Tìm Thấy 14 Sản Phẩm

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Nhà Sản Xuất / Mô Tả
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
ZA-ACNMAN-BN0001
ZA-ACNMAN-BN0001 - FFC / FPC Board Connector, 36 Contacts, Plug, ZConnect, Solder

3680239

FFC / FPC Board Connector, 36 Contacts, Plug, ZConnect, Solder

AMPHENOL LTW

CONN, FFC/FPC, PLUG, 2ROW, 36POS;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 07/02/2022 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

Cái (Đủ cuộn băng)

Vòng

600+ US$0.791 3000+ US$0.691 6000+ US$0.674 12000+ US$0.653

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 600 vật phẩm Bội số của 600 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 600 Nhiều: 600
ZA-AANMAN-BN0001
ZA-AANMAN-BN0001 - FFC / FPC Board Connector, 40 Contacts, Plug, ZConnect, Solder

3680240

FFC / FPC Board Connector, 40 Contacts, Plug, ZConnect, Solder

AMPHENOL LTW

CONN, FFC/FPC, PLUG, 2ROW, 40POS;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 07/02/2022 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

Cái (Đủ cuộn băng)

Vòng

600+ US$0.791 3000+ US$0.691 6000+ US$0.674 12000+ US$0.653

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 600 vật phẩm Bội số của 600 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 600 Nhiều: 600
ZA-40AFRS-BA0001
ZA-40AFRS-BA0001 - FFC / FPC Board Connector, 0.9 mm, 40 Contacts, Receptacle, ZConnect, Surface Mount Right Angle

3680242

FFC / FPC Board Connector, 0.9 mm, 40 Contacts, Receptacle, ZConnect, Surface Mount Right Angle

AMPHENOL LTW

CONN, FFC/FPC, 40POS, 2ROW, 0.9MM;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 07/02/2022 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

Cái (Đủ cuộn băng)

Vòng

600+ US$7.04 3000+ US$6.64 6000+ US$6.34 12000+ US$5.92

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 600 vật phẩm Bội số của 600 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 600 Nhiều: 600
ZA-36AFRS-BA0001
ZA-36AFRS-BA0001 - FFC / FPC Board Connector, 0.9 mm, 36 Contacts, Receptacle, ZConnect, Surface Mount Right Angle

3680243

FFC / FPC Board Connector, 0.9 mm, 36 Contacts, Receptacle, ZConnect, Surface Mount Right Angle

AMPHENOL LTW

CONN, FFC/FPC, 36POS, 2ROW, 0.9MM;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 07/02/2022 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

Cái (Đủ cuộn băng)

Vòng

600+ US$8.62

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 600 vật phẩm Bội số của 600 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 600 Nhiều: 600
ZA-20BFRS-BA0001
ZA-20BFRS-BA0001 - FFC / FPC Board Connector, 1.8 mm, 20 Contacts, Receptacle, ZConnect, Surface Mount Right Angle

3680244

FFC / FPC Board Connector, 1.8 mm, 20 Contacts, Receptacle, ZConnect, Surface Mount Right Angle

AMPHENOL LTW

CONN, FFC/FPC, 20POS, 1ROW, 1.8MM;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 07/02/2022 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

Cái (Đủ cuộn băng)

Vòng

600+ US$5.74

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 600 vật phẩm Bội số của 600 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 600 Nhiều: 600
ZA-18BFRS-BA0001
ZA-18BFRS-BA0001 - FFC / FPC Board Connector, 1.8 mm, 18 Contacts, Receptacle, ZConnect, Surface Mount Right Angle

3680245

FFC / FPC Board Connector, 1.8 mm, 18 Contacts, Receptacle, ZConnect, Surface Mount Right Angle

AMPHENOL LTW

CONN, FFC/FPC, 18POS, 1ROW, 1.8MM;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 07/02/2022 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

Cái (Đủ cuộn băng)

Vòng

600+ US$4.46 3000+ US$4.21 6000+ US$4.02 12000+ US$3.74

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 600 vật phẩm Bội số của 600 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 600 Nhiều: 600
ZA-12CFRS-BA0001
ZA-12CFRS-BA0001 - FFC / FPC Board Connector, 2.7 mm, 12 Contacts, Receptacle, ZConnect, Surface Mount Right Angle

3680246

FFC / FPC Board Connector, 2.7 mm, 12 Contacts, Receptacle, ZConnect, Surface Mount Right Angle

AMPHENOL LTW

CONN, FFC/FPC, 12POS, 2ROW, 2.7MM;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 07/02/2022 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

Cái (Đủ cuộn băng)

Vòng

600+ US$6.69 3000+ US$6.31 6000+ US$6.02 12000+ US$5.62

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 600 vật phẩm Bội số của 600 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 600 Nhiều: 600
ZA-ACNMAN-BN0001
ZA-ACNMAN-BN0001 - FFC / FPC Board Connector, 36 Contacts, Plug, ZConnect, Solder

3680247

FFC / FPC Board Connector, 36 Contacts, Plug, ZConnect, Solder

AMPHENOL LTW

CONN, FFC/FPC, PLUG, 2ROW, 36POS;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 25 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 25 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 21/02/2022

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$1.30 15+ US$1.15 45+ US$1.02 120+ US$0.943 300+ US$0.867

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ZA-AANMAN-BN0001
ZA-AANMAN-BN0001 - FFC / FPC Board Connector, 40 Contacts, Plug, ZConnect, Solder

3680248

FFC / FPC Board Connector, 40 Contacts, Plug, ZConnect, Solder

AMPHENOL LTW

CONN, FFC/FPC, PLUG, 2ROW, 40POS;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 600 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 600 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 21/02/2022

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$1.30 15+ US$1.15 45+ US$1.02 120+ US$0.943 300+ US$0.867

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ZA-40AFRS-BA0001
ZA-40AFRS-BA0001 - FFC / FPC Board Connector, 0.9 mm, 40 Contacts, Receptacle, ZConnect, Surface Mount Right Angle

3680249

FFC / FPC Board Connector, 0.9 mm, 40 Contacts, Receptacle, ZConnect, Surface Mount Right Angle

AMPHENOL LTW

CONN, FFC/FPC, 40POS, 2ROW, 0.9MM;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 600 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 600 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 21/02/2022

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$10.41 15+ US$9.44 45+ US$8.51 120+ US$7.94 300+ US$7.46

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ZA-36AFRS-BA0001
ZA-36AFRS-BA0001 - FFC / FPC Board Connector, 0.9 mm, 36 Contacts, Receptacle, ZConnect, Surface Mount Right Angle

3680250

FFC / FPC Board Connector, 0.9 mm, 36 Contacts, Receptacle, ZConnect, Surface Mount Right Angle

AMPHENOL LTW

CONN, FFC/FPC, 36POS, 2ROW, 0.9MM;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 600 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 600 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 21/02/2022

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$10.71 10+ US$9.65 25+ US$9.09 50+ US$8.86 100+ US$8.62

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ZA-20BFRS-BA0001
ZA-20BFRS-BA0001 - FFC / FPC Board Connector, 1.8 mm, 20 Contacts, Receptacle, ZConnect, Surface Mount Right Angle

3680251

FFC / FPC Board Connector, 1.8 mm, 20 Contacts, Receptacle, ZConnect, Surface Mount Right Angle

AMPHENOL LTW

CONN, FFC/FPC, 20POS, 1ROW, 1.8MM;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 600 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 600 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 21/02/2022

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$7.23 10+ US$6.56 25+ US$6.19 50+ US$6.04 100+ US$5.74

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ZA-18BFRS-BA0001
ZA-18BFRS-BA0001 - FFC / FPC Board Connector, 1.8 mm, 18 Contacts, Receptacle, ZConnect, Surface Mount Right Angle

3680252

FFC / FPC Board Connector, 1.8 mm, 18 Contacts, Receptacle, ZConnect, Surface Mount Right Angle

AMPHENOL LTW

CONN, FFC/FPC, 18POS, 1ROW, 1.8MM;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 590 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 590 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 21/02/2022

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$6.60 15+ US$5.99 45+ US$5.40 120+ US$5.04 300+ US$4.73

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ZA-12CFRS-BA0001
ZA-12CFRS-BA0001 - FFC / FPC Board Connector, 2.7 mm, 12 Contacts, Receptacle, ZConnect, Surface Mount Right Angle

3680254

FFC / FPC Board Connector, 2.7 mm, 12 Contacts, Receptacle, ZConnect, Surface Mount Right Angle

AMPHENOL LTW

CONN, FFC/FPC, 12POS, 2ROW, 2.7MM;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 600 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 600 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho UK) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 21/02/2022

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$9.90 15+ US$8.97 45+ US$8.09 120+ US$7.55 300+ US$7.10

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1