Tìm Thấy 7 Sản Phẩm

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Nhà Sản Xuất / Mô Tả
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
FT2233HPQ-TRAY
FT2233HPQ-TRAY - Interface Bridges, USB to UART/MPSSE, 1.08 V, 1.32 V, QFN, 76 Pins, -40 °C

3779700

Interface Bridges, USB to UART/MPSSE, 1.08 V, 1.32 V, QFN, 76 Pins, -40 °C

FTDI

INTERFACE BRIDGE, -40 TO 85DEG C, QFN;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
  • 2,330 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  • 2,330 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho Anh) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 10/04/2023

Cái

1+ US$12.54 10+ US$11.83 25+ US$11.36 50+ US$11.24

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
FT4233HPQ-TRAY
FT4233HPQ-TRAY - Interface Bridges, USB to UART/MPSSE, 1.08 V, 1.32 V, QFN, 76 Pins, -40 °C

3779702

Interface Bridges, USB to UART/MPSSE, 1.08 V, 1.32 V, QFN, 76 Pins, -40 °C

FTDI

INTERFACE BRIDGE, -40 TO 85DEG C, QFN;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
  • 2,215 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  • 2,215 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho Anh) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 25/09/2023

Cái

1+ US$15.26 10+ US$14.40 25+ US$13.81 50+ US$13.67

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
FT233HPQ-TRAY
FT233HPQ-TRAY - Interface Bridges, USB to UART/FIFO, 1.08 V, 1.32 V, QFN, 64 Pins, -40 °C

3779699

Interface Bridges, USB to UART/FIFO, 1.08 V, 1.32 V, QFN, 64 Pins, -40 °C

FTDI

INTERFACE BRIDGE, -40 TO 85DEG C, QFN;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
  • 2,169 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  • 2,169 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho Anh) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 25/09/2023

Cái

1+ US$8.08 10+ US$7.62 25+ US$7.32 50+ US$7.24

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
UMFT233HPEV
UMFT233HPEV - Evaluation Module, FT233HP, Power Management, USB Type-C Power Delivery Controller

3888906

Evaluation Module, FT233HP, Power Management, USB Type-C Power Delivery Controller

FTDI

EVAL MODULE, USB TYPE-C PD CONTROLLER;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 10/04/2023 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

Cái

1+ US$122.14

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
UMFT4233HPEV
UMFT4233HPEV - Evaluation Module, FT4233HP, Power Management, USB Type-C Power Delivery Controller

3888907

Evaluation Module, FT4233HP, Power Management, USB Type-C Power Delivery Controller

FTDI

EVAL MODULE, USB TYPE-C PD CONTROLLER;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
  • 5 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  • 5 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho Anh) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 10/04/2023

Cái

1+ US$122.14

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
UMFT232HPEV-S
UMFT232HPEV-S - Evaluation Board, NVT4858, NVT4557, Voltage Level Translator, Interface

3919409

Evaluation Board, NVT4858, NVT4557, Voltage Level Translator, Interface

FTDI

EVALUATION MODULE, USB TYPE-C PD CONTR;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
  • 9 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  • 9 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho Anh) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 06/03/2023

Cái

1+ US$34.83

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
UMFT233HPEV-SD
UMFT233HPEV-SD - Evaluation Board, FT232HP, USB Type-C Power Delivery (PD) Controller, Power Management

3919410

Evaluation Board, FT232HP, USB Type-C Power Delivery (PD) Controller, Power Management

FTDI

EVALUATION MODULE, USB TYPE-C PD CONTR;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

Đang chờ giao hàng (Có sẵn cho đơn hàng đặt trước để hiển thị thời gian sản xuất)
Xin lưu ý rằng sản phẩm này chưa có sẵn hàng. Bạn có thể đặt một đơn hàng đặt trước bằng cách nhấp vào nút hoặc đăng ký quan tâm qua liên kết “sản phẩm sắp ra mắt” link

Cái

1+ US$49.35

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1