Tìm Thấy 8 Sản Phẩm

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Nhà Sản Xuất / Mô Tả
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
V10DM153CHM3/I
V10DM153CHM3/I - Schottky Rectifier, 150 V, 10 A, Dual Common Cathode, TO-263AC, 3 Pins, 950 mV

3781330

Schottky Rectifier, 150 V, 10 A, Dual Common Cathode, TO-263AC, 3 Pins, 950 mV

VISHAY

SCHOTTKY RECTIFIER, 150V, 10A, TO-263AC;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 2,030 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 2,030 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho Anh) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 21/08/2023

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$1.16 10+ US$0.973 100+ US$0.859 500+ US$0.748 1000+ US$0.681 5000+ US$0.645 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
V10DM153C-M3/I
V10DM153C-M3/I - Schottky Rectifier, 150 V, 10 A, Dual Common Cathode, TO-263AC, 3 Pins, 950 mV

3781332

Schottky Rectifier, 150 V, 10 A, Dual Common Cathode, TO-263AC, 3 Pins, 950 mV

VISHAY

SCHOTTKY RECTIFIER, 150V, 10A, TO-263AC;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 2,050 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 2,050 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho Anh) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 21/08/2023

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$1.06 10+ US$0.89 100+ US$0.783 500+ US$0.68 1000+ US$0.62 5000+ US$0.586 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
V20DM153CHM3/I
V20DM153CHM3/I - Schottky Rectifier, 150 V, 20 A, Dual Common Cathode, TO-263AC, 3 Pins, 980 mV

3781333

Schottky Rectifier, 150 V, 20 A, Dual Common Cathode, TO-263AC, 3 Pins, 980 mV

VISHAY

SCHOTTKY RECTIFIER, 150V, 20A, TO-263AC;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 2,050 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 2,050 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho Anh) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 21/08/2023

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$1.47 10+ US$1.24 100+ US$1.09 500+ US$0.95 1000+ US$0.867 5000+ US$0.821 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
V20DM153C-M3/I
V20DM153C-M3/I - Schottky Rectifier, 150 V, 20 A, Dual Common Cathode, TO-263AC, 3 Pins, 980 mV

3781334

Schottky Rectifier, 150 V, 20 A, Dual Common Cathode, TO-263AC, 3 Pins, 980 mV

VISHAY

SCHOTTKY RECTIFIER, 150V, 20A, TO-263AC;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 2,025 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 2,025 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho Anh) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 21/08/2023

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$1.33 10+ US$1.13 100+ US$0.988 500+ US$0.867 1000+ US$0.791 5000+ US$0.742 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
V30DM153CHM3/I
V30DM153CHM3/I - Schottky Rectifier, 150 V, 30 A, Dual Common Cathode, TO-263AC, 3 Pins, 960 mV

3781335

Schottky Rectifier, 150 V, 30 A, Dual Common Cathode, TO-263AC, 3 Pins, 960 mV

VISHAY

SCHOTTKY RECTIFIER, 150V, 30A, TO-263AC;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 1,864 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 1,864 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho Anh) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 21/08/2023

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$1.84 10+ US$1.56 100+ US$1.37 500+ US$1.20 1000+ US$1.09 5000+ US$1.03 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
V30DM153C-M3/I
V30DM153C-M3/I - Schottky Rectifier, 150 V, 30 A, Dual Common Cathode, TO-263AC, 3 Pins, 960 mV

3781336

Schottky Rectifier, 150 V, 30 A, Dual Common Cathode, TO-263AC, 3 Pins, 960 mV

VISHAY

SCHOTTKY RECTIFIER, 150V, 30A, TO-263AC;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 1,905 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 1,905 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho Anh) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 21/08/2023

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$1.68 10+ US$1.42 100+ US$1.24 500+ US$1.09 1000+ US$0.988 5000+ US$0.935 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
V40DM153CHM3/I
V40DM153CHM3/I - Schottky Rectifier, 150 V, 40 A, Dual Common Cathode, TO-263AC, 3 Pins, 1.12 V

3781337

Schottky Rectifier, 150 V, 40 A, Dual Common Cathode, TO-263AC, 3 Pins, 1.12 V

VISHAY

SCHOTTKY RECTIFIER, 150V, 40A, TO-263AC;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 2,050 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 2,050 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho Anh) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 21/08/2023

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$1.92 10+ US$1.62 100+ US$1.43 500+ US$1.24 1000+ US$1.14 5000+ US$1.08 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
V40DM153C-M3/I
V40DM153C-M3/I - Schottky Rectifier, 150 V, 40 A, Dual Common Cathode, TO-263AC, 3 Pins, 1.12 V

3781338

Schottky Rectifier, 150 V, 40 A, Dual Common Cathode, TO-263AC, 3 Pins, 1.12 V

VISHAY

SCHOTTKY RECTIFIER, 150V, 40A, TO-263AC;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 2,000 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 2,000 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho Anh) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 21/08/2023

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$1.75 10+ US$1.47 100+ US$1.30 500+ US$1.13 1000+ US$1.03 5000+ US$0.973 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1