Nếu bạn muốn tham gia ưu đãi:

Chỉ cần hoàn thành biểu mẫu, đánh dấu chọn để xác nhận quyền truy cập và chờ nhận email cấp quyền đặc biệt của chúng tôi

Hết hạn vào ngày 31.01.2023 . *Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm ngoại trừ

Với việc cung cấp thông tin này, bạn đồng ý nhận email marketing từ Tập Đoàn Newark, và có thể chọn dừng nhận email bất kỳ lúc nào. Ngoài ra, chúng tôi còn sử dụng thông tin của bạn vào những việc khác trong Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu và Quyền Riêng Tư