Data Conversion Development Kits

: Tìm Thấy 212 Sản Phẩm
0 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 212 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tiếp tục áp dụng bộ lọc hoặc Hiện kết quả Hiện kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Tối Thiểu/Tối Đa Silicon Manufacturer
Tối Thiểu/Tối Đa Silicon Core Number
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

Chuyển giọng nói, nhiệt độ, áp suất và các tín hiệu thế giới thực khác sang dạng số và ngược lại với các bộ công cụ phát triển chuyển đổi dữ liệu của chúng tôi. Chúng tôi cung cấp bộ chuyển đổi tương tự sang số (ADC) và bộ chuyển đổi số sang tương tự (DAC) cho một loạt các ứng dụng và giải pháp.