Heat Sinks

: Tìm Thấy 1,299 Sản Phẩm
0 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 1,299 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tiếp tục áp dụng bộ lọc hoặc Hiện kết quả Hiện kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Tối Thiểu/Tối Đa Thermal Resistance
Tối Thiểu/Tối Đa Packages Cooled
Tối Thiểu/Tối Đa External Width - Metric
Tối Thiểu/Tối Đa External Height - Metric
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

Tản nhiệt là thiết bị điện tử được sử dụng để ngăn các linh kiện hoặc thiết bị rơi vào trạng thái quá nhiệt. Chúng tôi cung cấp nhiều loại thiết bị tản nhiệt chủ động và thụ động bao gồm tản nhiệt làm mát bằng quạt, tản nhiệt đối lưu tự nhiên và nhiều phần cứng và phụ kiện đi kèm.