Tìm Thấy 8 Sản Phẩm

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Nhà Sản Xuất / Mô Tả
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
XC8110AA010R-G
XC8110AA010R-G - Power Load Distribution Switch, High Side, Active High, 1 Output, 6 V, 1.4 A, 0.38 ohm, WLP-4-02

3858943

Power Load Distribution Switch, High Side, Active High, 1 Output, 6 V, 1.4 A, 0.38 ohm, WLP-4-02

TOREX

POWER LOAD SWITCH, HIGH SIDE, 105DEG C;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 4,420 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 4,420 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho Anh) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 08/05/2023

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$0.981 10+ US$0.821 100+ US$0.673 500+ US$0.574

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
XC8110AA018R-G
XC8110AA018R-G - Power Load Distribution Switch, High Side, Active High, 1 Output, 6 V, 0.5 A, 0.41 ohm, USP-6B06

3858944

Power Load Distribution Switch, High Side, Active High, 1 Output, 6 V, 0.5 A, 0.41 ohm, USP-6B06

TOREX

POWER LOAD SWITCH, HIGH SIDE, 105DEG C;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 4,090 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 4,090 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho Anh) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

 • Thêm 5,000 sẽ có hàng vào 21/02/2023
 • Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 08/05/2023

  Cái (Cắt từ cuộn băng)

  Cắt Băng

  1+ US$1.13 10+ US$0.943 100+ US$0.768 500+ US$0.657

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  XC8110AA01MR-G
  XC8110AA01MR-G - Power Load Distribution Switch, High Side, Active High, 1 Output, 6 V, 0.5 A, 0.41 ohm, SOT-25-5

  3858945

  Power Load Distribution Switch, High Side, Active High, 1 Output, 6 V, 0.5 A, 0.41 ohm, SOT-25-5

  TOREX

  POWER LOAD SWITCH, HIGH SIDE, 105DEG C;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
  • 8,221 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  • 8,221 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho Anh) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

  Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 08/05/2023

  Cái (Cắt từ cuộn băng)

  Cắt Băng

  1+ US$1.01 10+ US$0.836 100+ US$0.689 500+ US$0.587

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  XC8110AA010-EVB-01
  XC8110AA010-EVB-01 - Evaluation Board, XC8110AA010R-G, Load Switch

  3858946

  Evaluation Board, XC8110AA010R-G, Load Switch

  TOREX

  EVALUATION BOARD, LOAD SWITCH;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
  • 2 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  • 2 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho Anh) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

  Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 08/05/2023

  Cái

  1+ US$33.93

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  XC8111AA010R-G
  XC8111AA010R-G - Power Load Distribution Switch, High Side, Active High, 1 Output, 6 V, 1 A, 0.38 ohm, WLP-4-02

  3858948

  Power Load Distribution Switch, High Side, Active High, 1 Output, 6 V, 1 A, 0.38 ohm, WLP-4-02

  TOREX

  POWER LOAD SWITCH, HIGH SIDE, 105DEG C;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
  • 2,900 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  • 2,900 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho Anh) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

  Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 08/05/2023

  Cái (Cắt từ cuộn băng)

  Cắt Băng

  1+ US$1.12 10+ US$0.943 100+ US$0.776 500+ US$0.66

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  XC8111AA018R-G
  XC8111AA018R-G - Power Load Distribution Switch, High Side, Active High, 1 Output, 6 V, 1 A, 0.41 ohm, USP-6B06

  3858949

  Power Load Distribution Switch, High Side, Active High, 1 Output, 6 V, 1 A, 0.41 ohm, USP-6B06

  TOREX

  POWER LOAD SWITCH, HIGH SIDE, 105DEG C;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

  Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất
 • Thêm 5,000 sẽ có hàng vào 21/02/2023
 • Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 08/05/2023 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

  Cái (Cắt từ cuộn băng)

  Cắt Băng

  1+ US$1.31 10+ US$1.10 100+ US$0.905 500+ US$0.768

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  XC8111AA01MR-G
  XC8111AA01MR-G - Power Load Distribution Switch, High Side, Active High, 1 Output, 6 V, 1 A, 0.43 ohm, SOT-25-5

  3858950

  Power Load Distribution Switch, High Side, Active High, 1 Output, 6 V, 1 A, 0.43 ohm, SOT-25-5

  TOREX

  POWER LOAD SWITCH, HIGH SIDE, 105DEG C;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
  • 5,900 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  • 5,900 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho Anh) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

  Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 08/05/2023

  Cái (Cắt từ cuộn băng)

  Cắt Băng

  1+ US$0.844 10+ US$0.707 100+ US$0.583 500+ US$0.496

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  XC8111AA010-EVB-01
  XC8111AA010-EVB-01 - Evaluation Board, XC8111AA010, Load Switch

  3858951

  Evaluation Board, XC8111AA010, Load Switch

  TOREX

  EVALUATION BOARD, LOAD SWITCH;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
  • 4 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  • 4 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho Anh) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

  Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 08/05/2023

  Cái

  1+ US$33.93

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1