Thermistors

: Tìm Thấy 43 Sản Phẩm
Bố Cục Bộ Lọc:
Bộ Lọc đã áp dụng
Tình Trạng
= Mới - 180 ngày
Nhà Sản Xuất
= BOURNS
2 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 43 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Tối Thiểu/Tối Đa Product Range
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

Bộ Lọc đã áp dụng
Tình Trạng
= Mới - 180 ngày
Nhà Sản Xuất
= BOURNS
 
So Sánh Được Chọn So Sánh (0)
  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Mô Tả / Nhà Sản Xuất
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
Product Range
 
 
Sort Acending Sort Decending
MF-LSMF075X-2
MF-LSMF075X-2 - Resettable Fuse, PPTC, 2920 (7451 Metric), MF-LSMF Series, 30 V, 750 mA, 1.5 A, 0.3 s

3949603

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
+
RoHS

Resettable Fuse, PPTC, 2920 (7451 Metric), MF-LSMF Series, 30 V, 750 mA, 1.5 A, 0.3 s

BOURNS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

5+ US$0.444 50+ US$0.372 250+ US$0.352 500+ US$0.324 1500+ US$0.313 3000+ US$0.312 15000+ US$0.305 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
MF-LSMF Series
MF-LSMF110X-2
MF-LSMF110X-2 - Resettable Fuse, PPTC, 2920 (7451 Metric), MF-LSMF Series, 33 V, 1.1 A, 2.2 A, 0.5 s

3949604

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
+
RoHS

Resettable Fuse, PPTC, 2920 (7451 Metric), MF-LSMF Series, 33 V, 1.1 A, 2.2 A, 0.5 s

BOURNS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

5+ US$0.401 50+ US$0.336 250+ US$0.319 500+ US$0.293 1500+ US$0.282 3000+ US$0.281 15000+ US$0.276 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
MF-LSMF Series
MF-LSMF125X-2
MF-LSMF125X-2 - Resettable Fuse, PPTC, 2920 (7451 Metric), MF-LSMF Series, 15 V, 1.25 A, 2.5 A, 2 s

3949605

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
+
RoHS

Resettable Fuse, PPTC, 2920 (7451 Metric), MF-LSMF Series, 15 V, 1.25 A, 2.5 A, 2 s

BOURNS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

5+ US$0.401 50+ US$0.336 250+ US$0.319 500+ US$0.293 1500+ US$0.282 3000+ US$0.281 15000+ US$0.276 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
MF-LSMF Series
MF-LSMF125/33X-2
MF-LSMF125/33X-2 - Resettable Fuse, PPTC, 2920 (7451 Metric), MF-LSMF Series, 33 V, 1.25 A, 2.5 A, 2 s

3949607

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
+
RoHS

Resettable Fuse, PPTC, 2920 (7451 Metric), MF-LSMF Series, 33 V, 1.25 A, 2.5 A, 2 s

BOURNS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

5+ US$0.487 50+ US$0.408 250+ US$0.385 500+ US$0.356 1500+ US$0.343 3000+ US$0.341 15000+ US$0.335 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
MF-LSMF Series
MF-LSMF150X-2
MF-LSMF150X-2 - Resettable Fuse, PPTC, 2920 (7451 Metric), MF-LSMF Series, 15 V, 1.5 A, 3 A, 2 s

3949608

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
+
RoHS

Resettable Fuse, PPTC, 2920 (7451 Metric), MF-LSMF Series, 15 V, 1.5 A, 3 A, 2 s

BOURNS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

5+ US$0.444 50+ US$0.372 250+ US$0.352 500+ US$0.324 1500+ US$0.313 3000+ US$0.312 15000+ US$0.305 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
MF-LSMF Series
MF-LSMF150/33X-2
MF-LSMF150/33X-2 - Resettable Fuse, PPTC, 2920 (7451 Metric), MF-LSMF Series, 33 V, 1.5 A, 3 A, 2 s

3949609

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
+
RoHS

Resettable Fuse, PPTC, 2920 (7451 Metric), MF-LSMF Series, 33 V, 1.5 A, 3 A, 2 s

BOURNS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

5+ US$0.466 50+ US$0.389 250+ US$0.369 500+ US$0.34 1500+ US$0.328 3000+ US$0.327 15000+ US$0.32 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
MF-LSMF Series
MF-LSMF185X-2
MF-LSMF185X-2 - Resettable Fuse, PPTC, 2920 (7451 Metric), MF-LSMF Series, 15 V, 1.85 A, 3.7 A, 2.5 s

3949610

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
+
RoHS

Resettable Fuse, PPTC, 2920 (7451 Metric), MF-LSMF Series, 15 V, 1.85 A, 3.7 A, 2.5 s

BOURNS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

5+ US$0.487 50+ US$0.408 250+ US$0.385 500+ US$0.356 1500+ US$0.343 3000+ US$0.341 15000+ US$0.335 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
MF-LSMF Series
MF-LSMF185/24X-2
MF-LSMF185/24X-2 - Resettable Fuse, PPTC, 2920 (7451 Metric), MF-LSMF Series, 24 V, 1.85 A, 3.7 A, 2.5 s

3949611

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
+
RoHS

Resettable Fuse, PPTC, 2920 (7451 Metric), MF-LSMF Series, 24 V, 1.85 A, 3.7 A, 2.5 s

BOURNS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

5+ US$0.591 50+ US$0.495 250+ US$0.47 500+ US$0.432 1500+ US$0.416 3000+ US$0.415 15000+ US$0.407 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
MF-LSMF Series
MF-LSMF200X-2
MF-LSMF200X-2 - Resettable Fuse, PPTC, 2920 (7451 Metric), MF-LSMF Series, 15 V, 2 A, 4 A, 5 s

3949612

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
+
RoHS

Resettable Fuse, PPTC, 2920 (7451 Metric), MF-LSMF Series, 15 V, 2 A, 4 A, 5 s

BOURNS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

5+ US$0.487 50+ US$0.408 250+ US$0.385 500+ US$0.356 1500+ US$0.343 3000+ US$0.341 15000+ US$0.335 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
MF-LSMF Series
MF-LSMF200/24X-2
MF-LSMF200/24X-2 - Resettable Fuse, PPTC, 2920 (7451 Metric), MF-LSMF Series, 24 V, 2 A, 4 A, 5 s

3949613

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
+
RoHS

Resettable Fuse, PPTC, 2920 (7451 Metric), MF-LSMF Series, 24 V, 2 A, 4 A, 5 s

BOURNS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

5+ US$0.548 50+ US$0.459 250+ US$0.435 500+ US$0.401 1500+ US$0.387 3000+ US$0.385 15000+ US$0.376 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
MF-LSMF Series
MF-LSMF260/6X-2
MF-LSMF260/6X-2 - Resettable Fuse, PPTC, 2920 (7451 Metric), MF-LSMF Series, 6 V, 2.6 A, 5 A, 10 s

3949614

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
+
RoHS

Resettable Fuse, PPTC, 2920 (7451 Metric), MF-LSMF Series, 6 V, 2.6 A, 5 A, 10 s

BOURNS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

5+ US$0.487 50+ US$0.408 250+ US$0.385 500+ US$0.356 1500+ US$0.343 3000+ US$0.341 15000+ US$0.335 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
MF-LSMF Series
MF-LSMF260/16X-2
MF-LSMF260/16X-2 - Resettable Fuse, PPTC, 2920 (7451 Metric), MF-LSMF Series, 16 V, 2.6 A, 5.2 A, 5 s

3949615

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
+
RoHS

Resettable Fuse, PPTC, 2920 (7451 Metric), MF-LSMF Series, 16 V, 2.6 A, 5.2 A, 5 s

BOURNS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

5+ US$0.527 50+ US$0.441 250+ US$0.417 500+ US$0.385 1500+ US$0.372 3000+ US$0.369 15000+ US$0.361 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
MF-LSMF Series
MF-LSMF300/16X-2
MF-LSMF300/16X-2 - Resettable Fuse, PPTC, 2920 (7451 Metric), MF-LSMF Series, 16 V, 3 A, 5 A, 15 s

3949616

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
+
RoHS

Resettable Fuse, PPTC, 2920 (7451 Metric), MF-LSMF Series, 16 V, 3 A, 5 A, 15 s

BOURNS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

5+ US$0.675 50+ US$0.566 250+ US$0.535 500+ US$0.494 1500+ US$0.475 3000+ US$0.474 15000+ US$0.463 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
MF-LSMF Series
MF-LSMF330X-2
MF-LSMF330X-2 - Resettable Fuse, PPTC, 2920 (7451 Metric), MF-LSMF Series, 6 V, 3.3 A, 5.5 A, 15 s

3949617

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
+
RoHS

Resettable Fuse, PPTC, 2920 (7451 Metric), MF-LSMF Series, 6 V, 3.3 A, 5.5 A, 15 s

BOURNS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

5+ US$0.527 50+ US$0.441 250+ US$0.417 500+ US$0.385 1500+ US$0.372 3000+ US$0.369 15000+ US$0.361 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
MF-LSMF Series
MF-LSMF330/12X-2
MF-LSMF330/12X-2 - Resettable Fuse, PPTC, 2920 (7451 Metric), MF-LSMF Series, 12 V, 3.3 A, 5.5 A, 15 s

3949619

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
+
RoHS

Resettable Fuse, PPTC, 2920 (7451 Metric), MF-LSMF Series, 12 V, 3.3 A, 5.5 A, 15 s

BOURNS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

5+ US$0.633 50+ US$0.53 250+ US$0.502 500+ US$0.462 1500+ US$0.445 3000+ US$0.443 15000+ US$0.433 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
MF-LSMF Series
MF-LSMF330/16X-2
MF-LSMF330/16X-2 - Resettable Fuse, PPTC, 2920 (7451 Metric), MF-LSMF Series, 16 V, 3.3 A, 5.5 A, 15 s

3949621

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
+
RoHS

Resettable Fuse, PPTC, 2920 (7451 Metric), MF-LSMF Series, 16 V, 3.3 A, 5.5 A, 15 s

BOURNS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

5+ US$0.739 50+ US$0.619 250+ US$0.586 500+ US$0.54 1500+ US$0.52 3000+ US$0.519 15000+ US$0.507 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
MF-LSMF Series
MF-LSMF330/24X-2
MF-LSMF330/24X-2 - Resettable Fuse, PPTC, 2920 (7451 Metric), MF-LSMF Series, 24 V, 3.3 A, 5.5 A, 15 s

3949622

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
+
RoHS

Resettable Fuse, PPTC, 2920 (7451 Metric), MF-LSMF Series, 24 V, 3.3 A, 5.5 A, 15 s

BOURNS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

5+ US$1.17 50+ US$0.972 250+ US$0.921 500+ US$0.849 1500+ US$0.818 3000+ US$0.814 15000+ US$0.797 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
MF-LSMF Series
MF-LSMF400/16X-2
MF-LSMF400/16X-2 - Resettable Fuse, PPTC, 2920 (7451 Metric), MF-LSMF Series, 16 V, 4 A, 8 A, 4 s

3949623

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
+
RoHS

Resettable Fuse, PPTC, 2920 (7451 Metric), MF-LSMF Series, 16 V, 4 A, 8 A, 4 s

BOURNS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

5+ US$1.17 50+ US$0.972 250+ US$0.921 500+ US$0.849 1500+ US$0.818 3000+ US$0.814 15000+ US$0.797 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
MF-LSMF Series
MF-LSMF500/16X-2
MF-LSMF500/16X-2 - Resettable Fuse, PPTC, 2920 (7451 Metric), MF-LSMF Series, 16 V, 5 A, 10 A, 5 s

3949624

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
+
RoHS

Resettable Fuse, PPTC, 2920 (7451 Metric), MF-LSMF Series, 16 V, 5 A, 10 A, 5 s

BOURNS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

5+ US$1.17 50+ US$0.972 250+ US$0.921 500+ US$0.849 1500+ US$0.818 3000+ US$0.814 15000+ US$0.797 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
MF-LSMF Series
MF-LSMF600/12X-2
MF-LSMF600/12X-2 - Resettable Fuse, PPTC, 2920 (7451 Metric), MF-LSMF Series, 12 V, 6 A, 12 A, 2 s

3949625

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
+
RoHS

Resettable Fuse, PPTC, 2920 (7451 Metric), MF-LSMF Series, 12 V, 6 A, 12 A, 2 s

BOURNS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

5+ US$0.739 50+ US$0.619 250+ US$0.586 500+ US$0.54 1500+ US$0.52 3000+ US$0.519 15000+ US$0.507 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
MF-LSMF Series
MF-R090-0-9
MF-R090-0-9 - PTC RESETTABLE FUSE, RECTANGULAR, 30V

3993999

 
Sản Phẩm Mới
+
RoHS

PTC RESETTABLE FUSE, RECTANGULAR, 30V

BOURNS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$0.978 25+ US$0.877 50+ US$0.80 100+ US$0.707 250+ US$0.631 500+ US$0.54 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MF-R Series
MF-MSMF050/40X-2
MF-MSMF050/40X-2 - PTC RESETTABLE FUSE, AEC-Q200, 40V, 1812

3994003

 
Sản Phẩm Mới
+
RoHS

PTC RESETTABLE FUSE, AEC-Q200, 40V, 1812

BOURNS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$0.805 25+ US$0.652 50+ US$0.588 100+ US$0.526 250+ US$0.477 500+ US$0.434 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MF-MSMF Series
MF-NSMF020X-2
MF-NSMF020X-2 - PTC RESETTABLE FUSE, AEC-Q200, 30V, 1206

3994005

 
Sản Phẩm Mới
+
RoHS

PTC RESETTABLE FUSE, AEC-Q200, 30V, 1206

BOURNS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$0.894 25+ US$0.813 50+ US$0.689 100+ US$0.574 250+ US$0.557 500+ US$0.492 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MF-NSMF Series
MF-R020-2
MF-R020-2 - PPTC RESETTABLE FUSE, ROUND, 60V

3994694

 
Sản Phẩm Mới
+
RoHS

PPTC RESETTABLE FUSE, ROUND, 60V

BOURNS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$0.436 25+ US$0.386 50+ US$0.361 100+ US$0.335

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MF-R Series
MF-R025-2
MF-R025-2 - PPTC RESETTABLE FUSE, ROUND, 60V

3994695

 
Sản Phẩm Mới
+
RoHS

PPTC RESETTABLE FUSE, ROUND, 60V

BOURNS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$0.704 25+ US$0.563 50+ US$0.493 100+ US$0.424 250+ US$0.382 500+ US$0.362 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MF-R Series