Fuses & Fuse Accessories

: Tìm Thấy 21 Sản Phẩm
Bố Cục Bộ Lọc:
Bộ Lọc đã áp dụng
Tình Trạng
= Mới - 180 ngày
Nhà Sản Xuất
= BOURNS
2 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 21 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

Bộ Lọc đã áp dụng
Tình Trạng
= Mới - 180 ngày
Nhà Sản Xuất
= BOURNS
 
So Sánh Được Chọn So Sánh (0)
  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Mô Tả / Nhà Sản Xuất
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
Fuse Current Voltage Rating VAC
 
 
Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending
SF-0603SPA100R-2
SF-0603SPA100R-2 - Fuse, Surface Mount, 1 A, High Current, 63 V, 0603 (1608 Metric), SF-0603SPA-R Series

3950759

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
+
RoHS

Fuse, Surface Mount, 1 A, High Current, 63 V, 0603 (1608 Metric), SF-0603SPA-R Series

BOURNS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

10+ US$0.813 100+ US$0.647 500+ US$0.606 1000+ US$0.562 2500+ US$0.542 5000+ US$0.53 25000+ US$0.518 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 10 vật phẩm Bội số của 10 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 10 Nhiều: 10
1A -
SF-0603SPA150R-2
SF-0603SPA150R-2 - Fuse, Surface Mount, 1.5 A, High Current, 63 V, 0603 (1608 Metric), SF-0603SPA-R Series

3950760

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
+
RoHS

Fuse, Surface Mount, 1.5 A, High Current, 63 V, 0603 (1608 Metric), SF-0603SPA-R Series

BOURNS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

10+ US$0.813 100+ US$0.647 500+ US$0.606 1000+ US$0.562 2500+ US$0.542 5000+ US$0.53 25000+ US$0.518 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 10 vật phẩm Bội số của 10 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 10 Nhiều: 10
1.5A -
SF-0603SPA200R-2
SF-0603SPA200R-2 - Fuse, Surface Mount, 2 A, High Current, 63 V, 0603 (1608 Metric), SF-0603SPA-R Series

3950762

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
+
RoHS

Fuse, Surface Mount, 2 A, High Current, 63 V, 0603 (1608 Metric), SF-0603SPA-R Series

BOURNS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

10+ US$0.813 100+ US$0.647 500+ US$0.606 1000+ US$0.562 2500+ US$0.542 5000+ US$0.53 25000+ US$0.518 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 10 vật phẩm Bội số của 10 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 10 Nhiều: 10
2A -
SF-0603SPA300R-2
SF-0603SPA300R-2 - Fuse, Surface Mount, 3 A, High Current, 63 V, 0603 (1608 Metric), SF-0603SPA-R Series

3950763

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
+
RoHS

Fuse, Surface Mount, 3 A, High Current, 63 V, 0603 (1608 Metric), SF-0603SPA-R Series

BOURNS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

10+ US$0.813 100+ US$0.647 500+ US$0.606 1000+ US$0.562 2500+ US$0.542 5000+ US$0.53 25000+ US$0.518 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 10 vật phẩm Bội số của 10 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 10 Nhiều: 10
3A -
SF-0603SPA400R-2
SF-0603SPA400R-2 - Fuse, Surface Mount, 4 A, High Current, 63 V, 0603 (1608 Metric), SF-0603SPA-R Series

3950764

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
+
RoHS

Fuse, Surface Mount, 4 A, High Current, 63 V, 0603 (1608 Metric), SF-0603SPA-R Series

BOURNS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

10+ US$0.813 100+ US$0.647 500+ US$0.606 1000+ US$0.562 2500+ US$0.542 5000+ US$0.53 25000+ US$0.518 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 10 vật phẩm Bội số của 10 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 10 Nhiều: 10
4A -
SF-0603SPA500R-2
SF-0603SPA500R-2 - Fuse, Surface Mount, 5 A, High Current, 63 V, 0603 (1608 Metric), SF-0603SPA-R Series

3950765

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
+
RoHS

Fuse, Surface Mount, 5 A, High Current, 63 V, 0603 (1608 Metric), SF-0603SPA-R Series

BOURNS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

10+ US$0.813 100+ US$0.647 500+ US$0.606 1000+ US$0.562 2500+ US$0.542 5000+ US$0.53 25000+ US$0.518 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 10 vật phẩm Bội số của 10 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 10 Nhiều: 10
5A -
SF-0603SPA600R-2
SF-0603SPA600R-2 - Fuse, Surface Mount, 6 A, High Current, 63 V, 0603 (1608 Metric), SF-0603SPA-R Series

3950766

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
+
RoHS

Fuse, Surface Mount, 6 A, High Current, 63 V, 0603 (1608 Metric), SF-0603SPA-R Series

BOURNS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

10+ US$0.813 100+ US$0.647 500+ US$0.606 1000+ US$0.562 2500+ US$0.542 5000+ US$0.53 25000+ US$0.518 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 10 vật phẩm Bội số của 10 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 10 Nhiều: 10
6A -
SF-0603SPA700R-2
SF-0603SPA700R-2 - Fuse, Surface Mount, 7 A, High Current, 63 V, 0603 (1608 Metric), SF-0603SPA-R Series

3950767

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
+
RoHS

Fuse, Surface Mount, 7 A, High Current, 63 V, 0603 (1608 Metric), SF-0603SPA-R Series

BOURNS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

10+ US$0.813 100+ US$0.647 500+ US$0.606 1000+ US$0.562 2500+ US$0.542 5000+ US$0.53 25000+ US$0.518 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 10 vật phẩm Bội số của 10 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 10 Nhiều: 10
7A -
SF-0603SPA800R-2
SF-0603SPA800R-2 - Fuse, Surface Mount, 8 A, High Current, 63 V, 0603 (1608 Metric), SF-0603SPA-R Series

3950768

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
+
RoHS

Fuse, Surface Mount, 8 A, High Current, 63 V, 0603 (1608 Metric), SF-0603SPA-R Series

BOURNS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

10+ US$0.813 100+ US$0.647 500+ US$0.606 1000+ US$0.562 2500+ US$0.542 5000+ US$0.53 25000+ US$0.518 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 10 vật phẩm Bội số của 10 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 10 Nhiều: 10
8A -
SF-1206SA1000R-2
SF-1206SA1000R-2 - Fuse, Surface Mount, 10 A, High Current, 32 V, 1206 (3216 Metric), SF-1206SA-R Series

3950769

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
+
RoHS

Fuse, Surface Mount, 10 A, High Current, 32 V, 1206 (3216 Metric), SF-1206SA-R Series

BOURNS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

10+ US$0.762 100+ US$0.607 500+ US$0.568 1000+ US$0.526 2500+ US$0.508 5000+ US$0.496 25000+ US$0.486 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 10 vật phẩm Bội số của 10 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 10 Nhiều: 10
10A -
SF-1206SA1200R-2
SF-1206SA1200R-2 - Fuse, Surface Mount, 12 A, High Current, 32 V, 1206 (3216 Metric), SF-1206SA-R Series

3950770

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
+
RoHS

Fuse, Surface Mount, 12 A, High Current, 32 V, 1206 (3216 Metric), SF-1206SA-R Series

BOURNS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

10+ US$0.762 100+ US$0.607 500+ US$0.568 1000+ US$0.526 2500+ US$0.508 5000+ US$0.496 25000+ US$0.486 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 10 vật phẩm Bội số của 10 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 10 Nhiều: 10
12A -
SF-1206SA1500R-2
SF-1206SA1500R-2 - Fuse, Surface Mount, 15 A, High Current, 32 V, 1206 (3216 Metric), SF-1206SA-R Series

3950771

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
+
RoHS

Fuse, Surface Mount, 15 A, High Current, 32 V, 1206 (3216 Metric), SF-1206SA-R Series

BOURNS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

10+ US$0.762 100+ US$0.607 500+ US$0.568 1000+ US$0.526 2500+ US$0.508 5000+ US$0.496 25000+ US$0.486 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 10 vật phẩm Bội số của 10 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 10 Nhiều: 10
15A -
SF-1206SA2000R-2
SF-1206SA2000R-2 - Fuse, Surface Mount, 20 A, High Current, 32 V, 1206 (3216 Metric), SF-1206SA-R Series

3950772

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
+
RoHS

Fuse, Surface Mount, 20 A, High Current, 32 V, 1206 (3216 Metric), SF-1206SA-R Series

BOURNS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

10+ US$0.762 100+ US$0.607 500+ US$0.568 1000+ US$0.526 2500+ US$0.508 5000+ US$0.496 25000+ US$0.486 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 10 vật phẩm Bội số của 10 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 10 Nhiều: 10
20A -
SF-1206SP100-2
SF-1206SP100-2 - SMD FUSE, TIME DELAY, 1A, 63VDC, 1206

3994006

 
Sản Phẩm Mới
+
RoHS

SMD FUSE, TIME DELAY, 1A, 63VDC, 1206

BOURNS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$1.13 25+ US$1.06 50+ US$0.966 100+ US$0.87 250+ US$0.79 500+ US$0.662 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
1A -
SF-1206SP200-2
SF-1206SP200-2 - SMD FUSE, TIME DELAY, 2A, 63VDC, 1206

3994007

 
Sản Phẩm Mới
+
RoHS

SMD FUSE, TIME DELAY, 2A, 63VDC, 1206

BOURNS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$1.13 25+ US$1.06 50+ US$0.966 100+ US$0.87 250+ US$0.79 500+ US$0.662 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
2A -
SF-0603S040-2
SF-0603S040-2 - SMD FUSE, SLOW BLOW, 0.4A, 50VDC, 0603

3994719

 
Sản Phẩm Mới
+
RoHS

SMD FUSE, SLOW BLOW, 0.4A, 50VDC, 0603

BOURNS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$0.704 25+ US$0.667 50+ US$0.56 100+ US$0.488 250+ US$0.472

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
400mA -
SF-0603S150-2
SF-0603S150-2 - SMD FUSE, SLOW BLOW, 1.5A, 32V, 0603

3994720

 
Sản Phẩm Mới
+
RoHS

SMD FUSE, SLOW BLOW, 1.5A, 32V, 0603

BOURNS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$0.939 25+ US$0.887 50+ US$0.747 100+ US$0.619 250+ US$0.563 500+ US$0.478 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
1.5A -
SF-1206SP175L-2-A9
SF-1206SP175L-2-A9 - SMD FUSE, TIME DELAY, 1.75A, 63VDC, 1206

3994721

 
Sản Phẩm Mới

SMD FUSE, TIME DELAY, 1.75A, 63VDC, 1206

BOURNS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$0.28 25+ US$0.26 100+ US$0.215 250+ US$0.192

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
1.75A -
SF-1206S125-2
SF-1206S125-2 - SMD FUSE, SLOW BLOW, 1.25A, 63VDC, 1206

3994722

 
Sản Phẩm Mới
+
RoHS

SMD FUSE, SLOW BLOW, 1.25A, 63VDC, 1206

BOURNS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$0.905 25+ US$0.854 50+ US$0.717 100+ US$0.595 250+ US$0.54 500+ US$0.46 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
1.25A -
SF-1206HI050M-2
SF-1206HI050M-2 - SMD FUSE, HIGH INRUSH, 0.5A, 65VDC, 1206

3994756

 
Sản Phẩm Mới
+
RoHS

SMD FUSE, HIGH INRUSH, 0.5A, 65VDC, 1206

BOURNS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$0.894 25+ US$0.71 50+ US$0.628 100+ US$0.546 250+ US$0.529 500+ US$0.513 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
500mA -
SF-1206SP050-2
SF-1206SP050-2 - SMD FUSE, TIME DELAY, 0.5A, 63VDC, 1206

3994760

 
Sản Phẩm Mới
+
RoHS

SMD FUSE, TIME DELAY, 0.5A, 63VDC, 1206

BOURNS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$1.13 25+ US$1.06 50+ US$0.966 100+ US$0.87 250+ US$0.79 500+ US$0.662 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
500mA -