Tìm Thấy 18 Sản Phẩm

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Nhà Sản Xuất / Mô Tả
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
VDV526-200
VDV526-200 - Network Cable Tester, LCD, 30 mm x 61 mm x 135 mm

3924612

Network Cable Tester, LCD, 30 mm x 61 mm x 135 mm

KLEIN TOOLS

N/W CABLE TESTER, 30 H X 61 W X 135D MM;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 07/11/2022 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

Cái

1+ US$125.28

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
VDV826-704
VDV826-704 - Modular Connector, UTP, RJ45 Plug, 1 x 1 (Port), 8P8C, Cat6a, Cable Mount

3924613

Modular Connector, UTP, RJ45 Plug, 1 x 1 (Port), 8P8C, Cat6a, Cable Mount

KLEIN TOOLS

MOD CONN, RJ45 PLUG, 8P8C, 1PORT, CAT6A;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 2 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 2 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho Anh) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

 • Thêm 2 sẽ có hàng vào 24/10/2022
 • Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 07/11/2022

  GÓI  50

  1+ US$57.28

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  VDV826-764
  VDV826-764 - Modular Connector, UTP, RJ45 Plug, 1 x 1 (Port), 8P8C, Cat6a, Cable Mount

  3924614

  Modular Connector, UTP, RJ45 Plug, 1 x 1 (Port), 8P8C, Cat6a, Cable Mount

  KLEIN TOOLS

  MOD CONN, RJ45 PLUG, 8P8C, 1PORT, CAT6A;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

  Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 07/11/2022 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

  GÓI  200

  1+ US$185.96

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  VDV826-705
  VDV826-705 - Modular Connector, STP, RJ45 Plug, 1 x 1 (Port), 8P8C, Cat6a, Cable Mount

  3924615

  Modular Connector, STP, RJ45 Plug, 1 x 1 (Port), 8P8C, Cat6a, Cable Mount

  KLEIN TOOLS

  MOD CONN, RJ45 PLUG, 8P8C, 1PORT, CAT6A;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

  Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 07/11/2022 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

  GÓI  50

  1+ US$154.96

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  VDV826-754
  VDV826-754 - Modular Connector, STP, RJ45 Plug, 1 x 1 (Port), 8P8C, Cat6a, Cable Mount

  3924616

  Modular Connector, STP, RJ45 Plug, 1 x 1 (Port), 8P8C, Cat6a, Cable Mount

  KLEIN TOOLS

  MOD CONN, RJ45 PLUG, 8P8C, 1PORT, CAT6A;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
  • 4 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  • 4 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho Anh) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

  Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 07/11/2022

  GÓI  100

  1+ US$242.90

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  VDV824-650
  VDV824-650 - Connector Accessory, Strain Relief Boot, RJ45 Data Plugs, CAT5e/CAT6 Cables

  3924617

  Connector Accessory, Strain Relief Boot, RJ45 Data Plugs, CAT5e/CAT6 Cables

  KLEIN TOOLS

  STRAIN RELIEF BOOT, RJ45 PLUG, ABS/100PK;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

  Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 07/11/2022 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

  GÓI  100

  1+ US$30.52

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  ET160
  ET160 - Detector, Multi Gas, 1, 0 °C, 50 °C

  3924618

  Detector, Multi Gas, 1, 0 °C, 50 °C

  KLEIN TOOLS

  GAS LEAK DETECTOR, MULTI GAS, 1 SENSOR;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
  • 1 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  • 1 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho Anh) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

  Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 07/11/2022

  Cái

  1+ US$334.98 5+ US$331.88 10+ US$328.78 20+ US$322.20

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  ET180
  ET180 - Pressure Manometer, 0.01, 1.5 %, 0 °C, 50 °C

  3924619

  Pressure Manometer, 0.01, 1.5 %, 0 °C, 50 °C

  KLEIN TOOLS

  DIGITAL DIFFERENTIAL MANOMETER, 60 H2O;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
  • 1 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  • 1 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho Anh) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

  Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 07/11/2022

  Cái

  1+ US$206.21

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  NCVT1P
  NCVT1P - Voltage Tester, 50-500Hz, 50V to 1kV

  3924620

  Voltage Tester, 50-500Hz, 50V to 1kV

  KLEIN TOOLS

  AC VOLTAGE DETECTOR, 50V TO 1KV;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
  • 5 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  • 5 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho Anh) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

  Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 07/11/2022

  Cái

  1+ US$42.46 5+ US$41.61 10+ US$40.77 20+ US$39.91

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  ET140
  ET140 - Moisture Meter, Hardwood: 0% to 35%, Softwood: 0 to 55%, Drywall & Masonry: 0 to 100%, 0.1 %

  3924621

  Moisture Meter, Hardwood: 0% to 35%, Softwood: 0 to 55%, Drywall & Masonry: 0 to 100%, 0.1 %

  KLEIN TOOLS

  MOISTURE METER, 10 TO 40 DEG C;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
  • 1 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  • 1 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho Anh) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

  Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 07/11/2022

  Cái

  1+ US$95.22

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  AEPJS3
  AEPJS3 - Bluetooth Speaker, Hook & Magnet, 136 H x 59 W x 139 D mm

  3924623

  Bluetooth Speaker, Hook & Magnet, 136 H x 59 W x 139 D mm

  KLEIN TOOLS

  SPEAKER, BLUETOOTH, 136 HX 59 WX 139D MM;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
  • 1 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  • 1 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho Anh) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

  Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 07/11/2022

  Cái

  1+ US$219.85

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  J63225N
  J63225N - Cable Cutter, Shear, 9.3

  3924626

  Cable Cutter, Shear, 9.3", Steel, Journeyman Series

  KLEIN TOOLS

  CABLE CUTTER, SHEAR, 9.3", STEEL;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
  • 1 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  • 1 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho Anh) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

  Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 07/11/2022

  Cái

  1+ US$83.62

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  11055GLW
  11055GLW - Wire Stripper, 18AWG to 10AWG Solid, 20AWG to 12AWG Stranded Wires

  3924627

  Wire Stripper, 18AWG to 10AWG Solid, 20AWG to 12AWG Stranded Wires

  KLEIN TOOLS

  WIRE STRIPPER, 18-10AWG, 20-12AWG;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
  • 5 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  • 5 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho Anh) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

  Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 07/11/2022

  Cái

  1+ US$60.79

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  K11095
  K11095 - Wire Stripper, 18AWG to 8AWG Solid, 20AWG to 10AWG Stranded Wires

  3924628

  Wire Stripper, 18AWG to 8AWG Solid, 20AWG to 10AWG Stranded Wires

  KLEIN TOOLS

  WIRE STRIPPER, 20-18-10-8AWG;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
  • 5 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  • 5 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho Anh) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

  Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 07/11/2022

  Cái

  1+ US$52.09

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  3005CR
  3005CR - Crimp Tool, Ratcheting, 22-10 AWG Copper Wire, 9

  3924629

  Crimp Tool, Ratcheting, 22-10 AWG Copper Wire, 9" Length

  KLEIN TOOLS

  RATCHETING CRIMPER, 22-10AWG, 9";

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

  Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 07/11/2022 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

  Cái

  1+ US$57.32

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  11063W
  11063W - Wire Stripper, 22AWG to 8AWG / 0.34-6mm² Capacity, 6.6

  3924630

  Wire Stripper, 22AWG to 8AWG / 0.34-6mm² Capacity, 6.6"

  KLEIN TOOLS

  WIRE STRIPPER, 22-20-10-8AWG;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
  • 2 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  • 2 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho Anh) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

 • Thêm 1 sẽ có hàng vào 25/10/2022
 • Thêm 1 sẽ có hàng vào 01/11/2022
 • Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 07/11/2022

  Cái

  1+ US$52.09

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  11054EINS
  11054EINS - Wire Stripper, 16AWG to 8AWG Solid, 18AWG to 10AWG Stranded Wires

  3924631

  Wire Stripper, 16AWG to 8AWG Solid, 18AWG to 10AWG Stranded Wires

  KLEIN TOOLS

  WIRE STRIPPER, 16-8AWG, 18-10AWG;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
  • 3 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  • 3 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho Anh) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

  Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 07/11/2022

  Cái

  1+ US$103.32

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  33736INS
  33736INS - Screwdriver Set, Slim-Tip, 1000V, 6 Pieces

  3924632

  Screwdriver Set, Slim-Tip, 1000V, 6 Pieces

  KLEIN TOOLS

  SCREWDRIVER SET, SLIM-TIP, 6PC;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
  • 1 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng
  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  • 1 có sẵn trong 4 - 6 ngày làm việc giao hàng: (Kho Anh) Đặt hàng trước 18:35 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

  Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 07/11/2022

  Cái

  1+ US$115.04

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1