MOLEX Battery Contacts - Modular

: Tìm Thấy 14 Sản Phẩm
Bố Cục Bộ Lọc:
Bộ Lọc đã áp dụng
Nhà Sản Xuất
= MOLEX
1 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 14 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Tối Thiểu/Tối Đa Contact Material
Tối Thiểu/Tối Đa Voltage Rating
Tối Thiểu/Tối Đa No. of Contacts
Tối Thiểu/Tối Đa Contact Gender
Tối Thiểu/Tối Đa Battery Terminals
Tối Thiểu/Tối Đa Product Range
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

Bộ Lọc đã áp dụng
Nhà Sản Xuất
= MOLEX
 
So Sánh Được Chọn So Sánh (0)
  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Mô Tả / Nhà Sản Xuất
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
Contact Material Voltage Rating No. of Contacts Contact Gender Battery Terminals Product Range
 
 
Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending
47286-1001
47286-1001 - Battery Modular Contact, 4 Contact, Copper Alloy, Pin, 200 V, SMD

3498909

Battery Modular Contact, 4 Contact, Copper Alloy, Pin, 200 V, SMD

MOLEX

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Đủ cuộn băng)

Cuộn Đầy Đủ
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:3498909
3500393 trong Cắt Băng

7500+ US$0.366

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 7500 vật phẩm Bội số của 7500 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 7500 Nhiều: 7500
Copper Alloy 200V 4 Contact Pin SMD -
47507-0010
47507-0010 - Battery Contact, Beryllium Copper, 200 V, 4 Contact, Pin, SMD, 47507 Series

3498910

Battery Contact, Beryllium Copper, 200 V, 4 Contact, Pin, SMD, 47507 Series

MOLEX

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Đủ cuộn băng)

Cuộn Đầy Đủ
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:3498910
3500394 trong Cắt Băng

700+ US$0.74

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 700 vật phẩm Bội số của 700 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 700 Nhiều: 700
Beryllium Copper 200V 4 Contact Pin SMD -
78732-6021
78732-6021 - Battery Contact, Compression Connector, Titanium Copper, SMD, 6 Way, 30V, 0.5A

2454297

Battery Contact, Compression Connector, Titanium Copper, SMD, 6 Way, 30V, 0.5A

MOLEX

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:2454297
2454264 trong Cuộn Đầy Đủ

1+ US$0.702 10+ US$0.592 100+ US$0.462 1000+ US$0.45

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Titanium Copper 30V 6 Contact - Pressure Contact -
47286-1001
47286-1001 - Battery Modular Contact, 4 Contact, Copper Alloy, Pin, 200V, SMD

3500393

Battery Modular Contact, 4 Contact, Copper Alloy, Pin, 200V, SMD

MOLEX

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:3500393
3498909 trong Cuộn Đầy Đủ

1+ US$0.736 10+ US$0.622 100+ US$0.508 500+ US$0.50 1000+ US$0.394 2500+ US$0.374 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Copper Alloy 200V 4 Contact Pin SMD 47286 Series
78864-0001
78864-0001 - Battery Contact, Compression Connector, Copper Alloy, SMD, 4 Way, 10V, 1A

2454294

Battery Contact, Compression Connector, Copper Alloy, SMD, 4 Way, 10V, 1A

MOLEX

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:2454294
2454261 trong Cuộn Đầy Đủ

1+ US$0.461 10+ US$0.374 100+ US$0.275 1000+ US$0.218

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Copper Alloy 10V 4 Contact - Pressure Contact -
78864-1001
78864-1001 - Battery Contact, Compression Connector, Copper Alloy, SMD, 6 Way, 1.6mm Pitch, 10V, 1A

2454295

Battery Contact, Compression Connector, Copper Alloy, SMD, 6 Way, 1.6mm Pitch, 10V, 1A

MOLEX

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$0.29 10+ US$0.266

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Copper Alloy 10V 6 Contact - Pressure Contact -
47615-0001
47615-0001 - Battery Modular Contact, 4 Contact, Beryllium Copper, Pin, 200V, SMD

3500395

Battery Modular Contact, 4 Contact, Beryllium Copper, Pin, 200V, SMD

MOLEX

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:3500395
3498911 trong Cuộn Đầy Đủ

1+ US$0.78 10+ US$0.642 100+ US$0.535

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Beryllium Copper 200V 4 Contact Pin SMD -
78864-0001
78864-0001 - Battery Contact, Compression Connector, Copper Alloy, SMD, 4 Way, 10V, 1A

2454261

Battery Contact, Compression Connector, Copper Alloy, SMD, 4 Way, 10V, 1A

MOLEX

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Đủ cuộn băng)

Cuộn Đầy Đủ
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:2454261
2454294 trong Cắt Băng

2500+ US$0.211

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 2500 vật phẩm Bội số của 2500 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 2500 Nhiều: 2500
Copper Alloy 10V 4 Contact - Pressure Contact -
47507-0010
47507-0010 - Battery Contact, Beryllium Copper, 200 V, 4 Contact, Pin, SMD, 47507 Series

3500394

Battery Contact, Beryllium Copper, 200 V, 4 Contact, Pin, SMD, 47507 Series

MOLEX

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:3500394
3498910 trong Cuộn Đầy Đủ

1+ US$1.05 10+ US$0.865 100+ US$0.721

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Beryllium Copper 200V 4 Contact Pin SMD -
105040-0001
105040-0001 - Battery Modular Contact, 3 Contact, Copper Alloy, Pin, 12V, SMD

3500392

Battery Modular Contact, 3 Contact, Copper Alloy, Pin, 12V, SMD

MOLEX

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:3500392
3498908 trong Cuộn Đầy Đủ

1+ US$0.942 25+ US$0.922 50+ US$0.915

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Copper Alloy 12V 3 Contact Pin SMD -
47286-1001
47286-1001 - Battery Modular Contact, 4 Contact, Copper Alloy, Pin, 200V, SMD

3500393RL

Battery Modular Contact, 4 Contact, Copper Alloy, Pin, 200V, SMD

MOLEX

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

100+ US$0.508 500+ US$0.50 1000+ US$0.394 2500+ US$0.374

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 150 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 150 Nhiều: 1
- - - - - -
78732-6021
78732-6021 - Battery Contact, Compression Connector, Titanium Copper, SMD, 6 Way, 30V, 0.5A

2454264

Battery Contact, Compression Connector, Titanium Copper, SMD, 6 Way, 30V, 0.5A

MOLEX

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Đủ cuộn băng)

Cuộn Đầy Đủ
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:2454264
2454297 trong Cắt Băng

2500+ US$0.478

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 2500 vật phẩm Bội số của 2500 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 2500 Nhiều: 2500
Titanium Copper 30V 6 Contact - Pressure Contact -
105040-0001
105040-0001 - Battery Modular Contact, 3 Contact, Copper Alloy, Pin, 12 V, SMD

3498908

Battery Modular Contact, 3 Contact, Copper Alloy, Pin, 12 V, SMD

MOLEX

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Đủ cuộn băng)

Cuộn Đầy Đủ
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:3498908
3500392 trong Cắt Băng

700+ US$0.796

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 700 vật phẩm Bội số của 700 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 700 Nhiều: 700
Copper Alloy 12V 3 Contact Pin SMD -
47615-0001
47615-0001 - Battery Modular Contact, 4 Contact, Beryllium Copper, Pin, 200V, SMD

3498911

Battery Modular Contact, 4 Contact, Beryllium Copper, Pin, 200V, SMD

MOLEX

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Đủ cuộn băng)

Cuộn Đầy Đủ
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:3498911
3500395 trong Cắt Băng

1000+ US$0.428 2000+ US$0.401 3000+ US$0.388 5000+ US$0.375 10000+ US$0.37

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1000 vật phẩm Bội số của 1000 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1000 Nhiều: 1000
Beryllium Copper 200V 4 Contact Pin SMD 47615 Series