Z-Type Clip On Wire Markers / Tie On Wire Markers

: Tìm Thấy 80 Sản Phẩm
Bố Cục Bộ Lọc:
Bộ Lọc đã áp dụng
Product Range
= Z-Type
1 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 80 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Tối Thiểu/Tối Đa Legend Colour
Tối Thiểu/Tối Đa Marker Colour
Tối Thiểu/Tối Đa Cable Diameter Max
Tối Thiểu/Tối Đa Cable Diameter Min
Tối Thiểu/Tối Đa Marker Material
Tối Thiểu/Tối Đa Product Range
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

Bộ Lọc đã áp dụng
Product Range
= Z-Type
 
So Sánh Được Chọn So Sánh (0)
  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Mô Tả / Nhà Sản Xuất
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
Marker Type Legend Legend Colour Marker Colour Cable Diameter Max Cable Diameter Min Marker Material Product Range
 
 
Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending
05811902
05811902 - Wire Marker, Push On Pre Printed, 2, Black, White, 3.2 mm

2986607

Wire Marker, Push On Pre Printed, 2, Black, White, 3.2 mm

RAYCHEM - TE CONNECTIVITY

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

GÓI  1000

1+ US$21.84 2+ US$18.72 10+ US$16.64 25+ US$15.60 50+ US$14.56

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Push On Pre Printed 2 Black White 3.2mm 2mm PVC (Polyvinylchloride) Z-Type
05811903
05811903 - Wire Marker, Push On Pre Printed, 3, Black, White, 3.2 mm

2986608

Wire Marker, Push On Pre Printed, 3, Black, White, 3.2 mm

RAYCHEM - TE CONNECTIVITY

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

GÓI  1000

1+ US$27.00 10+ US$16.00

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Push On Pre Printed 3 Black White 3.2mm 2mm PVC (Polyvinylchloride) Z-Type
05811901
05811901 - Wire Marker, Push On Pre Printed, 1, Black, White, 3.2 mm

2986606

Wire Marker, Push On Pre Printed, 1, Black, White, 3.2 mm

RAYCHEM - TE CONNECTIVITY

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

GÓI  1000

1+ US$25.00 10+ US$16.00

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Push On Pre Printed 1 Black White 3.2mm 2mm PVC (Polyvinylchloride) Z-Type
06161901
06161901 - Wire Marker, Push On Pre Printed, 1, Black, White, 4.7 mm

3236076

Wire Marker, Push On Pre Printed, 1, Black, White, 4.7 mm

RAYCHEM - TE CONNECTIVITY

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

GÓI  1000

1+ US$33.00 2+ US$20.00 10+ US$18.00 25+ US$15.00

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Push On Pre Printed 1 Black White 4.7mm 2.9mm PVC (Polyvinylchloride) Z-Type
05811429
05811429 - Wire Marker, Push On Pre Printed, T, Black, Yellow, 3.2 mm

2986593

Wire Marker, Push On Pre Printed, T, Black, Yellow, 3.2 mm

RAYCHEM - TE CONNECTIVITY

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

GÓI  1000

1+ US$17.00

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Push On Pre Printed T Black Yellow 3.2mm 2mm PVC (Polyvinylchloride) Z-Type
05811415
05811415 - Wire Marker, Push On Pre Printed, F, Black, Yellow, 3.2 mm

2986579

Wire Marker, Push On Pre Printed, F, Black, Yellow, 3.2 mm

RAYCHEM - TE CONNECTIVITY

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

GÓI  1000

1+ US$21.00 2+ US$18.00 10+ US$16.00 25+ US$15.00 50+ US$13.00

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Push On Pre Printed F Black Yellow 3.2mm 2mm PVC (Polyvinylchloride) Z-Type
05811421
05811421 - Wire Marker, Push On Pre Printed, L, Black, Yellow, 3.2 mm

2986585

Wire Marker, Push On Pre Printed, L, Black, Yellow, 3.2 mm

RAYCHEM - TE CONNECTIVITY

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

GÓI  1000

1+ US$21.00 2+ US$18.00 10+ US$16.00 25+ US$15.00 50+ US$13.00

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Push On Pre Printed L Black Yellow 3.2mm 2mm PVC (Polyvinylchloride) Z-Type
06151436
06151436 - Wire Marker, Push On Pre Printed, +, Black, Yellow, 4 mm

2986656

Wire Marker, Push On Pre Printed, +, Black, Yellow, 4 mm

RAYCHEM - TE CONNECTIVITY

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

GÓI  1000

1+ US$22.00 2+ US$20.00 10+ US$18.00 25+ US$15.00 50+ US$14.00

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Push On Pre Printed + Black Yellow 4mm 2.5mm PVC (Polyvinylchloride) Z-Type
06151928
06151928 - Wire Marker, Push On Pre Printed, S, Black, White, 4 mm

2986684

Wire Marker, Push On Pre Printed, S, Black, White, 4 mm

RAYCHEM - TE CONNECTIVITY

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

GÓI  1000

1+ US$22.00 2+ US$20.00 10+ US$18.00 25+ US$15.00 50+ US$14.00

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Push On Pre Printed S Black White 4mm 2.5mm PVC (Polyvinylchloride) Z-Type
05811400
05811400 - Wire Marker, Push On Pre Printed, 0, Black, Yellow, 3.2 mm

2986565

Wire Marker, Push On Pre Printed, 0, Black, Yellow, 3.2 mm

RAYCHEM - TE CONNECTIVITY

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

GÓI  1000

1+ US$17.68

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Push On Pre Printed 0 Black Yellow 3.2mm 2mm PVC (Polyvinylchloride) Z-Type
06151904
06151904 - Wire Marker, Push On Pre Printed, 4, Black, White, 4 mm

2986665

Wire Marker, Push On Pre Printed, 4, Black, White, 4 mm

RAYCHEM - TE CONNECTIVITY

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

GÓI  1000

1+ US$22.00 2+ US$19.00 10+ US$18.00 25+ US$16.00

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Push On Pre Printed 4 Black White 4mm 2.5mm PVC (Polyvinylchloride) Z-Type
06151915
06151915 - Wire Marker, Push On Pre Printed, F, Black, White, 4 mm

2986674

Wire Marker, Push On Pre Printed, F, Black, White, 4 mm

RAYCHEM - TE CONNECTIVITY

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

GÓI  1000

1+ US$22.00 2+ US$20.00 10+ US$18.00 25+ US$15.00

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Push On Pre Printed F Black White 4mm 2.5mm PVC (Polyvinylchloride) Z-Type
05811427
05811427 - Wire Marker, Push On Pre Printed, R, Black, Yellow, 3.2 mm

2986591

Wire Marker, Push On Pre Printed, R, Black, Yellow, 3.2 mm

RAYCHEM - TE CONNECTIVITY

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

GÓI  1000

1+ US$21.00 2+ US$18.00 10+ US$16.00 25+ US$15.00 50+ US$13.00

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Push On Pre Printed R Black Yellow 3.2mm 2mm PVC (Polyvinylchloride) Z-Type
06151438
06151438 - Wire Marker, Push On Pre Printed, /, Black, Yellow, 4 mm

2986658

Wire Marker, Push On Pre Printed, /, Black, Yellow, 4 mm

RAYCHEM - TE CONNECTIVITY

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

GÓI  1000

1+ US$22.00 2+ US$20.00 10+ US$18.00 25+ US$15.00 50+ US$14.00

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Push On Pre Printed / Black Yellow 4mm 2.5mm PVC (Polyvinylchloride) Z-Type
05811436
05811436 - Wire Marker, Push On Pre Printed, +, Black, Yellow, 3.2 mm

2986600

Wire Marker, Push On Pre Printed, +, Black, Yellow, 3.2 mm

RAYCHEM - TE CONNECTIVITY

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

GÓI  1000

1+ US$17.00

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Push On Pre Printed + Black Yellow 3.2mm 2mm PVC (Polyvinylchloride) Z-Type
05811906
05811906 - Wire Marker, Push On Pre Printed, 6, Black, White, 3.2 mm

2986611

Wire Marker, Push On Pre Printed, 6, Black, White, 3.2 mm

RAYCHEM - TE CONNECTIVITY

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

GÓI  1000

1+ US$21.00 2+ US$18.00 10+ US$16.00 25+ US$15.00 50+ US$13.00

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Push On Pre Printed 6 Black White 3.2mm 2mm PVC (Polyvinylchloride) Z-Type
05811938
05811938 - Wire Marker, Push On Pre Printed, /, Black, White, 3.2 mm

2986620

Wire Marker, Push On Pre Printed, /, Black, White, 3.2 mm

RAYCHEM - TE CONNECTIVITY

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

GÓI  1000

1+ US$21.00 2+ US$18.00 10+ US$16.00 25+ US$15.00 50+ US$13.24

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Push On Pre Printed / Black White 3.2mm 2mm PVC (Polyvinylchloride) Z-Type
06151907
06151907 - Wire Marker, Push On Pre Printed, 7, Black, White, 4 mm

2986668

Wire Marker, Push On Pre Printed, 7, Black, White, 4 mm

RAYCHEM - TE CONNECTIVITY

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

GÓI  1000

1+ US$16.00 2+ US$14.00

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Push On Pre Printed 7 Black White 4mm 2.5mm PVC (Polyvinylchloride) Z-Type
05811430
05811430 - Wire Marker, Push On Pre Printed, U, Black, Yellow, 3.2 mm

2986594

Wire Marker, Push On Pre Printed, U, Black, Yellow, 3.2 mm

RAYCHEM - TE CONNECTIVITY

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

GÓI  1000

1+ US$17.00

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Push On Pre Printed U Black Yellow 3.2mm 2mm PVC (Polyvinylchloride) Z-Type
05811908
05811908 - Wire Marker, Push On Pre Printed, 8, Black, White, 3.2 mm

2986613

Wire Marker, Push On Pre Printed, 8, Black, White, 3.2 mm

RAYCHEM - TE CONNECTIVITY

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

GÓI  1000

1+ US$25.00 10+ US$16.00

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Push On Pre Printed 8 Black White 3.2mm 2mm PVC (Polyvinylchloride) Z-Type
06151910
06151910 - Wire Marker, Push On Pre Printed, A, Black, White, 4 mm

2986670

Wire Marker, Push On Pre Printed, A, Black, White, 4 mm

RAYCHEM - TE CONNECTIVITY

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

GÓI  1000

1+ US$22.00 2+ US$20.00 10+ US$18.00 25+ US$15.00

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Push On Pre Printed A Black White 4mm 2.5mm PVC (Polyvinylchloride) Z-Type
06151938
06151938 - Wire Marker, Push On Pre Printed, /, Black, White, 4 mm

2986691

Wire Marker, Push On Pre Printed, /, Black, White, 4 mm

RAYCHEM - TE CONNECTIVITY

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

GÓI  1000

1+ US$22.00 2+ US$20.00 10+ US$18.00 25+ US$15.00 50+ US$14.00

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Push On Pre Printed / Black White 4mm 2.5mm PVC (Polyvinylchloride) Z-Type
06151934
06151934 - Wire Marker, Push On Pre Printed, Y, Black, White, 4 mm

2986689

Wire Marker, Push On Pre Printed, Y, Black, White, 4 mm

RAYCHEM - TE CONNECTIVITY

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

GÓI  1000

1+ US$22.00 2+ US$20.00 10+ US$18.00 25+ US$15.00

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Push On Pre Printed Y Black White 4mm 2.5mm PVC (Polyvinylchloride) Z-Type
05811434
05811434 - Wire Marker, Push On Pre Printed, Y, Black, Yellow, 3.2 mm

2986598

Wire Marker, Push On Pre Printed, Y, Black, Yellow, 3.2 mm

RAYCHEM - TE CONNECTIVITY

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

GÓI  1000

1+ US$21.00 2+ US$18.00 10+ US$16.00 25+ US$15.00 50+ US$13.00

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Push On Pre Printed Y Black Yellow 3.2mm 2mm PVC (Polyvinylchloride) Z-Type
06151440
06151440 - Wire Marker, Push On Pre Printed, Earth, Black, Yellow, 4 mm

2986659

Wire Marker, Push On Pre Printed, Earth, Black, Yellow, 4 mm

RAYCHEM - TE CONNECTIVITY

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

GÓI  1000

1+ US$22.00 2+ US$20.00 10+ US$18.00 25+ US$15.00 50+ US$14.00

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Push On Pre Printed Earth Black Yellow 4mm 2.5mm PVC (Polyvinylchloride) Z-Type