CK TOOLS Connector Tools & Accessories

: Tìm Thấy 26 Sản Phẩm
Bộ Lọc đã áp dụng
Nhà Sản Xuất
= CK TOOLS
Danh Mục
1 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 26 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

Bộ Lọc đã áp dụng
Nhà Sản Xuất
= CK TOOLS
So Sánh Được Chọn So Sánh (0)
  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Mô Tả / Nhà Sản Xuất
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
For Use With
 
 
Sort Acending Sort Decending
430005
430005 - Crimp Tool, Hand, 23-13AWG Boot Lace Ferrules

1283215

Crimp Tool, Hand, 23-13AWG Boot Lace Ferrules

CK TOOLS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$54.13 5+ US$46.31

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
23-13AWG Boot Lace Ferrules
430024
430024 - Crimp Tool, Hand, 8-4AWG Insulated/Non-insulated Terminals

1283220

Crimp Tool, Hand, 8-4AWG Insulated/Non-insulated Terminals

CK TOOLS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$33.41

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
8-4AWG Insulated/Non-insulated Terminals
430006
430006 - Crimp Tool, Hand, 20-5AWG Boot Lace Ferrules

1283216

Crimp Tool, Hand, 20-5AWG Boot Lace Ferrules

CK TOOLS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$71.97 5+ US$64.78

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
20-5AWG Boot Lace Ferrules
T3673
T3673 - Crimp Tool, Hand, Modular Plugs

2766268

Crimp Tool, Hand, Modular Plugs

CK TOOLS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$69.25 5+ US$67.52

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Modular Plugs
430026
430026 - Crimp Tool, Ratchet

1283218

Crimp Tool, Ratchet

CK TOOLS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$86.11

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Sizes 1.0, 1.69, 2.0, 3.25, 4.52 & 6.48mm Coaxial Cables with BNC & TNC RF Coaxial Connectors
T3852A
T3852A - Crimp Tool, Ratchet, RJ11, RJ12, RJ45 Modular Plugs

3932444

Crimp Tool, Ratchet, RJ11, RJ12, RJ45 Modular Plugs

CK TOOLS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$76.73

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
RJ11, RJ12, RJ45 Modular Plugs
T3853
T3853 - Crimp Tool, Ratchet, RJ45 Modular Plugs

3932445

Crimp Tool, Ratchet, RJ45 Modular Plugs

CK TOOLS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$77.10

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
RJ45 Modular Plugs
T3676A
T3676A - Crimp Tool, Ratchet, CK 6mm-25mm² Bell Mouth Ferrules

3932434

Crimp Tool, Ratchet, CK 6mm-25mm² Bell Mouth Ferrules

CK TOOLS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$98.91

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
CK 6mm-25mm² Bell Mouth Ferrules
T3671A
T3671A - Crimp Tool, Ratchet, CK MC3 & MC4 2.5mm-6mm² Solar PV Cable Connectors

3932433

Crimp Tool, Ratchet, CK MC3 & MC4 2.5mm-6mm² Solar PV Cable Connectors

CK TOOLS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$139.27

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
CK MC3 & MC4 2.5mm-6mm² Solar PV Cable Connectors
T3697A
T3697A - Crimp Tool, Ratchet, 1.5mm - 10mm Non-Insulated Terminals

3932442

Crimp Tool, Ratchet, 1.5mm - 10mm Non-Insulated Terminals

CK TOOLS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$65.05

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
1.5mm - 10mm Non-Insulated Terminals
T3681A
T3681A - Crimp Tool, Ratchet, RJ11, RJ12, RJ45 Modular Plugs

3932437

Crimp Tool, Ratchet, RJ11, RJ12, RJ45 Modular Plugs

CK TOOLS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$154.75

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
RJ11, RJ12, RJ45 Modular Plugs
T3698A
T3698A - Crimp Tool, Ratchet, Coaxial BNC & TNC Connectors

3932443

Crimp Tool, Ratchet, Coaxial BNC & TNC Connectors

CK TOOLS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$98.33

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Coaxial BNC & TNC Connectors
T3682A
T3682A - Crimp Tool, Ratchet, Insulated Terminals, 0.5mm - 6mm² Butt & Parallel Splicers

3932438

Crimp Tool, Ratchet, Insulated Terminals, 0.5mm - 6mm² Butt & Parallel Splicers

CK TOOLS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$59.65

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Insulated Terminals, 0.5mm - 6mm² Butt & Parallel Splicers
T3684
T3684 - Crimp Tool, Ratchet, 0.25-6mm2 Medium Bootlace Ferrules

3932440

Crimp Tool, Ratchet, 0.25-6mm2 Medium Bootlace Ferrules

CK TOOLS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$93.88

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
0.25-6mm2 Medium Bootlace Ferrules
T3680A
T3680A - Crimp Tool, Ratchet, Insulated Terminals, 0.25mm - 2.5mm² Butt & Parallel Splicers

3932435

Crimp Tool, Ratchet, Insulated Terminals, 0.25mm - 2.5mm² Butt & Parallel Splicers

CK TOOLS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$71.95

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Insulated Terminals, 0.25mm - 2.5mm² Butt & Parallel Splicers
T3671
T3671 - Crimp Tool, Ratchet, Solar PV MC3 & MC4 Contacts

2058444

Crimp Tool, Ratchet, Solar PV MC3 & MC4 Contacts

CK TOOLS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$191.72

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Solar PV MC3 & MC4 Contacts
430020
430020 - Crimp Tool, Ratchet, RJ11, RJ12 & RJ45 Modular Plugs

1518895

Crimp Tool, Ratchet, RJ11, RJ12 & RJ45 Modular Plugs

CK TOOLS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$196.78 5+ US$177.10

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
RJ11, RJ12 & RJ45 Modular Plugs
430021
430021 - Crimp Tool, Hand, 20-10AWG Insulated Terminals

1283217

Crimp Tool, Hand, 20-10AWG Insulated Terminals

CK TOOLS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$107.35 5+ US$91.86 25+ US$75.60

Vật Phẩm Hạn Chế
20-10AWG Insulated Terminals
430019
430019 - Crimp Tool, Ratchet, 20-10AWG 0.25-6mm Insulated Terminals

1879381

Crimp Tool, Ratchet, 20-10AWG 0.25-6mm Insulated Terminals

CK TOOLS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$88.47 6+ US$86.71

Vật Phẩm Hạn Chế
20-10AWG 0.25-6mm Insulated Terminals
430029
430029 - Crimp Tool, Ratchet, 20-10AWG Boot Lace Ferrules

1518894

Crimp Tool, Ratchet, 20-10AWG Boot Lace Ferrules

CK TOOLS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$82.45 5+ US$80.81

Vật Phẩm Hạn Chế
20-10AWG Boot Lace Ferrules
430025
430025 - Crimp Tool, Ratchet, 16-8AWG Non-Insulated Terminals

1518898

Crimp Tool, Ratchet, 16-8AWG Non-Insulated Terminals

CK TOOLS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$71.72 6+ US$70.29

Vật Phẩm Hạn Chế
16-8AWG Non-Insulated Terminals
430022
430022 - Crimp Tool, Ratchet, 8-3AWG Boot Lace Ferrules

1518897

Crimp Tool, Ratchet, 8-3AWG Boot Lace Ferrules

CK TOOLS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$81.10 5+ US$79.48

Vật Phẩm Hạn Chế
8-3AWG Boot Lace Ferrules
430018
430018 - Crimp Tool, Ratchet, 26-14AWG Boot Lace Ferrules

1518893

Crimp Tool, Ratchet, 26-14AWG Boot Lace Ferrules

CK TOOLS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$84.07 5+ US$82.39

Vật Phẩm Hạn Chế
26-14AWG Boot Lace Ferrules
T3683A
T3683A - Crimp Tool, Ratchet, 10-25mm2 Large Bootlace Ferrules

3932439

Crimp Tool, Ratchet, 10-25mm2 Large Bootlace Ferrules

CK TOOLS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$77.16

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
10-25mm2 Large Bootlace Ferrules
T3692A
T3692A - Crimp Tool, Ratchet, 0.14mm - 2.5mm² Small Bootlace Ferrules

3932441

Crimp Tool, Ratchet, 0.14mm - 2.5mm² Small Bootlace Ferrules

CK TOOLS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$107.67

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
0.14mm - 2.5mm² Small Bootlace Ferrules