BN-LG10Y Series Inrush Current Limiting (ICL) NTC Thermistors

: Tìm Thấy 26 Sản Phẩm
Bố Cục Bộ Lọc:
Bộ Lọc đã áp dụng
Product Range
= BN-LG10Y Series
1 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 26 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Product Range
Tối Thiểu/Tối Đa Zero Power Resistance at 25°C
Tối Thiểu/Tối Đa Maximum Steady State Current at 25°C
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

Bộ Lọc đã áp dụng
Product Range
= BN-LG10Y Series
 
So Sánh Được Chọn So Sánh (0)
  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Mô Tả / Nhà Sản Xuất
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
Product Range Disc Size Zero Power Resistance at 25°C Approvals Maximum Steady State Current at 25°C
 
 
Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending
BN-LG10Y101MYB
BN-LG10Y101MYB - NTC Thermistor, In-Rush Current Limiting, 100 ohm, 1 A, 10 mm Disc, BN-LG10Y Series

4205276

NTC Thermistor, In-Rush Current Limiting, 100 ohm, 1 A, 10 mm Disc, BN-LG10Y Series

BOURNS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

5+ US$0.397 50+ US$0.37 250+ US$0.353 500+ US$0.334 1000+ US$0.332 2500+ US$0.329 12500+ US$0.327 25000+ US$0.324 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
BN-LG10Y Series 10mm 100ohm cURus, UL 1A
BN-LG10Y500MYB
BN-LG10Y500MYB - NTC Thermistor, In-Rush Current Limiting, 50 ohm, 2 A, 10 mm Disc, BN-LG10Y Series

4205274

NTC Thermistor, In-Rush Current Limiting, 50 ohm, 2 A, 10 mm Disc, BN-LG10Y Series

BOURNS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

5+ US$0.397 50+ US$0.37 250+ US$0.353 500+ US$0.334 1000+ US$0.332 2500+ US$0.329 12500+ US$0.327 25000+ US$0.324 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
BN-LG10Y Series 10mm 50ohm cURus, UL 2A
BN-LG10Y150MYB
BN-LG10Y150MYB - NTC Thermistor, In-Rush Current Limiting, 15 ohm, 2.5 A, 10 mm Disc, BN-LG10Y Series

4205266

NTC Thermistor, In-Rush Current Limiting, 15 ohm, 2.5 A, 10 mm Disc, BN-LG10Y Series

BOURNS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

5+ US$0.397 50+ US$0.37 250+ US$0.353 500+ US$0.334 1000+ US$0.332 2500+ US$0.329 12500+ US$0.327 25000+ US$0.324 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
BN-LG10Y Series 10mm 15ohm cURus, UL 2.5A
BN-LG10Y160MYB
BN-LG10Y160MYB - NTC Thermistor, In-Rush Current Limiting, 16 ohm, 2.5 A, 10 mm Disc, BN-LG10Y Series

4205267

NTC Thermistor, In-Rush Current Limiting, 16 ohm, 2.5 A, 10 mm Disc, BN-LG10Y Series

BOURNS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

5+ US$0.397 50+ US$0.37 250+ US$0.353 500+ US$0.334 1000+ US$0.332 2500+ US$0.329 12500+ US$0.327 25000+ US$0.324 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
BN-LG10Y Series 10mm 16ohm cURus, UL 2.5A
BN-LG10Y1R0MYB
BN-LG10Y1R0MYB - NTC Thermistor, In-Rush Current Limiting, 1 ohm, 5 A, 10 mm Disc, BN-LG10Y Series

4205249

NTC Thermistor, In-Rush Current Limiting, 1 ohm, 5 A, 10 mm Disc, BN-LG10Y Series

BOURNS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

5+ US$0.397 50+ US$0.37 250+ US$0.353 500+ US$0.334 1000+ US$0.332 2500+ US$0.329 12500+ US$0.327 25000+ US$0.324 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
BN-LG10Y Series 10mm 1ohm cURus, UL 5A
BN-LG10Y130MYB
BN-LG10Y130MYB - NTC Thermistor, In-Rush Current Limiting, 13 ohm, 3 A, 10 mm Disc, BN-LG10Y Series

4205265

NTC Thermistor, In-Rush Current Limiting, 13 ohm, 3 A, 10 mm Disc, BN-LG10Y Series

BOURNS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

5+ US$0.397 50+ US$0.37 250+ US$0.353 500+ US$0.334 1000+ US$0.332 2500+ US$0.329 12500+ US$0.327 25000+ US$0.324 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
BN-LG10Y Series 10mm 13ohm cURus, UL 3A
BN-LG10Y2R5MYB
BN-LG10Y2R5MYB - NTC Thermistor, In-Rush Current Limiting, 2.5 ohm, 5 A, 10 mm Disc, BN-LG10Y Series

4205254

NTC Thermistor, In-Rush Current Limiting, 2.5 ohm, 5 A, 10 mm Disc, BN-LG10Y Series

BOURNS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

5+ US$0.397 50+ US$0.37 250+ US$0.353 500+ US$0.334 1000+ US$0.332 2500+ US$0.329 12500+ US$0.327 25000+ US$0.324 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
BN-LG10Y Series 10mm 2.5ohm cURus, UL 5A
BN-LG10Y6R0MYB
BN-LG10Y6R0MYB - NTC Thermistor, In-Rush Current Limiting, 6 ohm, 3 A, 10 mm Disc, BN-LG10Y Series

4205258

NTC Thermistor, In-Rush Current Limiting, 6 ohm, 3 A, 10 mm Disc, BN-LG10Y Series

BOURNS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

5+ US$0.397 50+ US$0.37 250+ US$0.353 500+ US$0.334 1000+ US$0.332 2500+ US$0.329 12500+ US$0.327 25000+ US$0.324 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
BN-LG10Y Series 10mm 6ohm cURus, UL 3A
BN-LG10Y200MYB
BN-LG10Y200MYB - NTC Thermistor, In-Rush Current Limiting, 20 ohm, 2 A, 10 mm Disc, BN-LG10Y Series

4205268

NTC Thermistor, In-Rush Current Limiting, 20 ohm, 2 A, 10 mm Disc, BN-LG10Y Series

BOURNS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

5+ US$0.397 50+ US$0.37 250+ US$0.353 500+ US$0.334 1000+ US$0.332 2500+ US$0.329 12500+ US$0.327 25000+ US$0.324 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
BN-LG10Y Series 10mm 20ohm cURus, UL 2A
BN-LG10Y1R5MYB
BN-LG10Y1R5MYB - NTC Thermistor, In-Rush Current Limiting, 1.5 ohm, 5 A, 10 mm Disc, BN-LG10Y Series

4205252

NTC Thermistor, In-Rush Current Limiting, 1.5 ohm, 5 A, 10 mm Disc, BN-LG10Y Series

BOURNS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

5+ US$0.397 50+ US$0.37 250+ US$0.353 500+ US$0.334 1000+ US$0.332 2500+ US$0.329 12500+ US$0.327 25000+ US$0.324 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
BN-LG10Y Series 10mm 1.5ohm cURus, UL 5A
BN-LG10Y8R0MYB
BN-LG10Y8R0MYB - NTC Thermistor, In-Rush Current Limiting, 8 ohm, 3 A, 10 mm Disc, BN-LG10Y Series

4205262

NTC Thermistor, In-Rush Current Limiting, 8 ohm, 3 A, 10 mm Disc, BN-LG10Y Series

BOURNS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

5+ US$0.397 50+ US$0.37 250+ US$0.353 500+ US$0.334 1000+ US$0.332 2500+ US$0.329 12500+ US$0.327 25000+ US$0.324 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
BN-LG10Y Series 10mm 8ohm cURus, UL 3A
BN-LG10Y300MYB
BN-LG10Y300MYB - NTC Thermistor, In-Rush Current Limiting, 30 ohm, 2 A, 10 mm Disc, BN-LG10Y Series

4205271

NTC Thermistor, In-Rush Current Limiting, 30 ohm, 2 A, 10 mm Disc, BN-LG10Y Series

BOURNS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

5+ US$0.397 50+ US$0.37 250+ US$0.353 500+ US$0.334 1000+ US$0.332 2500+ US$0.329 12500+ US$0.327 25000+ US$0.324 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
BN-LG10Y Series 10mm 30ohm cURus, UL 2A
BN-LG10Y121MYB
BN-LG10Y121MYB - NTC Thermistor, In-Rush Current Limiting, 120 ohm, 1 A, 10 mm Disc, BN-LG10Y Series

4205277

NTC Thermistor, In-Rush Current Limiting, 120 ohm, 1 A, 10 mm Disc, BN-LG10Y Series

BOURNS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

5+ US$0.397 50+ US$0.37 250+ US$0.353 500+ US$0.334 1000+ US$0.332 2500+ US$0.329 12500+ US$0.327 25000+ US$0.324 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
BN-LG10Y Series 10mm 120ohm cURus, UL 1A
BN-LG10Y1R3MYB
BN-LG10Y1R3MYB - NTC Thermistor, In-Rush Current Limiting, 1.3 ohm, 5 A, 10 mm Disc, BN-LG10Y Series

4205251

NTC Thermistor, In-Rush Current Limiting, 1.3 ohm, 5 A, 10 mm Disc, BN-LG10Y Series

BOURNS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

5+ US$0.397 50+ US$0.37 250+ US$0.353 500+ US$0.334 1000+ US$0.332 2500+ US$0.329 12500+ US$0.327 25000+ US$0.324 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
BN-LG10Y Series 10mm 1.3ohm cURus, UL 5A
BN-LG10Y4R0MYB
BN-LG10Y4R0MYB - NTC Thermistor, In-Rush Current Limiting, 4 ohm, 4 A, 10 mm Disc, BN-LG10Y Series

4205256

NTC Thermistor, In-Rush Current Limiting, 4 ohm, 4 A, 10 mm Disc, BN-LG10Y Series

BOURNS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

5+ US$0.397 50+ US$0.37 250+ US$0.353 500+ US$0.334 1000+ US$0.332 2500+ US$0.329 12500+ US$0.327 25000+ US$0.324 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
BN-LG10Y Series 10mm 4ohm cURus, UL 4A
BN-LG10Y7R0MYB
BN-LG10Y7R0MYB - NTC Thermistor, In-Rush Current Limiting, 7 ohm, 3 A, 10 mm Disc, BN-LG10Y Series

4205260

NTC Thermistor, In-Rush Current Limiting, 7 ohm, 3 A, 10 mm Disc, BN-LG10Y Series

BOURNS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

5+ US$0.397 50+ US$0.37 250+ US$0.353 500+ US$0.334 1000+ US$0.332 2500+ US$0.329 12500+ US$0.327 25000+ US$0.324 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
BN-LG10Y Series 10mm 7ohm cURus, UL 3A
BN-LG10Y100MYB
BN-LG10Y100MYB - NTC Thermistor, In-Rush Current Limiting, 10 ohm, 3 A, 10 mm Disc, BN-LG10Y Series

4205263

NTC Thermistor, In-Rush Current Limiting, 10 ohm, 3 A, 10 mm Disc, BN-LG10Y Series

BOURNS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

5+ US$0.397 50+ US$0.37 250+ US$0.353 500+ US$0.334 1000+ US$0.332 2500+ US$0.329 12500+ US$0.327 25000+ US$0.324 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
BN-LG10Y Series 10mm 10ohm cURus, UL 3A
BN-LG10Y800MYB
BN-LG10Y800MYB - NTC Thermistor, In-Rush Current Limiting, 80 ohm, 1 A, 10 mm Disc, BN-LG10Y Series

4205275

NTC Thermistor, In-Rush Current Limiting, 80 ohm, 1 A, 10 mm Disc, BN-LG10Y Series

BOURNS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

5+ US$0.397 50+ US$0.37 250+ US$0.353 500+ US$0.334 1000+ US$0.332 2500+ US$0.329 12500+ US$0.327 25000+ US$0.324 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
BN-LG10Y Series 10mm 80ohm cURus, UL 1A
BN-LG10Y6R8MYB
BN-LG10Y6R8MYB - NTC Thermistor, In-Rush Current Limiting, 6.8 ohm, 3 A, 10 mm Disc, BN-LG10Y Series

4205259

NTC Thermistor, In-Rush Current Limiting, 6.8 ohm, 3 A, 10 mm Disc, BN-LG10Y Series

BOURNS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

5+ US$0.397 50+ US$0.37 250+ US$0.353 500+ US$0.334 1000+ US$0.332 2500+ US$0.329 12500+ US$0.327 25000+ US$0.324 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
BN-LG10Y Series 10mm 6.8ohm cURus, UL 3A
BN-LG10Y3R0MYB
BN-LG10Y3R0MYB - NTC Thermistor, In-Rush Current Limiting, 3 ohm, 5 A, 10 mm Disc, BN-LG10Y Series

4205255

NTC Thermistor, In-Rush Current Limiting, 3 ohm, 5 A, 10 mm Disc, BN-LG10Y Series

BOURNS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

5+ US$0.397 50+ US$0.37 250+ US$0.353 500+ US$0.334 1000+ US$0.332 2500+ US$0.329 12500+ US$0.327 25000+ US$0.324 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
BN-LG10Y Series 10mm 3ohm cURus, UL 5A
BN-LG10Y250MYB
BN-LG10Y250MYB - NTC Thermistor, In-Rush Current Limiting, 25 ohm, 2 A, 10 mm Disc, BN-LG10Y Series

4205270

NTC Thermistor, In-Rush Current Limiting, 25 ohm, 2 A, 10 mm Disc, BN-LG10Y Series

BOURNS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

5+ US$0.397 50+ US$0.37 250+ US$0.353 500+ US$0.334 1000+ US$0.332 2500+ US$0.329 12500+ US$0.327 25000+ US$0.324 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
BN-LG10Y Series 10mm 25ohm cURus, UL 2A
BN-LG10Y120MYB
BN-LG10Y120MYB - NTC Thermistor, In-Rush Current Limiting, 12 ohm, 3 A, 10 mm Disc, BN-LG10Y Series

4205264

NTC Thermistor, In-Rush Current Limiting, 12 ohm, 3 A, 10 mm Disc, BN-LG10Y Series

BOURNS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

5+ US$0.397 50+ US$0.37 250+ US$0.353 500+ US$0.334 1000+ US$0.332 2500+ US$0.329 12500+ US$0.327 25000+ US$0.324 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
BN-LG10Y Series 10mm 12ohm cURus, UL 3A
BN-LG10Y5R0MYB
BN-LG10Y5R0MYB - NTC Thermistor, In-Rush Current Limiting, 5 ohm, 4 A, 10 mm Disc, BN-LG10Y Series

4205257

NTC Thermistor, In-Rush Current Limiting, 5 ohm, 4 A, 10 mm Disc, BN-LG10Y Series

BOURNS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

5+ US$0.397 50+ US$0.37 250+ US$0.353 500+ US$0.334 1000+ US$0.332 2500+ US$0.329 12500+ US$0.327 25000+ US$0.324 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
BN-LG10Y Series 10mm 5ohm cURus, UL 4A
BN-LG10Y2R0MYB
BN-LG10Y2R0MYB - NTC Thermistor, In-Rush Current Limiting, 2 ohm, 5 A, 10 mm Disc, BN-LG10Y Series

4205253

NTC Thermistor, In-Rush Current Limiting, 2 ohm, 5 A, 10 mm Disc, BN-LG10Y Series

BOURNS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

5+ US$0.397 50+ US$0.37 250+ US$0.353 500+ US$0.334 1000+ US$0.332 2500+ US$0.329 12500+ US$0.327 25000+ US$0.324 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
BN-LG10Y Series 10mm 2ohm cURus, UL 5A
BN-LG10Y470MYB
BN-LG10Y470MYB - NTC Thermistor, In-Rush Current Limiting, 47 ohm, 2 A, 10 mm Disc, BN-LG10Y Series

4205272

NTC Thermistor, In-Rush Current Limiting, 47 ohm, 2 A, 10 mm Disc, BN-LG10Y Series

BOURNS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

5+ US$0.397 50+ US$0.37 250+ US$0.353 500+ US$0.334 1000+ US$0.332 2500+ US$0.329 12500+ US$0.327 25000+ US$0.324 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
BN-LG10Y Series 10mm 47ohm cURus, UL 2A