Tìm Thấy 6 Sản Phẩm

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Nhà Sản Xuất / Mô Tả
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
GMB631PC0.5
GMB631PC0.5 - THERMAL MAG CKT BREAKER, 1P, 0.5A/240VAC

3884546

THERMAL MAG CKT BREAKER, 1P, 0.5A/240VAC

CARLO GAVAZZI

THERMAL MAG CKT BREAKER, 1P, 0.5A/240VAC; Product Range:GMB63 Series; Current Rating:500mA; No. of Poles:1 Pole; Voltage Rating VDC:60V; Voltage Rating VAC:240V; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail 91Y0367

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 14 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 14 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho Mĩ) Đặt hàng trước 17:00 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 01/05/2023

Cái

1+ US$33.99

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
GMB631PC1
GMB631PC1 - THERMAL MAG CKT BREAKER, 1P, 1A, 240VAC

3884547

THERMAL MAG CKT BREAKER, 1P, 1A, 240VAC

CARLO GAVAZZI

THERMAL MAG CKT BREAKER, 1P, 1A, 240VAC; Product Range:GMB63 Series; Current Rating:1A; No. of Poles:1 Pole; Voltage Rating VDC:60V; Voltage Rating VAC:240V; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail 91Y0369

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 12 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 12 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho Mĩ) Đặt hàng trước 17:00 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 01/05/2023

Cái

1+ US$33.99

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
GMB631PC10
GMB631PC10 - THERMAL MAG CKT BREAKER, 1P, 10A, 240VAC

3884548

THERMAL MAG CKT BREAKER, 1P, 10A, 240VAC

CARLO GAVAZZI

THERMAL MAG CKT BREAKER, 1P, 10A, 240VAC; Product Range:GMB63 Series; Current Rating:10A; No. of Poles:1 Pole; Voltage Rating VDC:60V; Voltage Rating VAC:240V; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail 91Y0373

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 12 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 12 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho Mĩ) Đặt hàng trước 17:00 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 01/05/2023

Cái

1+ US$34.00

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
GMB632PC30
GMB632PC30 - THERMAL MAG CKT BREAKER, 2P, 30A, 240VAC

3884551

THERMAL MAG CKT BREAKER, 2P, 30A, 240VAC

CARLO GAVAZZI

THERMAL MAG CKT BREAKER, 2P, 30A, 240VAC; Product Range:GMB63 Series; Current Rating:30A; No. of Poles:2 Pole; Voltage Rating VDC:125V; Voltage Rating VAC:240V; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail 91Y0512

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 6 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 6 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho Mĩ) Đặt hàng trước 17:00 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 01/05/2023

Cái

1+ US$65.92

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
GMB632PC10
GMB632PC10 - THERMAL MAG CKT BREAKER, 2P, 10A, 240VAC

3884550

THERMAL MAG CKT BREAKER, 2P, 10A, 240VAC

CARLO GAVAZZI

THERMAL MAG CKT BREAKER, 2P, 10A, 240VAC; Product Range:GMB63 Series; Current Rating:10A; No. of Poles:2 Pole; Voltage Rating VDC:125V; Voltage Rating VAC:240V; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail 91Y0496

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 3 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 3 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho Mĩ) Đặt hàng trước 17:00 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 12/12/2022

Cái

1+ US$65.95

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
GMB631PC5
GMB631PC5 - THERMAL MAG CKT BREAKER, 1P, 5A, 240VAC

3884549

THERMAL MAG CKT BREAKER, 1P, 5A, 240VAC

CARLO GAVAZZI

THERMAL MAG CKT BREAKER, 1P, 5A, 240VAC; Product Range:GMB63 Series; Current Rating:5A; No. of Poles:1 Pole; Voltage Rating VDC:60V; Voltage Rating VAC:240V; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail 91Y0399

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 12 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 12 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho Mĩ) Đặt hàng trước 17:00 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 01/05/2023

Cái

1+ US$34.01

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1