ONSEMI Application Specific & Reference Design Kits

: Tìm Thấy 14 Sản Phẩm
Bố Cục Bộ Lọc:
Bộ Lọc đã áp dụng
Nhà Sản Xuất
= ONSEMI
1 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 14 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Tối Thiểu/Tối Đa Silicon Manufacturer
Tối Thiểu/Tối Đa Silicon Core Number
Tối Thiểu/Tối Đa Kit Application Type
Tối Thiểu/Tối Đa Application Sub Type
Tối Thiểu/Tối Đa Core Architecture
Tối Thiểu/Tối Đa Core Sub-Architecture
Tối Thiểu/Tối Đa Product Range
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

Bộ Lọc đã áp dụng
Nhà Sản Xuất
= ONSEMI
 
So Sánh Được Chọn So Sánh (0)
  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Mô Tả / Nhà Sản Xuất
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
Silicon Manufacturer Silicon Core Number Kit Application Type Application Sub Type Core Architecture Core Sub-Architecture Kit Contents Product Range
 
 
Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending
SECO-RSL10-TAG-GEVB
SECO-RSL10-TAG-GEVB - Evaluation Board, FPF1005/NCH-RSL10-101Q48-ABG, Industry 4.0 Asset Monitoring and Tracking

3787300

Evaluation Board, FPF1005/NCH-RSL10-101Q48-ABG, Industry 4.0 Asset Monitoring and Tracking

ONSEMI

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$48.18

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
On Semiconductor FPF1005, NCH-RSL10-101Q48-ABG Wireless Connectivity Industry 4.0 Asset Monitoring and Tracking ARM Cortex-M3 Eval Board FPF1005/NCH-RSL10-101Q48-ABG TUK SGACK902S Keystone Coupler
SECO-NCV7685RGB-GEVB
SECO-NCV7685RGB-GEVB - Demo Board, NCV7685, RGB LEDs Lighting Application

3528530

Demo Board, NCV7685, RGB LEDs Lighting Application

ONSEMI

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$154.44

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
On Semiconductor NCV7685 Lighting LED Driver - - Demo Board NCV7685 TUK SGACK902S Keystone Coupler
SECO-GDBB-GEVB
SECO-GDBB-GEVB - Evaluation Board, FOD8334/NCV51705MNTWG, Gate Driver Plug-and-Play Ecosystem

3528526

Evaluation Board, FOD8334/NCV51705MNTWG, Gate Driver Plug-and-Play Ecosystem

ONSEMI

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$365.35

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- - - - - - - -
BLE-SWITCH001-GEVB
BLE-SWITCH001-GEVB - Evaluation Board, Bluetooth Energy Harvesting Switch, RSL10 SiP, 2Mbps, Battery-less

3010438

Evaluation Board, Bluetooth Energy Harvesting Switch, RSL10 SiP, 2Mbps, Battery-less

ONSEMI

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$45.63

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- - - - - - - -
SECO-NCD57000-GEVB
SECO-NCD57000-GEVB - Daughter Board, NCD57000DWR2G, IGBT Gate Driver

3528527

Daughter Board, NCD57000DWR2G, IGBT Gate Driver

ONSEMI

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$38.20

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- - - - - - - -
AXM0F343-64-868-1-GEVK
AXM0F343-64-868-1-GEVK - Evaluation Kit, AXM0F343-64-1-TX40, 868 MHZ, RF Microcontroller

3787260

Evaluation Kit, AXM0F343-64-1-TX40, 868 MHZ, RF Microcontroller

ONSEMI

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$933.76

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- - - - - - - -
AXM0F343-64-915-1-GEVK
AXM0F343-64-915-1-GEVK - Evaluation Kit, AXM0F343-64-1-TX40, 915 MHZ, RF Microcontroller

3787261

Evaluation Kit, AXM0F343-64-1-TX40, 915 MHZ, RF Microcontroller

ONSEMI

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$937.37

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- - - - - - - -
AXM0F343-256-868-1-GEVK
AXM0F343-256-868-1-GEVK - Evaluation Kit, AXM0F343-256-1-TX40, 868 MHZ, RF Microcontroller

3787257

Evaluation Kit, AXM0F343-256-1-TX40, 868 MHZ, RF Microcontroller

ONSEMI

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$323.36

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- - - - - - - -
AXM0F343-256-915-1-GEVK
AXM0F343-256-915-1-GEVK - Evaluation Kit, AXM0F343-256-1-TX40, 915 MHZ, RF Microcontroller

3787258

Evaluation Kit, AXM0F343-256-1-TX40, 915 MHZ, RF Microcontroller

ONSEMI

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$311.26

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- - - - - - - -
SECO-NCD5700-GEVB
SECO-NCD5700-GEVB - Daughter Board, FODM217D/FODM611/NCD5700DR2G, IGBT Gate Driver

3528528

Daughter Board, FODM217D/FODM611/NCD5700DR2G, IGBT Gate Driver

ONSEMI

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$37.99

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- - - - - - - -
SECO-NCP51530HB-GEVB
SECO-NCP51530HB-GEVB - Daughter Board, NCP51530BMNTWG/NVMFS6H800NLT1G/NVTFS5C453NLWFTAG, MOSFET Driver

3528529

Daughter Board, NCP51530BMNTWG/NVMFS6H800NLT1G/NVTFS5C453NLWFTAG, MOSFET Driver

ONSEMI

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$59.80

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- - - - - - - -
DVK-AXM0F243-915-1-GEVK
DVK-AXM0F243-915-1-GEVK - Development Kit, AXM0F243 RF SoC, Narrow Band RF, Debug Adapter, 915MHz NA Band, IoT

3010440

Development Kit, AXM0F243 RF SoC, Narrow Band RF, Debug Adapter, 915MHz NA Band, IoT

ONSEMI

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$127.29

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
On Semiconductor AXM0F243-1-TX40 RF / IF RF Transceiver ARM Cortex-M0+ Dev Kit AXM0F243-1-TX40, AXDBG, DVK-AXM0F243-915-x-SMA-GEVB/ANT-GEVB, Mini USB/Flat Cable, 2x LR4 TUK SGACK902S Keystone Coupler
NCP345EVB
NCP345EVB - OVERVOLTAGE PROTECTION IC EVAL. BOARD

1814642

OVERVOLTAGE PROTECTION IC EVAL. BOARD

ONSEMI

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$64.07

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
On Semiconductor NCP345 Power Management Overvoltage Protection - - Evaluation Board NCP345 TUK SGACK902S Keystone Coupler
NCP346SN1EVB
NCP346SN1EVB - OVERVOLTAGE PROTECTION IC EVAL. BOARD

1814644

OVERVOLTAGE PROTECTION IC EVAL. BOARD

ONSEMI

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$64.07

Vật Phẩm Hạn Chế
On Semiconductor NCP346 Power Management Overvoltage Protection - - Evaluation Board NCP346 TUK SGACK902S Keystone Coupler