ADVANCED THERMAL SOLUTIONS Natural Convection Heat Sinks

: Tìm Thấy 100 Sản Phẩm
Bố Cục Bộ Lọc:
Bộ Lọc đã áp dụng
Nhà Sản Xuất
= ADVANCED THERMAL SOLUTIONS
1 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 100 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Tối Thiểu/Tối Đa Thermal Resistance
Tối Thiểu/Tối Đa Packages Cooled
Tối Thiểu/Tối Đa External Width - Metric
Tối Thiểu/Tối Đa External Height - Metric
Tối Thiểu/Tối Đa External Length - Metric
Tối Thiểu/Tối Đa Heat Sink Material
Tối Thiểu/Tối Đa External Width - Imperial
Tối Thiểu/Tối Đa External Height - Imperial
Tối Thiểu/Tối Đa External Length - Imperial
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

Bộ Lọc đã áp dụng
Nhà Sản Xuất
= ADVANCED THERMAL SOLUTIONS
 
So Sánh Được Chọn So Sánh (0)
  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Mô Tả / Nhà Sản Xuất
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
Thermal Resistance Packages Cooled External Width - Metric External Height - Metric External Length - Metric Heat Sink Material External Width - Imperial External Height - Imperial External Length - Imperial
 
 
Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending
ATS-59002-C2-R0
ATS-59002-C2-R0 - Heat Sink, 3.8 °C/W, BGA, 25 mm, 13 mm, 80.2 mm

1669135

Heat Sink, 3.8 °C/W, BGA, 25 mm, 13 mm, 80.2 mm

ADVANCED THERMAL SOLUTIONS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$28.89 10+ US$28.85 25+ US$27.41 50+ US$26.17 100+ US$23.98 250+ US$22.11 500+ US$21.67 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế
3.8°C/W BGA 25mm 13mm 80.2mm Aluminium 0.98" 0.51" 3.16"
ATS-51330R-C2-R0
ATS-51330R-C2-R0 - Heat Sink, 2 °C/W, BGA, 33 mm, 19.5 mm, 58.16 mm

1669121

Heat Sink, 2 °C/W, BGA, 33 mm, 19.5 mm, 58.16 mm

ADVANCED THERMAL SOLUTIONS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$15.06 10+ US$15.04 25+ US$14.29 50+ US$13.64 100+ US$12.50 250+ US$11.52 500+ US$11.29 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế
2°C/W BGA 33mm 19.5mm 58.16mm Aluminium 1.3" 0.77" 2.29"
MGT450
MGT450 - MAXIGRIP TOOL, 45MM

1669167

MAXIGRIP TOOL, 45MM

ADVANCED THERMAL SOLUTIONS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$94.91 5+ US$94.79 10+ US$90.05 50+ US$85.98 100+ US$78.78

Vật Phẩm Hạn Chế
- - - - - - - - -
MGT400
MGT400 - MAXIGRIP TOOL, 40MM

1669164

MAXIGRIP TOOL, 40MM

ADVANCED THERMAL SOLUTIONS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$94.91 5+ US$94.79 10+ US$90.05 50+ US$85.98 100+ US$78.78

Vật Phẩm Hạn Chế
- - - - - - - - -
ATS-59004-C2-R0
ATS-59004-C2-R0 - Heat Sink, 1.9 °C/W, BGA, 32 mm, 12 mm, 80.2 mm

1669137

Heat Sink, 1.9 °C/W, BGA, 32 mm, 12 mm, 80.2 mm

ADVANCED THERMAL SOLUTIONS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$20.79 10+ US$20.76 25+ US$19.73 50+ US$18.83 100+ US$17.26 250+ US$15.91 500+ US$15.60 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế
1.9°C/W BGA 32mm 12mm 80.2mm Aluminium 1.26" 0.47" 3.16"
ATS-51300R-C2-R0
ATS-51300R-C2-R0 - Heat Sink, 2.6 °C/W, BGA, 30 mm, 19.5 mm, 53.34 mm

1669118

Heat Sink, 2.6 °C/W, BGA, 30 mm, 19.5 mm, 53.34 mm

ADVANCED THERMAL SOLUTIONS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$14.82 10+ US$14.80 25+ US$14.06 50+ US$13.43 100+ US$12.30 250+ US$11.34 500+ US$11.12 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế
2.6°C/W BGA 30mm 19.5mm 53.34mm Aluminium 1.18" 0.77" 2.1"
ATS-51310D-C2-R0
ATS-51310D-C2-R0 - Heat Sink, 4.8 °C/W, BGA, 31 mm, 9.5 mm, 44.42 mm

1669082

Heat Sink, 4.8 °C/W, BGA, 31 mm, 9.5 mm, 44.42 mm

ADVANCED THERMAL SOLUTIONS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$12.67 10+ US$12.38 25+ US$12.08 50+ US$11.79 100+ US$11.49 250+ US$10.81 500+ US$10.55 1000+ US$10.10 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế
4.8°C/W BGA 31mm 9.5mm 44.42mm Aluminium 1.22" 0.37" 1.75"
ATS-57003-C1-R0
ATS-57003-C1-R0 - Heat Sink, 0.8 °C/W, 94 mm, 27 mm, 94 mm

1669131

Heat Sink, 0.8 °C/W, 94 mm, 27 mm, 94 mm

ADVANCED THERMAL SOLUTIONS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$60.38 10+ US$60.30 25+ US$57.29 50+ US$54.70 100+ US$50.12 250+ US$46.21 500+ US$45.29 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế
0.8°C/W - 94mm 27mm 94mm Aluminium 3.7" 1.06" 3.7"
ATS-50450G-C2-R0
ATS-50450G-C2-R0 - Heat Sink, 1.6 °C/W, BGA, 45 mm, 12.5 mm, 69.6 mm

1669048

Heat Sink, 1.6 °C/W, BGA, 45 mm, 12.5 mm, 69.6 mm

ADVANCED THERMAL SOLUTIONS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$14.08 10+ US$14.06 25+ US$13.36 50+ US$12.75 100+ US$11.68 250+ US$10.77 500+ US$10.56 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế
1.6°C/W BGA 45mm 12.5mm 69.6mm Aluminium 1.77" 0.49" 2.74"
ATS-50375B-C2-R0
ATS-50375B-C2-R0 - Heat Sink, 3.3 °C/W, BGA, 37.5 mm, 7.5 mm, 51.36 mm

1669026

Heat Sink, 3.3 °C/W, BGA, 37.5 mm, 7.5 mm, 51.36 mm

ADVANCED THERMAL SOLUTIONS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$12.44 10+ US$12.16 25+ US$11.87 50+ US$11.58 100+ US$11.29 250+ US$10.62 500+ US$10.36 1000+ US$9.91 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế
3.3°C/W BGA 37.5mm 7.5mm 51.36mm Aluminium 1.48" 0.3" 2.02"
ATS-50425B-C2-R0
ATS-50425B-C2-R0 - Heat Sink, 3 °C/W, BGA, 42.5 mm, 7.5 mm, 58.94 mm

1669028

Heat Sink, 3 °C/W, BGA, 42.5 mm, 7.5 mm, 58.94 mm

ADVANCED THERMAL SOLUTIONS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$12.62 10+ US$12.33 25+ US$12.03 50+ US$11.74 100+ US$11.44 250+ US$10.77 500+ US$10.50 1000+ US$10.05 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế
3°C/W BGA 42.5mm 7.5mm 58.94mm Aluminium 1.67" 0.3" 2.32"
ATS-59007-C2-R0
ATS-59007-C2-R0 - Heat Sink, 1.6 °C/W, BGA, 35 mm, 16.75 mm, 57.8 mm

1669142

Heat Sink, 1.6 °C/W, BGA, 35 mm, 16.75 mm, 57.8 mm

ADVANCED THERMAL SOLUTIONS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$18.10 10+ US$18.07 25+ US$17.17 50+ US$16.39 100+ US$15.02 250+ US$13.85 500+ US$13.58 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế
1.6°C/W BGA 35mm 16.75mm 57.8mm Aluminium 1.38" 0.66" 2.28"
ATS-50190P-C2-R0
ATS-50190P-C2-R0 - Heat Sink, 6.4 °C/W, BGA, 19 mm, 17.5 mm, 34.74 mm

1669050

Heat Sink, 6.4 °C/W, BGA, 19 mm, 17.5 mm, 34.74 mm

ADVANCED THERMAL SOLUTIONS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$13.62 10+ US$13.60 25+ US$12.92 50+ US$12.34 100+ US$11.31 250+ US$10.42 500+ US$10.22 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế
6.4°C/W BGA 19mm 17.5mm 34.74mm Aluminium 0.75" 0.69" 1.37"
ATS-50325G-C2-R0
ATS-50325G-C2-R0 - Heat Sink, 2.8 °C/W, BGA, 32.5 mm, 12.5 mm, 57.46 mm

1669040

Heat Sink, 2.8 °C/W, BGA, 32.5 mm, 12.5 mm, 57.46 mm

ADVANCED THERMAL SOLUTIONS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$13.60 10+ US$13.58 25+ US$12.91 50+ US$12.32 100+ US$11.29 250+ US$10.41 500+ US$10.21 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế
2.8°C/W BGA 32.5mm 12.5mm 57.46mm Aluminium 1.28" 0.49" 2.26"
MGT300
MGT300 - MAXIGRIP TOOL, 30MM

1669157

MAXIGRIP TOOL, 30MM

ADVANCED THERMAL SOLUTIONS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$94.91 5+ US$94.79 10+ US$90.05 50+ US$85.98 100+ US$78.78

Vật Phẩm Hạn Chế
- - - - - - - - -
ATS-50450P-C2-R0
ATS-50450P-C2-R0 - Heat Sink, 1.3 °C/W, BGA, 45 mm, 17.5 mm, 76.54 mm

1669066

Heat Sink, 1.3 °C/W, BGA, 45 mm, 17.5 mm, 76.54 mm

ADVANCED THERMAL SOLUTIONS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$14.95 10+ US$14.93 25+ US$14.18 50+ US$13.54 100+ US$12.41 250+ US$11.44 500+ US$11.22 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế
1.3°C/W BGA 45mm 17.5mm 76.54mm Aluminium 1.77" 0.69" 3.01"
ATS-51210K-C2-R0
ATS-51210K-C2-R0 - Heat Sink, 5.4 °C/W, BGA, 21 mm, 14.5 mm, 38.16 mm

1669094

Heat Sink, 5.4 °C/W, BGA, 21 mm, 14.5 mm, 38.16 mm

ADVANCED THERMAL SOLUTIONS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$12.69 10+ US$12.40 25+ US$12.10 50+ US$11.81 100+ US$11.51 250+ US$10.82 500+ US$10.56 1000+ US$10.11 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế
5.4°C/W BGA 21mm 14.5mm 38.16mm Aluminium 0.83" 0.57" 1.5"
MGT375
MGT375 - MAXIGRIP TOOL, 37.5MM

1669162

MAXIGRIP TOOL, 37.5MM

ADVANCED THERMAL SOLUTIONS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$94.91 5+ US$94.79 10+ US$90.05 50+ US$85.98 100+ US$78.78

Vật Phẩm Hạn Chế
- - - - - - - - -
ATS-51170R-C2-R0
ATS-51170R-C2-R0 - Heat Sink, 6.5 °C/W, BGA, 17 mm, 19.5 mm, 31.94 mm

1669110

Heat Sink, 6.5 °C/W, BGA, 17 mm, 19.5 mm, 31.94 mm

ADVANCED THERMAL SOLUTIONS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$13.78 10+ US$13.77 25+ US$13.08 50+ US$12.49 100+ US$11.44 300+ US$10.55 500+ US$10.34 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế
6.5°C/W BGA 17mm 19.5mm 31.94mm Aluminium 0.67" 0.77" 1.26"
ATS-50250B-C2-R0
ATS-50250B-C2-R0 - Heat Sink, 6.1 °C/W, BGA, 25 mm, 7.5 mm, 36.38 mm

1669017

Heat Sink, 6.1 °C/W, BGA, 25 mm, 7.5 mm, 36.38 mm

ADVANCED THERMAL SOLUTIONS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$11.85 10+ US$11.58 25+ US$11.30 50+ US$11.03 100+ US$10.75 250+ US$10.11 500+ US$9.87 1000+ US$9.44 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế
6.1°C/W BGA 25mm 7.5mm 36.38mm Aluminium 0.98" 0.3" 1.43"
ATS-51375D-C2-R0
ATS-51375D-C2-R0 - Heat Sink, 3 °C/W, BGA, 37.5 mm, 9.5 mm, 51.36 mm

1669088

Heat Sink, 3 °C/W, BGA, 37.5 mm, 9.5 mm, 51.36 mm

ADVANCED THERMAL SOLUTIONS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$12.93 10+ US$12.63 25+ US$12.33 50+ US$12.03 100+ US$11.73 300+ US$11.03 500+ US$10.76 1000+ US$10.30 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế
3°C/W BGA 37.5mm 9.5mm 51.36mm Aluminium 1.48" 0.37" 2.02"
ATS-57002-C1-R0
ATS-57002-C1-R0 - Heat Sink, 0.5 °C/W, 94 mm, 27 mm, 101 mm

1669130

Heat Sink, 0.5 °C/W, 94 mm, 27 mm, 101 mm

ADVANCED THERMAL SOLUTIONS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$69.66 10+ US$69.57 25+ US$66.10 50+ US$63.11 100+ US$57.83 250+ US$53.31 500+ US$52.25 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế
0.5°C/W - 94mm 27mm 101mm Aluminium 3.7" 1.06" 3.98"
MGT330
MGT330 - MAXIGRIP TOOL, 33MM

1669160

MAXIGRIP TOOL, 33MM

ADVANCED THERMAL SOLUTIONS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$94.91 5+ US$94.79 10+ US$90.05 25+ US$85.98

Vật Phẩm Hạn Chế
- - - - - - - - -
ATS-50170B-C2-R0
ATS-50170B-C2-R0 - Heat Sink, 13.9 °C/W, BGA, 17 mm, 7.5 mm, 28.44 mm

1669012

Heat Sink, 13.9 °C/W, BGA, 17 mm, 7.5 mm, 28.44 mm

ADVANCED THERMAL SOLUTIONS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$11.54 10+ US$11.28 25+ US$11.01 50+ US$10.74 100+ US$10.47 300+ US$9.85 500+ US$9.60 1000+ US$9.19 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế
13.9°C/W BGA 17mm 7.5mm 28.44mm Aluminium 0.67" 0.3" 1.12"
ATS-51170D-C2-R0
ATS-51170D-C2-R0 - Heat Sink, 12.6 °C/W, BGA, 17 mm, 9.5 mm, 28.44 mm

1669068

Heat Sink, 12.6 °C/W, BGA, 17 mm, 9.5 mm, 28.44 mm

ADVANCED THERMAL SOLUTIONS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$11.75 10+ US$11.48 25+ US$11.21 50+ US$10.94 100+ US$10.66 250+ US$10.02 500+ US$9.78 1000+ US$9.36 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế
12.6°C/W BGA 17mm 9.5mm 28.44mm Aluminium 0.67" 0.37" 1.12"