Tìm Thấy 4 Sản Phẩm

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Nhà Sản Xuất / Mô Tả
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
SH8JB5TB1
SH8JB5TB1 - Dual MOSFET, P Channel, 40 V, 8.5 A, 0.0124 ohm, SOP, Surface Mount

3639774

Dual MOSFET, P Channel, 40 V, 8.5 A, 0.0124 ohm, SOP, Surface Mount

ROHM

MOSFET, P-CH, 40V, 8.5A, SOP;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 16/05/2022 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Vòng

1+ US$2.89 10+ US$2.39 100+ US$1.95 250+ US$1.67 500+ US$1.51 1000+ US$1.38 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
SH8JC5TB1
SH8JC5TB1 - Dual MOSFET, P Channel, 60 V, 7.5 A, 0.025 ohm, SOP, Surface Mount

3639775

Dual MOSFET, P Channel, 60 V, 7.5 A, 0.025 ohm, SOP, Surface Mount

ROHM

MOSFET, P-CH, 60V, 7.5A, SOP;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 16/05/2022 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$2.89 10+ US$2.39 100+ US$1.95 250+ US$1.67 500+ US$1.51 1000+ US$1.38 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
QH8JB5TCR
QH8JB5TCR - Dual MOSFET, P Channel, 40 V, 5 A, 0.033 ohm, TSMT, Surface Mount

3639755

Dual MOSFET, P Channel, 40 V, 5 A, 0.033 ohm, TSMT, Surface Mount

ROHM

MOSFET, P-CH, 40V, 5A, TSMT;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 16/05/2022 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Vòng

1+ US$1.40 10+ US$1.16 100+ US$0.943 250+ US$0.806 500+ US$0.73 1000+ US$0.665 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
QH8JC5TCR
QH8JC5TCR - Dual MOSFET, P Channel, 60 V, 3.5 A, 0.071 ohm, TSMT, Surface Mount

3639756

Dual MOSFET, P Channel, 60 V, 3.5 A, 0.071 ohm, TSMT, Surface Mount

ROHM

MOSFET, P-CH, 60V, 3.5A, TSMT;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 16/05/2022 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Vòng

1+ US$1.40 10+ US$1.16 100+ US$0.943 250+ US$0.806 500+ US$0.73 1000+ US$0.665 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1