Tìm Thấy 6 Sản Phẩm

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Nhà Sản Xuất / Mô Tả
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
IKWH60N65WR6XKSA1
IKWH60N65WR6XKSA1 - IGBT, 100 A, 1.55 V, 240 W, 650 V, TO-247, 3 Pins

3794539

IGBT, 100 A, 1.55 V, 240 W, 650 V, TO-247, 3 Pins

INFINEON

TRANSISTOR, IGBT, 650V, 100A, TO-247-HCC;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
  • 2 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  • 2 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho Anh) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 25/09/2023

Cái

1+ US$6.33 10+ US$5.70 25+ US$5.39 100+ US$4.67 240+ US$4.66

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
IKWH50N65WR6XKSA1
IKWH50N65WR6XKSA1 - IGBT, 85 A, 1.55 V, 205 W, 650 V, TO-247, 3 Pins

3794538

IGBT, 85 A, 1.55 V, 205 W, 650 V, TO-247, 3 Pins

INFINEON

TRANSISTOR, IGBT, 650V, 85A, TO-247-HCC;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
  • 55 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  • 55 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho Anh) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 25/09/2023

Cái

1+ US$4.94 10+ US$4.47 100+ US$3.90 500+ US$3.42

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
IKWH70N65WR6XKSA1
IKWH70N65WR6XKSA1 - IGBT, 122 A, 1.55 V, 290 W, 650 V, TO-247, 3 Pins

3794540

IGBT, 122 A, 1.55 V, 290 W, 650 V, TO-247, 3 Pins

INFINEON

TRANSISTOR, IGBT, 650V, 122A, TO-247-HCC;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
  • 154 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  • 154 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho Anh) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 25/09/2023

Cái

1+ US$6.34 10+ US$5.74 100+ US$5.00 500+ US$4.39

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
IKWH20N65WR6XKSA1
IKWH20N65WR6XKSA1 - IGBT, 40 A, 1.35 V, 140 W, 650 V, TO-247, 3 Pins

3794534

IGBT, 40 A, 1.35 V, 140 W, 650 V, TO-247, 3 Pins

INFINEON

TRANSISTOR, IGBT, 650V, 40A, TO-247-HCC;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
  • 5 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  • 5 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho Anh) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 25/09/2023

Cái

1+ US$3.23 10+ US$2.92 100+ US$2.55 500+ US$2.24

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
IKWH30N65WR6XKSA1
IKWH30N65WR6XKSA1 - IGBT, 60 A, 1.45 V, 165 W, 650 V, TO-247, 3 Pins

3794536

IGBT, 60 A, 1.45 V, 165 W, 650 V, TO-247, 3 Pins

INFINEON

TRANSISTOR, IGBT, 650V, 60A, TO-247-HCC;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 25/09/2023 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

Cái

1+ US$3.44 10+ US$3.11 100+ US$2.71 500+ US$2.38

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
IKWH40N65WR6XKSA1
IKWH40N65WR6XKSA1 - IGBT, 75 A, 1.55 V, 175 W, 650 V, TO-247, 3 Pins

3794537

IGBT, 75 A, 1.55 V, 175 W, 650 V, TO-247, 3 Pins

INFINEON

TRANSISTOR, IGBT, 650V, 75A, TO-247-HCC;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
  • 3 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  • 3 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho Anh) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 25/09/2023

Cái

1+ US$3.97 10+ US$3.59 100+ US$3.14 500+ US$2.76

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1