TVS - Transient Voltage Suppressors

: Tìm Thấy 14,505 Sản Phẩm
0 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 14,505 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tiếp tục áp dụng bộ lọc hoặc Hiện kết quả Hiện kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Tối Thiểu/Tối Đa Product Range
Tối Thiểu/Tối Đa Reverse Standoff Voltage
Tối Thiểu/Tối Đa Clamping Voltage Max
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

Bảo vệ mạch điện của bạn khỏi tình trạng tăng đột biến điện áp và phóng tĩnh điện với những lựa chọn của chúng tôi cho Bộ triệt điện áp thoáng qua, bao gồm nhiều loại TVS và điốt zener, thyristor, biến thể và bộ bảo vệ đèn LED.