Tìm Thấy 7 Sản Phẩm

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Nhà Sản Xuất / Mô Tả
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
LPC5534JBD100E
LPC5534JBD100E - ARM MCU, LPC Family LPC54000 Series Microcontrollers, ARM Cortex-M33, 32bit, 150 MHz, 128 KB

3954295

ARM MCU, LPC Family LPC54000 Series Microcontrollers, ARM Cortex-M33, 32bit, 150 MHz, 128 KB

NXP

MCU, 32BIT, 150MHZ, HLQFP-100;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất
 • Thêm 270 sẽ có hàng vào 01/08/2023
 • Thêm 180 sẽ có hàng vào 04/09/2023
 • Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 18/09/2023 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

  Cái

  1+ US$14.34 10+ US$11.17 25+ US$10.91 50+ US$10.64

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  LPC5534JBD64E
  LPC5534JBD64E - ARM MCU, LPC Family LPC54000 Series Microcontrollers, ARM Cortex-M33, 32bit, 150 MHz, 128 KB

  3954296

  ARM MCU, LPC Family LPC54000 Series Microcontrollers, ARM Cortex-M33, 32bit, 150 MHz, 128 KB

  NXP

  MCU, 32BIT, 150MHZ, HTQFP-64;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

  Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất
 • Thêm 160 sẽ có hàng vào 12/07/2023
 • Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 18/09/2023 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

  Cái

  1+ US$10.97 10+ US$8.57 25+ US$8.37 50+ US$8.16

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  LPC5534JHI48/00E
  LPC5534JHI48/00E - ARM MCU, LPC Family LPC54000 Series Microcontrollers, ARM Cortex-M33, 32bit, 150 MHz, 128 KB

  3954297

  ARM MCU, LPC Family LPC54000 Series Microcontrollers, ARM Cortex-M33, 32bit, 150 MHz, 128 KB

  NXP

  MCU, 32BIT, 150MHZ, HVQFN-48;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

  Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  Đang chờ giao hàng (Có sẵn cho đơn hàng đặt trước để hiển thị thời gian sản xuất)
  Xin lưu ý rằng sản phẩm này chưa có sẵn hàng. Bạn có thể đặt một đơn hàng đặt trước bằng cách nhấp vào nút hoặc đăng ký quan tâm qua liên kết “sản phẩm sắp ra mắt” link

  Cái

  1+ US$9.44 10+ US$7.39 25+ US$7.21 50+ US$7.03

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  LPC5536JBD100E
  LPC5536JBD100E - ARM MCU, LPC Family LPC54000 Series Microcontrollers, ARM Cortex-M33, 32bit, 150 MHz, 256 KB

  3954299

  ARM MCU, LPC Family LPC54000 Series Microcontrollers, ARM Cortex-M33, 32bit, 150 MHz, 256 KB

  NXP

  MCU, 32BIT, 150MHZ, HLQFP-100;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

  Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất
 • Thêm 168 sẽ có hàng vào 12/07/2023
 • Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 18/09/2023 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

  Cái

  1+ US$15.59 10+ US$12.16 25+ US$11.88 50+ US$11.57

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  LPC5536JBD64E
  LPC5536JBD64E - ARM MCU, LPC Family LPC54000 Series Microcontrollers, ARM Cortex-M33, 32bit, 150 MHz, 256 KB

  3954300

  ARM MCU, LPC Family LPC54000 Series Microcontrollers, ARM Cortex-M33, 32bit, 150 MHz, 256 KB

  NXP

  MCU, 32BIT, 150MHZ, HTQFP-64;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

  Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất
 • Thêm 160 sẽ có hàng vào 12/07/2023
 • Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 18/09/2023 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

  Cái

  1+ US$14.17 10+ US$11.06 25+ US$10.79 50+ US$10.52

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  LPC5536JHI48/00E
  LPC5536JHI48/00E - ARM MCU, LPC Family LPC54000 Series Microcontrollers, ARM Cortex-M33, 32bit, 150 MHz, 256 KB

  3954301

  ARM MCU, LPC Family LPC54000 Series Microcontrollers, ARM Cortex-M33, 32bit, 150 MHz, 256 KB

  NXP

  MCU, 32BIT, 150MHZ, HVQFN-48;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

  Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  Đang chờ giao hàng (Có sẵn cho đơn hàng đặt trước để hiển thị thời gian sản xuất)
  Xin lưu ý rằng sản phẩm này chưa có sẵn hàng. Bạn có thể đặt một đơn hàng đặt trước bằng cách nhấp vào nút hoặc đăng ký quan tâm qua liên kết “sản phẩm sắp ra mắt” link

  Cái

  1+ US$10.19 10+ US$7.96 25+ US$7.77 50+ US$7.59

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
  LPC5536-EVK
  LPC5536-EVK - Evaluation Kit, LPC553x, 32Bit, ARM Cortex-M33

  3954302

  Evaluation Kit, LPC553x, 32Bit, ARM Cortex-M33

  NXP

  EVALUATION KIT, 32BIT, ARM CORTEX-M33;

  Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

  Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

  + Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

  Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 30/01/2023 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

  Cái

  1+ US$77.46

  Vật Phẩm Hạn Chế

  Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

  Thêm
  Tối thiểu: 1 Nhiều: 1