Tìm Thấy 8 Sản Phẩm

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Nhà Sản Xuất / Mô Tả
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
140814240010
140814240010 - Optocoupler, 1 Channel, DIP, 4 Pins, 60 mA, 5 kV, 20 %

3619690

Optocoupler, 1 Channel, DIP, 4 Pins, 60 mA, 5 kV, 20 %

WURTH ELEKTRONIK

OPTOCOUPLER, TRANSISTOR, 80V, DIP-4;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 67 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 67 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 07/03/2022

Cái

1+ US$0.45 10+ US$0.406 25+ US$0.363 100+ US$0.336 500+ US$0.333

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
140814241010
140814241010 - Optocoupler, 1 Channel, DIP, 4 Pins, 60 mA, 5 kV, 20 %

3619691

Optocoupler, 1 Channel, DIP, 4 Pins, 60 mA, 5 kV, 20 %

WURTH ELEKTRONIK

OPTOCOUPLER, TRANSISTOR, 80V, DIP-4;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 75 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 75 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 07/03/2022

Cái

1+ US$0.45 10+ US$0.406 25+ US$0.363 100+ US$0.336 500+ US$0.333

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
140814240110
140814240110 - Optocoupler, 1 Channel, DIP, 4 Pins, 60 mA, 5 kV, 50 %

3619693

Optocoupler, 1 Channel, DIP, 4 Pins, 60 mA, 5 kV, 50 %

WURTH ELEKTRONIK

OPTOCOUPLER, TRANSISTOR, 80V, DIP-4;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 59 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 59 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 07/03/2022

Cái

1+ US$0.45 10+ US$0.406 25+ US$0.363 100+ US$0.336 500+ US$0.333

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
140814241110
140814241110 - Optocoupler, 1 Channel, DIP, 4 Pins, 60 mA, 5 kV, 50 %

3619694

Optocoupler, 1 Channel, DIP, 4 Pins, 60 mA, 5 kV, 50 %

WURTH ELEKTRONIK

OPTOCOUPLER, TRANSISTOR, 80V, DIP-4;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 91 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 91 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 07/03/2022

Cái

1+ US$0.45 10+ US$0.406 25+ US$0.363 100+ US$0.336 500+ US$0.333

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
140814242000
140814242000 - Optocoupler, 1 Channel, Surface Mount DIP, 4 Pins, 60 mA, 5 kV, 20 %

3619695

Optocoupler, 1 Channel, Surface Mount DIP, 4 Pins, 60 mA, 5 kV, 20 %

WURTH ELEKTRONIK

OPTOCOUPLER, TRANSISTOR, 80V, SMDIP-4;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 1,459 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 1,459 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 07/03/2022

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Vòng

1+ US$0.452 10+ US$0.392 25+ US$0.376 100+ US$0.351 500+ US$0.317

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
140814243000
140814243000 - Optocoupler, 1 Channel, Surface Mount DIP, 4 Pins, 60 mA, 5 kV, 20 %

3619696

Optocoupler, 1 Channel, Surface Mount DIP, 4 Pins, 60 mA, 5 kV, 20 %

WURTH ELEKTRONIK

OPTOCOUPLER, TRANSISTOR, 80V, SMDIP-4;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 1,495 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 1,495 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 07/03/2022

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$0.452 10+ US$0.392 25+ US$0.376 100+ US$0.351 500+ US$0.317

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
140814242100
140814242100 - Optocoupler, 1 Channel, Surface Mount DIP, 4 Pins, 60 mA, 5 kV, 50 %

3619697

Optocoupler, 1 Channel, Surface Mount DIP, 4 Pins, 60 mA, 5 kV, 50 %

WURTH ELEKTRONIK

OPTOCOUPLER, TRANSISTOR, 80V, SMDIP-4;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 1,464 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 1,464 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 07/03/2022

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Vòng

1+ US$0.452 10+ US$0.392 25+ US$0.376 100+ US$0.351 500+ US$0.317

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
140814243100
140814243100 - Optocoupler, 1 Channel, Surface Mount DIP, 4 Pins, 60 mA, 5 kV, 50 %

3619698

Optocoupler, 1 Channel, Surface Mount DIP, 4 Pins, 60 mA, 5 kV, 50 %

WURTH ELEKTRONIK

OPTOCOUPLER, TRANSISTOR, 80V, SMDIP-4;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 1,132 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 1,132 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 07/03/2022

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Vòng

1+ US$0.452 10+ US$0.392 25+ US$0.376 100+ US$0.351 500+ US$0.317

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1