AMETHERM Thermistors

: Tìm Thấy 70 Sản Phẩm
Bộ Lọc đã áp dụng
Nhà Sản Xuất
= AMETHERM
Danh Mục
1 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 70 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Tối Thiểu/Tối Đa Product Range
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

Bộ Lọc đã áp dụng
Nhà Sản Xuất
= AMETHERM
So Sánh Được Chọn So Sánh (0)
  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Mô Tả / Nhà Sản Xuất
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
Product Range
 
 
Sort Acending Sort Decending
SL22 4R014
SL22 4R014 - Thermistor, ICL NTC, 4 ohm, -20% to +20%, Radial Leaded, SL22 Series

1653456

Thermistor, ICL NTC, 4 ohm, -20% to +20%, Radial Leaded, SL22 Series

AMETHERM

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$2.22 10+ US$1.51 100+ US$1.26 500+ US$1.05 1000+ US$1.04 2000+ US$1.04 4000+ US$1.03 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
SL22
SL32 5R020
SL32 5R020 - Thermistor, ICL NTC, 5 ohm, -20% to +20%, Type-H Material, Radial Leaded, SL32 Series

1653463

Thermistor, ICL NTC, 5 ohm, -20% to +20%, Type-H Material, Radial Leaded, SL32 Series

AMETHERM

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$2.85 10+ US$2.71 25+ US$2.19 100+ US$1.86 250+ US$1.81 500+ US$1.52 1000+ US$1.42 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
SL32
SL32 2R023
SL32 2R023 - Thermistor, ICL NTC, 2 ohm, -20% to +20%, Radial Leaded, SL32 Series

1703899

Thermistor, ICL NTC, 2 ohm, -20% to +20%, Radial Leaded, SL32 Series

AMETHERM

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$3.33 10+ US$2.25 100+ US$1.88 500+ US$1.59 1000+ US$1.53 2000+ US$1.47 4000+ US$1.42 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
SL32
SL32 10015
SL32 10015 - Thermistor, ICL NTC, 10 ohm, -20% to +20%, Radial Leaded, SL32 Series

1653459

Thermistor, ICL NTC, 10 ohm, -20% to +20%, Radial Leaded, SL32 Series

AMETHERM

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$2.85 10+ US$2.71 25+ US$2.19 100+ US$1.86 250+ US$1.81 500+ US$1.51 1000+ US$1.42 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
SL32
MS32 10015
MS32 10015 - Thermistor, ICL NTC, 10 ohm, -25% to +25%, Radial Leaded, MegaSurge MS32 Series

1653452

Thermistor, ICL NTC, 10 ohm, -25% to +25%, Radial Leaded, MegaSurge MS32 Series

AMETHERM

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$5.12 10+ US$4.93 25+ US$4.88 50+ US$3.84 100+ US$3.20 250+ US$3.11 500+ US$2.81 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MegaSurge MS32
SL32 2R025
SL32 2R025 - Thermistor, ICL NTC, 2 ohm, -15% to +15%, Radial Leaded, SL32 Series

1653462

Thermistor, ICL NTC, 2 ohm, -15% to +15%, Radial Leaded, SL32 Series

AMETHERM

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$2.85 10+ US$2.71 25+ US$2.19 100+ US$1.86 250+ US$1.81 500+ US$1.51 1000+ US$1.38 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
SL32
SL22 2R515
SL22 2R515 - Thermistor, ICL NTC, 2.5 ohm, -20% to +20%, Radial Leaded, SL22 Series

2113008

Thermistor, ICL NTC, 2.5 ohm, -20% to +20%, Radial Leaded, SL22 Series

AMETHERM

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1.86 10+ US$1.77 25+ US$1.43 100+ US$1.22 250+ US$1.19 500+ US$0.99 1000+ US$0.958 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
SL22
SL12 10006
SL12 10006 - NTC THERMISTOR

9007202

NTC THERMISTOR

AMETHERM

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$0.79 10+ US$0.606 100+ US$0.505 200+ US$0.492 600+ US$0.416 1000+ US$0.366 2600+ US$0.352 5000+ US$0.334 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
SL12 Series
SL22 10008
SL22 10008 - Thermistor, ICL NTC, 10 ohm, -20% to +20%, Radial Leaded, SL22 Series

2113007

Thermistor, ICL NTC, 10 ohm, -20% to +20%, Radial Leaded, SL22 Series

AMETHERM

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1.86 10+ US$1.77 25+ US$1.43 100+ US$1.22 250+ US$1.19 500+ US$0.989 1000+ US$0.958 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
SL22
SL22 2R018
SL22 2R018 - Thermistor, ICL NTC, 2 ohm, -20% to +20%, Radial Leaded, SL22 Series

1653455

Thermistor, ICL NTC, 2 ohm, -20% to +20%, Radial Leaded, SL22 Series

AMETHERM

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1.89 10+ US$1.80 25+ US$1.45 100+ US$1.24 250+ US$1.21 500+ US$1.01 1000+ US$0.953 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
SL22
SL22 5R012
SL22 5R012 - Thermistor, ICL NTC, 5 ohm, -15% to +15%, Radial Leaded, SL22 Series

1653457

Thermistor, ICL NTC, 5 ohm, -15% to +15%, Radial Leaded, SL22 Series

AMETHERM

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1.89 10+ US$1.80 25+ US$1.45 100+ US$1.24 250+ US$1.21 500+ US$1.01 1000+ US$0.958 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
SL22
MS35 10018
MS35 10018 - Thermistor, ICL NTC, 10 ohm, -25% to +25%, Radial Leaded, MegaSurge MS35 Series

1839046

Thermistor, ICL NTC, 10 ohm, -25% to +25%, Radial Leaded, MegaSurge MS35 Series

AMETHERM

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$11.51 5+ US$11.10 10+ US$10.69 50+ US$8.23 100+ US$7.00 250+ US$6.58 500+ US$6.31 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MegaSurge MS35
MS35 3R030
MS35 3R030 - NTC THERMISTOR

9006184

NTC THERMISTOR

AMETHERM

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$10.88 10+ US$10.48 20+ US$9.27 50+ US$8.06 100+ US$6.84 200+ US$6.44 500+ US$5.64 1000+ US$5.43 2000+ US$5.33 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MegaSurge MS35 Series
SL22 20007
SL22 20007 - NTC THERMISTOR

9008187

NTC THERMISTOR

AMETHERM

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1.84 10+ US$1.75 25+ US$1.41 100+ US$1.20 250+ US$1.17 500+ US$0.985 1000+ US$0.877 2500+ US$0.835 5000+ US$0.814 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
SL22 Series
MS32 5R020
MS32 5R020 - NTC THERMISTOR

9006109

NTC THERMISTOR

AMETHERM

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$5.55 10+ US$5.35 25+ US$5.15 50+ US$4.16 100+ US$3.47 250+ US$3.37 500+ US$2.87 1000+ US$2.72 2500+ US$2.68 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MegaSurge MS32 Series
MS35 0R550
MS35 0R550 - Thermistor, ICL NTC, 0.5 ohm, -25% to +25%, Radial Leaded, MegaSurge MS35 Series

2113024

Thermistor, ICL NTC, 0.5 ohm, -25% to +25%, Radial Leaded, MegaSurge MS35 Series

AMETHERM

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$10.88 10+ US$10.56 25+ US$9.35 50+ US$8.12 100+ US$6.91 200+ US$6.49 600+ US$6.12 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MegaSurge MS35
SL22 2R515
SL22 2R515 - NTC THERMISTOR

9008179

NTC THERMISTOR

AMETHERM

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1.82 10+ US$1.73 25+ US$1.40 100+ US$1.19 250+ US$1.16 500+ US$0.97 1000+ US$0.864 2500+ US$0.863 5000+ US$0.814 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
SL22 Series
SL32 1R036
SL32 1R036 - Thermistor, ICL NTC, 1 ohm, -20% to +20%, Radial Leaded, SL32 Series

1653461

Thermistor, ICL NTC, 1 ohm, -20% to +20%, Radial Leaded, SL32 Series

AMETHERM

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$2.79 10+ US$2.65 25+ US$2.14 100+ US$1.82 250+ US$1.77 500+ US$1.48 1000+ US$1.41 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
SL32
SL22 40005
SL22 40005 - Thermistor, ICL NTC, 40 ohm, -20% to +20%, Radial Leaded, SL22 Series

1703898

Thermistor, ICL NTC, 40 ohm, -20% to +20%, Radial Leaded, SL22 Series

AMETHERM

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1.89 10+ US$1.80 50+ US$1.45 100+ US$1.23 200+ US$1.20 500+ US$1.01 1000+ US$0.955 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
SL22
SL15 40004
SL15 40004 - Thermistor, ICL NTC, 40 ohm, -20% to +20%, Radial Leaded, SL15 Series

2113006

Thermistor, ICL NTC, 40 ohm, -20% to +20%, Radial Leaded, SL15 Series

AMETHERM

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1.23 10+ US$0.946 100+ US$0.787 200+ US$0.768 500+ US$0.649 1000+ US$0.599 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Sl15
SL15 25003
SL15 25003 - NTC THERMISTOR

9007725

NTC THERMISTOR

AMETHERM

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1.23 10+ US$0.946 100+ US$0.787 200+ US$0.768 500+ US$0.649 1000+ US$0.571 5000+ US$0.521 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
SL15 Series
SL22 10008
SL22 10008 - NTC Thermistor

9008071

NTC Thermistor

AMETHERM

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1.82 10+ US$1.73 25+ US$1.40 100+ US$1.19 250+ US$1.16 500+ US$0.969 1000+ US$0.863 2500+ US$0.821 5000+ US$0.814 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
SL22 Series
SL22 10007
SL22 10007 - NTC THERMISTOR

9008063

NTC THERMISTOR

AMETHERM

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1.85 10+ US$1.76 50+ US$1.41 100+ US$1.20 250+ US$1.17 500+ US$0.985 1000+ US$0.896 5000+ US$0.814 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
SL22 Series
SL15 10006
SL15 10006 - Thermistor, ICL NTC, 10 ohm, -20% to +20%, Radial Leaded, SL15 Series

2113005

Thermistor, ICL NTC, 10 ohm, -20% to +20%, Radial Leaded, SL15 Series

AMETHERM

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1.15 10+ US$0.883 100+ US$0.736 250+ US$0.717 500+ US$0.607 1000+ US$0.543 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Sl15
SL15 10006
SL15 10006 - NTC THERMISTOR

9007563

NTC THERMISTOR

AMETHERM

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1.10 10+ US$0.849 100+ US$0.707 250+ US$0.689 500+ US$0.583 1000+ US$0.512 2500+ US$0.477 5000+ US$0.467 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
SL15 Series