm, 130 mm, IP40

3617763

Plastic Enclosure, Multipurpose, ABS, 45 mm, 80 mm, 130 mm, IP40

CAMDENBOSS

ENCLOSURE, ELECTRONIC, ABS, GREY;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 36 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 36 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 10/01/2022

Cái

1+ US$7.63 2+ US$7.61 5+ US$7.13 10+ US$6.61 25+ US$6.48

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
CBEAC-03-BK
CBEAC-03-BK - Plastic Enclosure, Multipurpose, ABS, 45 mm, 80 mm, 130 mm, IP40

3617764

Plastic Enclosure, Multipurpose, ABS, 45 mm, 80 mm, 130 mm, IP40

CAMDENBOSS

ENCLOSURE, ELECTRONIC, ABS, BLACK;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 40 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 40 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

 • Thêm 50 sẽ có hàng vào 27/12/2021
 • Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 10/01/2022

  Cái

  1+ US$7.63 2+ US$7.61 5+ US$7.13 10+ US$6.61 25+ US$6.48

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  CBEAC-03-WH
  CBEAC-03-WH - Plastic Enclosure, Multipurpose, ABS, 45 mm, 80 mm, 130 mm, IP40

  3617765

  Plastic Enclosure, Multipurpose, ABS, 45 mm, 80 mm, 130 mm, IP40

  CAMDENBOSS

  ENCLOSURE, ELECTRONIC, ABS, WHITE;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
  • 49 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  • 49 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

  Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 10/01/2022

  Cái

  1+ US$7.63 2+ US$7.61 5+ US$7.13 10+ US$6.61 25+ US$6.48

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  CBEAC-04-GY
  CBEAC-04-GY - Plastic Enclosure, Multipurpose, ABS, 50 mm, 90 mm, 150 mm, IP40

  3617766

  Plastic Enclosure, Multipurpose, ABS, 50 mm, 90 mm, 150 mm, IP40

  CAMDENBOSS

  ENCLOSURE, ELECTRONIC, ABS, GREY;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
  • 65 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  • 65 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

  Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 10/01/2022

  Cái

  1+ US$9.95 2+ US$9.92 5+ US$9.28 10+ US$8.62 25+ US$8.45

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  CBEAC-04-BK
  CBEAC-04-BK - Plastic Enclosure, Multipurpose, ABS, 50 mm, 90 mm, 150 mm, IP40

  3617767

  Plastic Enclosure, Multipurpose, ABS, 50 mm, 90 mm, 150 mm, IP40

  CAMDENBOSS

  ENCLOSURE, ELECTRONIC, ABS, BLACK;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
  • 16 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  • 16 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

  Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 10/01/2022

  Cái

  1+ US$9.95 2+ US$9.92 5+ US$9.28 10+ US$8.62 25+ US$8.45

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  CBEAC-04-WH
  CBEAC-04-WH - Plastic Enclosure, Multipurpose, ABS, 50 mm, 90 mm, 150 mm, IP40

  3617768

  Plastic Enclosure, Multipurpose, ABS, 50 mm, 90 mm, 150 mm, IP40

  CAMDENBOSS

  ENCLOSURE, ELECTRONIC, ABS, WHITE;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
  • 38 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  • 38 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

  Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 10/01/2022

  Cái

  1+ US$9.95 2+ US$9.92 5+ US$9.28 10+ US$8.62 25+ US$8.45

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1