27 kết quả tìm kiếm sản phẩm cho “

gdt35 series

Bố Cục Bộ Lọc:
0 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 27 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tiếp tục áp dụng bộ lọc hoặc Hiện kết quả Hiện kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Product Range
Tối Thiểu/Tối Đa DC Breakover Voltage
Tối Thiểu/Tối Đa GDT Case Style
Tối Thiểu/Tối Đa Impulse Discharge Current
Tối Thiểu/Tối Đa Impulse Sparkover Voltage
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

 
So Sánh Được Chọn So Sánh (0)
  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Mô Tả / Nhà Sản Xuất
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
Product Range DC Breakover Voltage GDT Case Style Impulse Discharge Current Impulse Sparkover Voltage
 
 
Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending
GDT35-35-S1-RP
GDT35-35-S1-RP - Gas Discharge Tube (GDT), GDT35 Series, 350 V, 3 Terminal SMD, 14 kA, 810 V

4079754RL

Gas Discharge Tube (GDT), GDT35 Series, 350 V, 3 Terminal SMD, 14 kA, 810 V

BOURNS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

100+ US$1.11 250+ US$1.02 500+ US$0.925 1000+ US$0.851 5000+ US$0.844 10000+ US$0.831 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 100 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 100 Nhiều: 1
GDT35 Series 350V 3 Terminal SMD 14kA 810V
GDT35-47-S1-RP
GDT35-47-S1-RP - Gas Discharge Tube (GDT), GDT35 Series, 470 V, 3 Terminal SMD, 14 kA, 990 V

4079757RL

Gas Discharge Tube (GDT), GDT35 Series, 470 V, 3 Terminal SMD, 14 kA, 990 V

BOURNS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

100+ US$1.11 250+ US$1.02 500+ US$0.925 1000+ US$0.851 5000+ US$0.844 10000+ US$0.831 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 100 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 100 Nhiều: 1
GDT35 Series 470V 3 Terminal SMD 14kA 990V
GDT35-11-S1-RP
GDT35-11-S1-RP - Gas Discharge Tube (GDT), GDT35 Series, 110 V, 3 Terminal SMD, 14 kA, 510 V

4079748RL

Gas Discharge Tube (GDT), GDT35 Series, 110 V, 3 Terminal SMD, 14 kA, 510 V

BOURNS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

100+ US$1.11 250+ US$1.02 500+ US$0.925 1000+ US$0.851 5000+ US$0.844 10000+ US$0.831 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 100 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 100 Nhiều: 1
GDT35 Series 110V 3 Terminal SMD 14kA 510V
GDT35-09-S1-RP
GDT35-09-S1-RP - Gas Discharge Tube (GDT), GDT35 Series, 90 V, 3 Terminal SMD, 14 kA, 550 V

4079746RL

Gas Discharge Tube (GDT), GDT35 Series, 90 V, 3 Terminal SMD, 14 kA, 550 V

BOURNS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

100+ US$1.11 250+ US$1.02 500+ US$0.925 1000+ US$0.851 5000+ US$0.844 10000+ US$0.831 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 100 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 100 Nhiều: 1
GDT35 Series 90V 3 Terminal SMD 14kA 550V
GDT35-20-S1-RP
GDT35-20-S1-RP - Gas Discharge Tube (GDT), GDT35 Series, 200 V, 3 Terminal SMD, 14 kA, 640 V

4079750RL

Gas Discharge Tube (GDT), GDT35 Series, 200 V, 3 Terminal SMD, 14 kA, 640 V

BOURNS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

100+ US$1.11 250+ US$1.02 500+ US$0.925 1000+ US$0.851 5000+ US$0.844 10000+ US$0.831 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 100 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 100 Nhiều: 1
GDT35 Series 200V 3 Terminal SMD 14kA 640V
GDT35-23-S1-RP
GDT35-23-S1-RP - Gas Discharge Tube (GDT), GDT35 Series, 230 V, 3 Terminal SMD, 14 kA, 640 V

4079751RL

Gas Discharge Tube (GDT), GDT35 Series, 230 V, 3 Terminal SMD, 14 kA, 640 V

BOURNS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

100+ US$1.11 250+ US$1.02 500+ US$0.925 1000+ US$0.851 5000+ US$0.844 10000+ US$0.831 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 100 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 100 Nhiều: 1
GDT35 Series 230V 3 Terminal SMD 14kA 640V
GDT35-07-S1-RP
GDT35-07-S1-RP - Gas Discharge Tube (GDT), GDT35 Series, 75 V, 3 Terminal SMD, 14 kA, 650 V

4079745RL

Gas Discharge Tube (GDT), GDT35 Series, 75 V, 3 Terminal SMD, 14 kA, 650 V

BOURNS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

100+ US$1.11 250+ US$1.02 500+ US$0.925 1000+ US$0.851 5000+ US$0.844 10000+ US$0.831 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 100 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 100 Nhiều: 1
GDT35 Series 75V 3 Terminal SMD 14kA 650V
GDT35-42-S1-RP
GDT35-42-S1-RP - Gas Discharge Tube (GDT), GDT35 Series, 420 V, 3 Terminal SMD, 14 kA, 900 V

4079756RL

Gas Discharge Tube (GDT), GDT35 Series, 420 V, 3 Terminal SMD, 14 kA, 900 V

BOURNS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

100+ US$1.11 250+ US$1.02 500+ US$0.925 1000+ US$0.851 5000+ US$0.844 10000+ US$0.831 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 100 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 100 Nhiều: 1
GDT35 Series 420V 3 Terminal SMD 14kA 900V
GDT35-40-S1-RP
GDT35-40-S1-RP - Gas Discharge Tube (GDT), GDT35 Series, 400 V, 3 Terminal SMD, 14 kA, 860 V

4079755RL

Gas Discharge Tube (GDT), GDT35 Series, 400 V, 3 Terminal SMD, 14 kA, 860 V

BOURNS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

100+ US$1.11 250+ US$1.02 500+ US$0.925 1000+ US$0.851 5000+ US$0.844 10000+ US$0.831 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 100 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 100 Nhiều: 1
GDT35 Series 400V 3 Terminal SMD 14kA 860V
GDT35-30-S1-RP
GDT35-30-S1-RP - Gas Discharge Tube (GDT), GDT35 Series, 300 V, 3 Terminal SMD, 14 kA, 875 V

4079753RL

Gas Discharge Tube (GDT), GDT35 Series, 300 V, 3 Terminal SMD, 14 kA, 875 V

BOURNS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

100+ US$1.11 250+ US$1.02 500+ US$0.925 1000+ US$0.851 5000+ US$0.844 10000+ US$0.831 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 100 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 100 Nhiều: 1
GDT35 Series 300V 3 Terminal SMD 14kA 875V
GDT35-25-S1-RP
GDT35-25-S1-RP - Gas Discharge Tube (GDT), GDT35 Series, 250 V, 3 Terminal SMD, 14 kA, 650 V

4079752RL

Gas Discharge Tube (GDT), GDT35 Series, 250 V, 3 Terminal SMD, 14 kA, 650 V

BOURNS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

100+ US$1.11 250+ US$1.02 500+ US$0.925 1000+ US$0.851 5000+ US$0.844 10000+ US$0.831 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 100 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 100 Nhiều: 1
GDT35 Series 250V 3 Terminal SMD 14kA 650V
GDT35-47-S1-RP
GDT35-47-S1-RP - Gas Discharge Tube (GDT), GDT35 Series, 470 V, 3 Terminal SMD, 14 kA, 990 V

4079757

Gas Discharge Tube (GDT), GDT35 Series, 470 V, 3 Terminal SMD, 14 kA, 990 V

BOURNS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$1.50 50+ US$1.32 100+ US$1.11 250+ US$1.02 500+ US$0.925 1000+ US$0.851 5000+ US$0.844 10000+ US$0.831 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
GDT35 Series 470V 3 Terminal SMD 14kA 990V
GDT35-35-S1-RP
GDT35-35-S1-RP - Gas Discharge Tube (GDT), GDT35 Series, 350 V, 3 Terminal SMD, 14 kA, 810 V

4079754

Gas Discharge Tube (GDT), GDT35 Series, 350 V, 3 Terminal SMD, 14 kA, 810 V

BOURNS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$1.50 50+ US$1.32 100+ US$1.11 250+ US$1.02 500+ US$0.925 1000+ US$0.851 5000+ US$0.844 10000+ US$0.831 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
GDT35 Series 350V 3 Terminal SMD 14kA 810V
GDT35-30-S1-RP
GDT35-30-S1-RP - Gas Discharge Tube (GDT), GDT35 Series, 300 V, 3 Terminal SMD, 14 kA, 875 V

4079753

Gas Discharge Tube (GDT), GDT35 Series, 300 V, 3 Terminal SMD, 14 kA, 875 V

BOURNS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$1.50 50+ US$1.32 100+ US$1.11 250+ US$1.02 500+ US$0.925 1000+ US$0.851 5000+ US$0.844 10000+ US$0.831 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
GDT35 Series 300V 3 Terminal SMD 14kA 875V
GDT35-20-S1-RP
GDT35-20-S1-RP - Gas Discharge Tube (GDT), GDT35 Series, 200 V, 3 Terminal SMD, 14 kA, 640 V

4079750

Gas Discharge Tube (GDT), GDT35 Series, 200 V, 3 Terminal SMD, 14 kA, 640 V

BOURNS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$1.50 50+ US$1.32 100+ US$1.11 250+ US$1.02 500+ US$0.925 1000+ US$0.851 5000+ US$0.844 10000+ US$0.831 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
GDT35 Series 200V 3 Terminal SMD 14kA 640V
GDT35-23-S1-RP
GDT35-23-S1-RP - Gas Discharge Tube (GDT), GDT35 Series, 230 V, 3 Terminal SMD, 14 kA, 640 V

4079751

Gas Discharge Tube (GDT), GDT35 Series, 230 V, 3 Terminal SMD, 14 kA, 640 V

BOURNS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$1.50 50+ US$1.32 100+ US$1.11 250+ US$1.02 500+ US$0.925 1000+ US$0.851 5000+ US$0.844 10000+ US$0.831 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
GDT35 Series 230V 3 Terminal SMD 14kA 640V
GDT35-09-S1-RP
GDT35-09-S1-RP - Gas Discharge Tube (GDT), GDT35 Series, 90 V, 3 Terminal SMD, 14 kA, 550 V

4079746

Gas Discharge Tube (GDT), GDT35 Series, 90 V, 3 Terminal SMD, 14 kA, 550 V

BOURNS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$1.50 50+ US$1.32 100+ US$1.11 250+ US$1.02 500+ US$0.925 1000+ US$0.851 5000+ US$0.844 10000+ US$0.831 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
GDT35 Series 90V 3 Terminal SMD 14kA 550V
GDT35-42-S1-RP
GDT35-42-S1-RP - Gas Discharge Tube (GDT), GDT35 Series, 420 V, 3 Terminal SMD, 14 kA, 900 V

4079756

Gas Discharge Tube (GDT), GDT35 Series, 420 V, 3 Terminal SMD, 14 kA, 900 V

BOURNS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$1.50 50+ US$1.32 100+ US$1.11 250+ US$1.02 500+ US$0.925 1000+ US$0.851 5000+ US$0.844 10000+ US$0.831 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
GDT35 Series 420V 3 Terminal SMD 14kA 900V
GDT35-15-S1-RP
GDT35-15-S1-RP - Gas Discharge Tube (GDT), GDT35 Series, 150 V, 3 Terminal SMD, 14 kA, 620 V

4079749

Gas Discharge Tube (GDT), GDT35 Series, 150 V, 3 Terminal SMD, 14 kA, 620 V

BOURNS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$1.50 50+ US$1.32 100+ US$1.11 250+ US$1.02 500+ US$0.925 1000+ US$0.851 5000+ US$0.844 10000+ US$0.831 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
GDT35 Series 150V 3 Terminal SMD 14kA 620V
GDT35-40-S1-RP
GDT35-40-S1-RP - Gas Discharge Tube (GDT), GDT35 Series, 400 V, 3 Terminal SMD, 14 kA, 860 V

4079755

Gas Discharge Tube (GDT), GDT35 Series, 400 V, 3 Terminal SMD, 14 kA, 860 V

BOURNS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$1.50 50+ US$1.32 100+ US$1.11 250+ US$1.02 500+ US$0.925 1000+ US$0.851 5000+ US$0.844 10000+ US$0.831 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
GDT35 Series 400V 3 Terminal SMD 14kA 860V
GDT35-60-S1-RP
GDT35-60-S1-RP - Gas Discharge Tube (GDT), GDT35 Series, 600 V, 3 Terminal SMD, 14 kA, 1.2 kV

4079758

Gas Discharge Tube (GDT), GDT35 Series, 600 V, 3 Terminal SMD, 14 kA, 1.2 kV

BOURNS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$1.50 50+ US$1.32 100+ US$1.11 250+ US$1.02 500+ US$0.925 1000+ US$0.851 5000+ US$0.844 10000+ US$0.831 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
GDT35 Series 600V 3 Terminal SMD 14kA 1.2kV
GDT35-11-S1-RP
GDT35-11-S1-RP - Gas Discharge Tube (GDT), GDT35 Series, 110 V, 3 Terminal SMD, 14 kA, 510 V

4079748

Gas Discharge Tube (GDT), GDT35 Series, 110 V, 3 Terminal SMD, 14 kA, 510 V

BOURNS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$1.50 50+ US$1.32 100+ US$1.11 250+ US$1.02 500+ US$0.925 1000+ US$0.851 5000+ US$0.844 10000+ US$0.831 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
GDT35 Series 110V 3 Terminal SMD 14kA 510V
GDT35-25-S1-RP
GDT35-25-S1-RP - Gas Discharge Tube (GDT), GDT35 Series, 250 V, 3 Terminal SMD, 14 kA, 650 V

4079752

Gas Discharge Tube (GDT), GDT35 Series, 250 V, 3 Terminal SMD, 14 kA, 650 V

BOURNS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$1.50 50+ US$1.32 100+ US$1.11 250+ US$1.02 500+ US$0.925 1000+ US$0.851 5000+ US$0.844 10000+ US$0.831 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
GDT35 Series 250V 3 Terminal SMD 14kA 650V
GDT35-07-S1-RP
GDT35-07-S1-RP - Gas Discharge Tube (GDT), GDT35 Series, 75 V, 3 Terminal SMD, 14 kA, 650 V

4079745

Gas Discharge Tube (GDT), GDT35 Series, 75 V, 3 Terminal SMD, 14 kA, 650 V

BOURNS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$1.50 50+ US$1.32 100+ US$1.11 250+ US$1.02 500+ US$0.925 1000+ US$0.851 5000+ US$0.844 10000+ US$0.831 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
GDT35 Series 75V 3 Terminal SMD 14kA 650V
GDT35-60-S1-RP
GDT35-60-S1-RP - Gas Discharge Tube (GDT), GDT35 Series, 600 V, 3 Terminal SMD, 14 kA, 1.2 kV

4079758RL

Gas Discharge Tube (GDT), GDT35 Series, 600 V, 3 Terminal SMD, 14 kA, 1.2 kV

BOURNS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

100+ US$1.11 250+ US$1.02 500+ US$0.925 1000+ US$0.851 5000+ US$0.844 10000+ US$0.831 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 100 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 100 Nhiều: 1
- - - - -