Tìm Thấy 4 Sản Phẩm

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Nhà Sản Xuất / Mô Tả
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
RASPBERRY PI PICO
RASPBERRY PI PICO - Raspberry Pi Pico Board, RP2040, 32 bit, ARM Cortex-M0+

3643332

Raspberry Pi Pico Board, RP2040, 32 bit, ARM Cortex-M0+

RASPBERRY-PI

RASPBERRY PI, 32BIT, ARM CORTEX-M0+;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 10,444 có sẵn trong 2 ngày làm việc giao hàng
 • 8,648 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 10,444 có sẵn trong 2 ngày làm việc giao hàng: (Kho Singapore) Đặt hàng trước 17:00 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)
 • 8,648 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho Anh) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

 • Thêm 480 sẽ có hàng vào 06/10/2022
 • Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 06/02/2023

  Cái

  1+ US$4.06

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  RP2040TR7
  RP2040TR7 - ARM MCU, RP2040 Series Microcontrollers, ARM Cortex-M0+, 32bit, 133 MHz, 16 MB, 264 KB

  3766079

  ARM MCU, RP2040 Series Microcontrollers, ARM Cortex-M0+, 32bit, 133 MHz, 16 MB, 264 KB

  RASPBERRY-PI

  MCU, 32BIT, 133MHZ, QFN-56;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
  • 6,000 có sẵn trong 2 ngày làm việc giao hàng
  • 107,500 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  • 6,000 có sẵn trong 2 ngày làm việc giao hàng: (Kho Singapore) Đặt hàng trước 17:00 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)
  • 107,500 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho Anh) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

  Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 24/10/2022

  Cái (Đủ cuộn băng)

  Cuộn Đầy Đủ

  500+ US$0.818

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 500 vật phẩm Bội số của 500 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 500 Nhiều: 500
  RP2040TR13
  RP2040TR13 - ARM MCU, RP2040 Series Microcontrollers, ARM Cortex-M0+, 32bit, 133 MHz, 16 MB, 264 KB

  3766080

  ARM MCU, RP2040 Series Microcontrollers, ARM Cortex-M0+, 32bit, 133 MHz, 16 MB, 264 KB

  RASPBERRY-PI

  MCU, 32BIT, 133MHZ, QFN-56;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
  • 268,600 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  • 268,600 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho Anh) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

  Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 24/10/2022

  Cái (Đủ cuộn băng)

  Cuộn Đầy Đủ

  3400+ US$0.71

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 3400 vật phẩm Bội số của 3400 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 3400 Nhiều: 3400
  RP2040CT
  RP2040CT - ARM MCU, RP2040 Series Microcontrollers, ARM Cortex-M0+, 32bit, 133 MHz, 16 MB, 264 KB

  3766082

  ARM MCU, RP2040 Series Microcontrollers, ARM Cortex-M0+, 32bit, 133 MHz, 16 MB, 264 KB

  RASPBERRY-PI

  MCU, 32BIT, 133MHZ, QFN-56;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
  • 8,769 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  • 8,769 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho Anh) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

  Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 30/01/2023

  Cái (Cắt từ cuộn băng)

  10+ US$1.01

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 10 vật phẩm Bội số của 10 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 10 Nhiều: 10