MEMS Oscillators

: Tìm Thấy 56 Sản Phẩm
Bộ Lọc đã áp dụng
Nhà Sản Xuất
= SITIME
1 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 56 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

Bộ Lọc đã áp dụng
Nhà Sản Xuất
= SITIME
So Sánh Được Chọn So Sánh (0)
  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Mô Tả / Nhà Sản Xuất
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
 
 
SIT9102AI-243N25E200.00000X
SIT9102AI-243N25E200.00000X - MEMS Oscillator, 200 MHz, SMD, 7mm x 5mm, 50 ppm, 2.5 V, SiT9102, LVPECL

2850139

MEMS Oscillator, 200 MHz, SMD, 7mm x 5mm, 50 ppm, 2.5 V, SiT9102, LVPECL

SITIME

MEMS OSCILLATOR, 200MHZ, 7X5MM, LVPECL; Frequency Nom:200MHz; Oscillator Case:SMD, 7mm x 5mm; Frequency Stability + / -:50ppm; Supply Voltage Nom:2.5V; Product Range:SiT9102 Series; Oscillator Output Compatibility:LVPECL; Operating Temperature Min:-40°C;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$12.93 10+ US$12.13 50+ US$12.12

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
SIT9102AI-243N33E200.00000X
SIT9102AI-243N33E200.00000X - MEMS Oscillator, 200 MHz, SMD, 7mm x 5mm, 50 ppm, 3.3 V, SiT9102, LVPECL

2850140

MEMS Oscillator, 200 MHz, SMD, 7mm x 5mm, 50 ppm, 3.3 V, SiT9102, LVPECL

SITIME

MEMS OSCILLATOR, 200MHZ, 7X5MM, LVPECL; Frequency Nom:200MHz; Oscillator Case:SMD, 7mm x 5mm; Frequency Stability + / -:50ppm; Supply Voltage Nom:3.3V; Product Range:SiT9102 Series; Oscillator Output Compatibility:LVPECL; Operating Temperature Min:-40°C;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$12.93 10+ US$12.13 50+ US$12.12

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
SIT1532AI-J4-DCC-32.768E
SIT1532AI-J4-DCC-32.768E - MEMS Oscillator, 32.768 kHz, SMD, 1.5mm x 0.8mm, 100 ppm, SiT1532, LVCMOS

2850210

MEMS Oscillator, 32.768 kHz, SMD, 1.5mm x 0.8mm, 100 ppm, SiT1532, LVCMOS

SITIME

OSC, 32.7KHZ, 1.5 X 0.8MM, LVCMOS; Frequency Nom:32.768kHz; Oscillator Case:SMD, 1.5mm x 0.8mm; Frequency Stability + / -:100ppm; Supply Voltage Nom:-; Product Range:SiT1532 Series; Oscillator Output Compatibility:LVCMOS; Operating Temperature Min:-40°C;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$1.67 10+ US$1.60 50+ US$1.56 100+ US$1.33 500+ US$1.30 1000+ US$1.09 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
SIT8103AI-23-33E-50.00000X
SIT8103AI-23-33E-50.00000X - MEMS Oscillator, 50 MHz, SMD, 3.2mm x 2.5mm, 50 ppm, 3.3 V, SiT8103, LVCMOS / LVTTL

2850137

MEMS Oscillator, 50 MHz, SMD, 3.2mm x 2.5mm, 50 ppm, 3.3 V, SiT8103, LVCMOS / LVTTL

SITIME

OSC, 50MHZ, 3.2 X 2.5MM, LVCMOS/LVTTL; Frequency Nom:50MHz; Oscillator Case:SMD, 3.2mm x 2.5mm; Frequency Stability + / -:50ppm; Supply Voltage Nom:3.3V; Product Range:SiT8103 Series; Oscillator Output Compatibility:LVCMOS / LVTTL; Operating Temperature

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$2.84 10+ US$2.60 25+ US$2.31 50+ US$2.09 100+ US$1.95 250+ US$1.84 1250+ US$1.73 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
SIT8103AC-23-18E-80.00000X
SIT8103AC-23-18E-80.00000X - MEMS Oscillator, 80 MHz, SMD, 3.2mm x 2.5mm, 50 ppm, 1.8 V, SiT8103, LVCMOS / LVTTL

2850133

MEMS Oscillator, 80 MHz, SMD, 3.2mm x 2.5mm, 50 ppm, 1.8 V, SiT8103, LVCMOS / LVTTL

SITIME

OSC, 80MHZ, 3.2 X 2.5MM, LVCMOS/LVTTL; Frequency Nom:80MHz; Oscillator Case:SMD, 3.2mm x 2.5mm; Frequency Stability + / -:50ppm; Supply Voltage Nom:1.8V; Product Range:SiT8103 Series; Oscillator Output Compatibility:LVCMOS / LVTTL; Operating Temperature

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$2.70 10+ US$2.47 25+ US$2.19 50+ US$1.98 100+ US$1.86 250+ US$1.75 1250+ US$1.65 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
SIT8209AI-21-33S-100.000000X
SIT8209AI-21-33S-100.000000X - MEMS Oscillator, 100 MHz, SMD, 3.2mm x 2.5mm, 10 ppm, 3.3 V, SiT8209, LVCMOS / LVTTL

2850131

MEMS Oscillator, 100 MHz, SMD, 3.2mm x 2.5mm, 10 ppm, 3.3 V, SiT8209, LVCMOS / LVTTL

SITIME

MEMS OSC, 100MHZ, 3.2X2.5MM, LVCMOS; Frequency Nom:100MHz; Oscillator Case:SMD, 3.2mm x 2.5mm; Frequency Stability + / -:10ppm; Supply Voltage Nom:3.3V; Product Range:SiT8209 Series; Oscillator Output Compatibility:LVCMOS / LVTTL; Operating Temperature M

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$3.26 10+ US$3.19 50+ US$3.03 100+ US$2.79

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
SIT8008AI-73-33E-33.333333G
SIT8008AI-73-33E-33.333333G - MEMS Oscillator, 33.333333 MHz, SMD, 2mm x 1.6mm, 50 ppm, 3.3 V, SiT8008, LVCMOS / HCMOS

2850153

MEMS Oscillator, 33.333333 MHz, SMD, 2mm x 1.6mm, 50 ppm, 3.3 V, SiT8008, LVCMOS / HCMOS

SITIME

MEMS OSC, 33.333333MHZ, 2X1.6MM, LVCMOS; Frequency Nom:33.333333MHz; Oscillator Case:SMD, 2mm x 1.6mm; Frequency Stability + / -:50ppm; Supply Voltage Nom:3.3V; Product Range:SiT8008 Series; Oscillator Output Compatibility:LVCMOS / HCMOS; Operating Tempe

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$0.957

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
SIT8103AC-23-18E-33.33333X
SIT8103AC-23-18E-33.33333X - MEMS Oscillator, 33.3 MHz, SMD, 3.2mm x 2.5mm, 50 ppm, 1.8 V, SiT8103, LVCMOS / LVTTL

2850132

MEMS Oscillator, 33.3 MHz, SMD, 3.2mm x 2.5mm, 50 ppm, 1.8 V, SiT8103, LVCMOS / LVTTL

SITIME

OSC, 33.3MHZ, 3.2 X 2.5MM, LVCMOS/LVTTL; Frequency Nom:33.3MHz; Oscillator Case:SMD, 3.2mm x 2.5mm; Frequency Stability + / -:50ppm; Supply Voltage Nom:1.8V; Product Range:SiT8103 Series; Oscillator Output Compatibility:LVCMOS / LVTTL; Operating Temperat

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$1.87 10+ US$1.79 50+ US$1.75 100+ US$1.50

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
SIT8918AE-13-33E-5.000000G
SIT8918AE-13-33E-5.000000G - MEMS Oscillator, 5 MHz, SMD, 2.5mm x 2mm, 50 ppm, 3.3 V, SiT8918, LVCMOS / LVTTL

2850144

MEMS Oscillator, 5 MHz, SMD, 2.5mm x 2mm, 50 ppm, 3.3 V, SiT8918, LVCMOS / LVTTL

SITIME

MEMS OSC, 5MHZ, 2.5X2MM, LVCMOS/LVTTL; Frequency Nom:5MHz; Oscillator Case:SMD, 2.5mm x 2mm; Frequency Stability + / -:50ppm; Supply Voltage Nom:3.3V; Product Range:SiT8918 Series; Oscillator Output Compatibility:LVCMOS / LVTTL; Operating Temperature Min

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$1.68 10+ US$1.61 50+ US$1.57 100+ US$1.35

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
SIT1602AI-23-18E-33.333330G
SIT1602AI-23-18E-33.333330G - MEMS Oscillator, 33.33333 MHz, SMD, 3.2mm x 2.5mm, 50 ppm, 1.8 V, SiT1602, LVCMOS / HCMOS

2850388

MEMS Oscillator, 33.33333 MHz, SMD, 3.2mm x 2.5mm, 50 ppm, 1.8 V, SiT1602, LVCMOS / HCMOS

SITIME

MEMS OSCILLATOR, 33.33333MHZ, 3.2X2.5MM; Frequency Nom:33.33333MHz; Oscillator Case:SMD, 3.2mm x 2.5mm; Frequency Stability + / -:50ppm; Supply Voltage Nom:1.8V; Product Range:SiT1602 Series; Oscillator Output Compatibility:LVCMOS / HCMOS; Operating Temp

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$1.30 10+ US$1.24 50+ US$1.22 100+ US$1.06

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
SIT8008AI-72-33E-24.000000G
SIT8008AI-72-33E-24.000000G - MEMS Oscillator, 24 MHz, SMD, 2mm x 1.6mm, 25 ppm, 3.3 V, SiT8008, LVCMOS / HCMOS

2850152

MEMS Oscillator, 24 MHz, SMD, 2mm x 1.6mm, 25 ppm, 3.3 V, SiT8008, LVCMOS / HCMOS

SITIME

MEMS OSC, 24MHZ, 2X1.6MM, LVCMOS/HCMOS; Frequency Nom:24MHz; Oscillator Case:SMD, 2mm x 1.6mm; Frequency Stability + / -:25ppm; Supply Voltage Nom:3.3V; Product Range:SiT8008 Series; Oscillator Output Compatibility:LVCMOS / HCMOS; Operating Temperature M

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$1.36 10+ US$1.30 50+ US$1.27 100+ US$1.09

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
SIT9102AI-433N33E100.00000X
SIT9102AI-433N33E100.00000X - MEMS Oscillator, 100 MHz, SMD, 5mm x 3.2mm, 50 ppm, 3.3 V, SiT9102, HCSL

2850141

MEMS Oscillator, 100 MHz, SMD, 5mm x 3.2mm, 50 ppm, 3.3 V, SiT9102, HCSL

SITIME

MEMS OSCILLATOR, 100MHZ, 5X3.2MM, HCSL; Frequency Nom:100MHz; Oscillator Case:SMD, 5mm x 3.2mm; Frequency Stability + / -:50ppm; Supply Voltage Nom:3.3V; Product Range:SiT9102 Series; Oscillator Output Compatibility:HCSL; Operating Temperature Min:-40°C;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$12.14 10+ US$11.77 50+ US$11.39

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
SIT9120AI-2C2-33E100.000000X
SIT9120AI-2C2-33E100.000000X - MEMS Oscillator, 100 MHz, SMD, 5mm x 3.2mm, 25 ppm, 3.3 V, SiT9120, LVDS

2850167

MEMS Oscillator, 100 MHz, SMD, 5mm x 3.2mm, 25 ppm, 3.3 V, SiT9120, LVDS

SITIME

MEMS OSCILLATOR, 100MHZ, 5X3.2MM, LVDS; Frequency Nom:100MHz; Oscillator Case:SMD, 5mm x 3.2mm; Frequency Stability + / -:25ppm; Supply Voltage Nom:3.3V; Product Range:SiT9120 Series; Oscillator Output Compatibility:LVDS; Operating Temperature Min:-40°C;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$4.44 10+ US$4.22 50+ US$4.02 100+ US$3.90

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
SIT1602BI-22-33E-25.000000G
SIT1602BI-22-33E-25.000000G - MEMS Oscillator, 25 MHz, SMD, 3.2mm x 2.5mm, 25 ppm, 3.3 V, SiT1602, LVCMOS / HCMOS

2850149

MEMS Oscillator, 25 MHz, SMD, 3.2mm x 2.5mm, 25 ppm, 3.3 V, SiT1602, LVCMOS / HCMOS

SITIME

MEMS OSC, 25MHZ, 3.2X2.5MM, LVCMOS; Frequency Nom:25MHz; Oscillator Case:SMD, 3.2mm x 2.5mm; Frequency Stability + / -:25ppm; Supply Voltage Nom:3.3V; Product Range:SiT1602 Series; Oscillator Output Compatibility:LVCMOS / HCMOS; Operating Temperature Min

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$1.52 10+ US$1.46 50+ US$1.42 100+ US$1.23

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
SIT9102AI-232H25S125.00000X
SIT9102AI-232H25S125.00000X - MEMS Oscillator, 125 MHz, SMD, 5mm x 3.2mm, 25 ppm, 2.5 V, SiT9102, LVPECL

2850138

MEMS Oscillator, 125 MHz, SMD, 5mm x 3.2mm, 25 ppm, 2.5 V, SiT9102, LVPECL

SITIME

MEMS OSCILLATOR, 125MHZ, 5X3.2MM, LVPECL; Frequency Nom:125MHz; Oscillator Case:SMD, 5mm x 3.2mm; Frequency Stability + / -:25ppm; Supply Voltage Nom:2.5V; Product Range:SiT9102 Series; Oscillator Output Compatibility:LVPECL; Operating Temperature Min:-4

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$15.33 10+ US$14.83

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
SIT1602AI-22-33E-50.000000G
SIT1602AI-22-33E-50.000000G - MEMS Oscillator, 50 MHz, SMD, 3.2mm x 2.5mm, 25 ppm, 3.3 V, SiT1602, LVCMOS / HCMOS

2850387

MEMS Oscillator, 50 MHz, SMD, 3.2mm x 2.5mm, 25 ppm, 3.3 V, SiT1602, LVCMOS / HCMOS

SITIME

MEMS OSCILLATOR, 50MHZ, SMD, 3.2MMX2.5MM; Frequency Nom:50MHz; Oscillator Case:SMD, 3.2mm x 2.5mm; Frequency Stability + / -:25ppm; Supply Voltage Nom:3.3V; Product Range:SiT1602 Series; Oscillator Output Compatibility:LVCMOS / HCMOS; Operating Temperatu

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$1.52 10+ US$1.46 50+ US$1.42 100+ US$1.23

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
SIT8103AI-23-33E-25.00000X
SIT8103AI-23-33E-25.00000X - MEMS Oscillator, 25 MHz, SMD, 3.2mm x 2.5mm, 50 ppm, 3.3 V, SiT8103, LVCMOS / LVTTL

2850135

MEMS Oscillator, 25 MHz, SMD, 3.2mm x 2.5mm, 50 ppm, 3.3 V, SiT8103, LVCMOS / LVTTL

SITIME

OSC, 25MHZ, 3.2 X 2.5MM, LVCMOS/LVTTL; Frequency Nom:25MHz; Oscillator Case:SMD, 3.2mm x 2.5mm; Frequency Stability + / -:50ppm; Supply Voltage Nom:3.3V; Product Range:SiT8103 Series; Oscillator Output Compatibility:LVCMOS / LVTTL; Operating Temperature

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$2.84 10+ US$2.60 100+ US$2.31 250+ US$2.09 500+ US$1.95 1000+ US$1.84 2500+ US$1.73 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
SIT1602BI-13-33N-50.000000G
SIT1602BI-13-33N-50.000000G - MEMS Oscillator, 50 MHz, SMD, 2.5mm x 2mm, 50 ppm, 3.3 V, SiT1602, LVCMOS / HCMOS

2850148

MEMS Oscillator, 50 MHz, SMD, 2.5mm x 2mm, 50 ppm, 3.3 V, SiT1602, LVCMOS / HCMOS

SITIME

MEMS OSCILLATOR, 50MHZ, 2.5X2MM, LVCMOS; Frequency Nom:50MHz; Oscillator Case:SMD, 2.5mm x 2mm; Frequency Stability + / -:50ppm; Supply Voltage Nom:3.3V; Product Range:SiT1602 Series; Oscillator Output Compatibility:LVCMOS / HCMOS; Operating Temperature

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$1.34 10+ US$1.29 25+ US$1.24 50+ US$1.20 100+ US$1.16 250+ US$1.07 1250+ US$1.06 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
SIT8008BI-22-33E-8.000000G
SIT8008BI-22-33E-8.000000G - MEMS Oscillator, 8 MHz, SMD, 3.2mm x 2.5mm, 25 ppm, 3.3 V, SiT8008, LVCMOS / HCMOS

2850157

MEMS Oscillator, 8 MHz, SMD, 3.2mm x 2.5mm, 25 ppm, 3.3 V, SiT8008, LVCMOS / HCMOS

SITIME

MEMS OSC, 8MHZ, 3.2X2.5MM, LVCMOS/HCMOS; Frequency Nom:8MHz; Oscillator Case:SMD, 3.2mm x 2.5mm; Frequency Stability + / -:25ppm; Supply Voltage Nom:3.3V; Product Range:SiT8008 Series; Oscillator Output Compatibility:LVCMOS / HCMOS; Operating Temperature

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$1.41 10+ US$1.36 50+ US$1.33 100+ US$1.14

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
SIT8008BI-83-33E-100.000000X
SIT8008BI-83-33E-100.000000X - MEMS Oscillator, 100 MHz, SMD, 7mm x 5mm, 50 ppm, 3.3 V, SiT8008, LVCMOS / HCMOS

2850158

MEMS Oscillator, 100 MHz, SMD, 7mm x 5mm, 50 ppm, 3.3 V, SiT8008, LVCMOS / HCMOS

SITIME

MEMS OSC, 100MHZ, 7X5MM, LVCMOS/HCMOS; Frequency Nom:100MHz; Oscillator Case:SMD, 7mm x 5mm; Frequency Stability + / -:50ppm; Supply Voltage Nom:3.3V; Product Range:SiT8008 Series; Oscillator Output Compatibility:LVCMOS / HCMOS; Operating Temperature Min

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$1.28 10+ US$1.23 50+ US$1.20 100+ US$1.04

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
SIT8008BI-13-33E-8.000000G
SIT8008BI-13-33E-8.000000G - MEMS Oscillator, 8 MHz, SMD, 2.5mm x 2mm, 50 ppm, 3.3 V, SiT8008, LVCMOS / HCMOS

2850156

MEMS Oscillator, 8 MHz, SMD, 2.5mm x 2mm, 50 ppm, 3.3 V, SiT8008, LVCMOS / HCMOS

SITIME

MEMS OSC, 8MHZ, 2.5X2MM, LVCMOS/HCMOS; Frequency Nom:8MHz; Oscillator Case:SMD, 2.5mm x 2mm; Frequency Stability + / -:50ppm; Supply Voltage Nom:3.3V; Product Range:SiT8008 Series; Oscillator Output Compatibility:LVCMOS / HCMOS; Operating Temperature Min

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$1.41 10+ US$1.25 50+ US$1.17 100+ US$1.03

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
SIT8924BM-71-33E-1.000000G
SIT8924BM-71-33E-1.000000G - MEMS Oscillator, 1 MHz, SMD, 2mm x 1.6mm, 20 ppm, 3.3 V, SiT8924, LVCMOS / LVTTL

2850130

MEMS Oscillator, 1 MHz, SMD, 2mm x 1.6mm, 20 ppm, 3.3 V, SiT8924, LVCMOS / LVTTL

SITIME

MEMS OSC, AEC-Q100, 1MHZ, LVCMOS/LVTTL; Frequency Nom:1MHz; Oscillator Case:SMD, 2mm x 1.6mm; Frequency Stability + / -:20ppm; Supply Voltage Nom:3.3V; Product Range:SiT8924 Series; Oscillator Output Compatibility:LVCMOS / LVTTL; Operating Temperature Mi

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$5.78 10+ US$5.50 50+ US$5.21 100+ US$4.78 250+ US$4.77 500+ US$4.55 1000+ US$3.96 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
SIT1602AI-23-33E-25.000000G
SIT1602AI-23-33E-25.000000G - MEMS Oscillator, 25 MHz, SMD, 3.2mm x 2.5mm, 50 ppm, 3.3 V, SiT1602, LVCMOS / HCMOS

2850389

MEMS Oscillator, 25 MHz, SMD, 3.2mm x 2.5mm, 50 ppm, 3.3 V, SiT1602, LVCMOS / HCMOS

SITIME

MEMS OSCILLATOR, 25MHZ, SMD, 3.2MMX2.5MM; Frequency Nom:25MHz; Oscillator Case:SMD, 3.2mm x 2.5mm; Frequency Stability + / -:50ppm; Supply Voltage Nom:3.3V; Product Range:SiT1602 Series; Oscillator Output Compatibility:LVCMOS / HCMOS; Operating Temperatu

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$1.32 10+ US$1.27 50+ US$1.24 100+ US$1.06

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
SIT1532AC-J5-DCC-32.768E
SIT1532AC-J5-DCC-32.768E - MEMS Oscillator, 32.768 kHz, SMD, 1.5mm x 0.8mm, 75 ppm, SiT1532, LVCMOS

2850209

MEMS Oscillator, 32.768 kHz, SMD, 1.5mm x 0.8mm, 75 ppm, SiT1532, LVCMOS

SITIME

OSC, 32.7KHZ, 1.5 X 0.8MM, LVCMOS; Frequency Nom:32.768kHz; Oscillator Case:SMD, 1.5mm x 0.8mm; Frequency Stability + / -:75ppm; Supply Voltage Nom:-; Product Range:SiT1532 Series; Oscillator Output Compatibility:LVCMOS; Operating Temperature Min:-10°C;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$1.30 10+ US$1.25 50+ US$1.22 100+ US$1.04 500+ US$1.01

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
SIT1630AI-H4-DCC-32.768G
SIT1630AI-H4-DCC-32.768G - MEMS Oscillator, 32.768 kHz, SMD, 2mm x 1.2mm, 100 ppm, SiT1630, LVCMOS

2850215

MEMS Oscillator, 32.768 kHz, SMD, 2mm x 1.2mm, 100 ppm, SiT1630, LVCMOS

SITIME

OSC, 32.7KHZ, 2 X 1.2MM, LVCMOS; Frequency Nom:32.768kHz; Oscillator Case:SMD, 2mm x 1.2mm; Frequency Stability + / -:100ppm; Supply Voltage Nom:-; Product Range:SiT1630 Series; Oscillator Output Compatibility:LVCMOS; Operating Temperature Min:-40°C; Ope

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$2.69 10+ US$2.64 50+ US$2.51 100+ US$2.20

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1