Data Conversion Development Kits

: Tìm Thấy 34 Sản Phẩm
Bộ Lọc đã áp dụng
Nhà Sản Xuất
= MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES
1 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 34 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

Bộ Lọc đã áp dụng
Nhà Sản Xuất
= MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES
So Sánh Được Chọn So Sánh (0)
  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Mô Tả / Nhà Sản Xuất
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
 
 
MAX11300SYS1#
MAX11300SYS1# - Evaluation Kit, MAX11300 20-Channel I/O, 12-bit ADC, DAC, SPI, Pmod

2799404

Evaluation Kit, MAX11300 20-Channel I/O, 12-bit ADC, DAC, SPI, Pmod

MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES

EVAL KIT, 12BIT ANALOG-DIGITAL CONVERTER; Silicon Manufacturer:Maxim Integrated Products; Silicon Core Number:MAX11300; No. of Bits:12bit; Sample Rate:400kSPS; Kit Application Type:Data Converter; Application Sub Type:ADC; Kit Contents:MAX11300PMB1 Perip

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$89.49

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MAX5216PMB1#
MAX5216PMB1# - Evaluation Board, Digital to Analog Converter, 16-Bit, MAX5216

2530509

Evaluation Board, Digital to Analog Converter, 16-Bit, MAX5216

MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES

EVALUATION BOARD, 16BIT DAC; Silicon Manufacturer:Maxim Integrated Products; Silicon Core Number:MAX5216; Kit Application Type:Data Converter; Application Sub Type:DAC; Kit Contents:Eval Board MAX5216, Software; Product Range:-; SVHC:No SVHC (15-Jan-2018

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$25.75

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MAX11905EVKIT#
MAX11905EVKIT# - Evaluation Board, MAX11905 20-Bit 1.6MSPS SAR Analog to Digital Converter

2530495

Evaluation Board, MAX11905 20-Bit 1.6MSPS SAR Analog to Digital Converter

MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES

EVALUATION BOARD, 20BIT ADC; Silicon Manufacturer:Maxim Integrated Products; Silicon Core Number:MAX11905; No. of Bits:20bit; Sample Rate:1.6MSPS; Kit Application Type:Data Converter; Application Sub Type:ADC; Kit Contents:Eval Board MAX11905, Software;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$97.91

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MAX11168EVKIT#
MAX11168EVKIT# - Evaluation Board, MAX11168 16-Bit 500KSPS ±5V SAR Analog to Digital Converter

2530484

Evaluation Board, MAX11168 16-Bit 500KSPS ±5V SAR Analog to Digital Converter

MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES

EVALUATION BOARD, 16BIT ADC; Silicon Manufacturer:Maxim Integrated Products; Silicon Core Number:MAX11168; No. of Bits:16bit; Sample Rate:500kSPS; Kit Application Type:Data Converter; Application Sub Type:ADC; Kit Contents:Eval Board MAX11168, Windows Co

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$130.22

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MAX11200EVKIT+
MAX11200EVKIT+ - Evaluation Board, MAX11200 ADC, Delta-Sigma

2909816

Evaluation Board, MAX11200 ADC, Delta-Sigma

MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES

EVALUATION KIT, DELTA-SIGMA ADC; Silicon Manufacturer:Maxim Integrated Products; Silicon Core Number:MAX11200EEE+; No. of Bits:24bit; Sample Rate:480SPS; Kit Application Type:Data Converter; Application Sub Type:Delta-Sigma Analogue to Digital Converter;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$130.22

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MAX11198EVKIT#
MAX11198EVKIT# - Evaluation Kit, MAX11198 SAR ADC, 2-Channel, 16-bit, SPI, 2 MSPS, ZedBoard Compatible

2818495

Evaluation Kit, MAX11198 SAR ADC, 2-Channel, 16-bit, SPI, 2 MSPS, ZedBoard Compatible

MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES

EVAL BOARD, SUCCESSIVE APPROXIMATION ADC; Silicon Manufacturer:Maxim Integrated Products; Silicon Core Number:MAX11198; No. of Bits:16bit; Sample Rate:2MSPS; Kit Application Type:Data Converter; Application Sub Type:Successive Approximation ADC; Kit Cont

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$130.22

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MAX22531EVKIT#
MAX22531EVKIT# - Evaluation Kit, MAX22531AAP+, 12 Bit, 20 KSPS, ADC, Data Converter

3893362

Evaluation Kit, MAX22531AAP+, 12 Bit, 20 KSPS, ADC, Data Converter

MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES

EVAL KIT, SUCCESSIVE APPROXIMATION ADC;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$82.70

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MAX5487PMB1#
MAX5487PMB1# - Evaluation Board, Digital Potentiometer, 256-Tap, Dual, Linear-Taper, 10kOhm

2530511

Evaluation Board, Digital Potentiometer, 256-Tap, Dual, Linear-Taper, 10kOhm

MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES

EVALUATION BOARD, DIGITAL POT; Silicon Manufacturer:Maxim Integrated Products; Silicon Core Number:MAX5487; Kit Application Type:Data Converter; Application Sub Type:Digital Potentiometer; Kit Contents:Eval Board MAX5487, Software; Product Range:-; SVHC:

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$28.33

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MAX5717EVKIT#
MAX5717EVKIT# - Evaluation Board, Digital to Analog Converter, 16-Bit, MAX5717

2627162

Evaluation Board, Digital to Analog Converter, 16-Bit, MAX5717

MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES

EVAL BOARD, 16BIT DAC; Silicon Manufacturer:Maxim Integrated Products; Silicon Core Number:MAX5717; Kit Application Type:Data Converter; Application Sub Type:DAC; Kit Contents:Eval Board MAX5717, Micro-USB Cable; Product Range:-; SVHC:No SVHC (15-Jan-201

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$153.97

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MAX22007EVKIT#
MAX22007EVKIT# - Evaluation Kit, MAX22007ETN+, Data Converter, Digital to Analogue Converter

3580548

Evaluation Kit, MAX22007ETN+, Data Converter, Digital to Analogue Converter

MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES

EVAL KIT, DATA CONVERTER - DAC;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$231.77

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MAX12900EVKIT#
MAX12900EVKIT# - Evaluation Kit, MAX12900 4mA - 20mA Loop Transmitter, On-Board PWM, HART, Fieldbus H1

2832930

Evaluation Kit, MAX12900 4mA - 20mA Loop Transmitter, On-Board PWM, HART, Fieldbus H1

MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES

EVAL BRD, AFE/4-20MA SENSOR TRANSMITTER; Silicon Manufacturer:Maxim Integrated Products; Silicon Core Number:MAX12900; No. of Bits:-; Sample Rate:-; Kit Application Type:Data Converter; Application Sub Type:4mA-20mA Sensor Transmitter; Kit Contents:Eval

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$79.01

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MAX5719EVKIT#
MAX5719EVKIT# - Evaluation Board, Digital to Analog Converter, 20-Bit, MAX5719

2627163

Evaluation Board, Digital to Analog Converter, 20-Bit, MAX5719

MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES

EVAL BOARD, 20BIT DAC; Silicon Manufacturer:Maxim Integrated Products; Silicon Core Number:MAX5719; Kit Application Type:Data Converter; Application Sub Type:DAC; Kit Contents:Eval Board MAX5719, Micro-USB Cable; Product Range:-; SVHC:No SVHC (15-Jan-201

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$237.86

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MAX11205PMB1#
MAX11205PMB1# - Evaluation Board, MAX11205PMB1 16-Bit Delta-Sigma Analog to Digital Converter, PMOD Connector

2530485

Evaluation Board, MAX11205PMB1 16-Bit Delta-Sigma Analog to Digital Converter, PMOD Connector

MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES

EVALUATION BOARD, 16BIT ADC; Silicon Manufacturer:Maxim Integrated Products; Silicon Core Number:MAX11205; No. of Bits:16bit; Sample Rate:120SPS; Kit Application Type:Data Converter; Application Sub Type:ADC; Kit Contents:Eval Board MAX11205, Software; P

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$57.04

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MAX22005EVKIT#
MAX22005EVKIT# - Evaluation Kit, MAX22005, 16 Bit, 115.2 kSPS, Configurable Industrial Analogue Input

3781298

Evaluation Kit, MAX22005, 16 Bit, 115.2 kSPS, Configurable Industrial Analogue Input

MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES

EVALUATION KIT, ANALOG TO DIGITIAL CONV;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$247.42

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MAX11040KEVKIT#
MAX11040KEVKIT# - Evaluation Kit, MAX11960 Dual Simultaneous Sampling 20-Bit 1MSPS  Differential SAR ADC

2729061

Evaluation Kit, MAX11960 Dual Simultaneous Sampling 20-Bit 1MSPS Differential SAR ADC

MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES

DEV BOARD, MULTI-CH SIGMA-DELTA ADC; Silicon Manufacturer:Maxim Integrated Products; Silicon Core Number:MAX11040K; No. of Bits:24bit; Sample Rate:64kSPS; Kit Application Type:Data Converter; Application Sub Type:Multi-Channel Sigma-Delta ADC; Kit Conten

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$226.10

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MAX11301EVKIT#
MAX11301EVKIT# - Evaluation Kit, ADC & DAC, Mixed Signal I/O, 12-Bit, MAXQ2000, MAX11301

2530493

Evaluation Kit, ADC & DAC, Mixed Signal I/O, 12-Bit, MAXQ2000, MAX11301

MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES

EVAL BOARD, MAX11301 MIXED SIGNAL I/O; Silicon Manufacturer:Maxim Integrated Products; Silicon Core Number:MAXQ2000, MAX11301; Kit Application Type:Data Converter; Application Sub Type:Embedded; Kit Contents:Eval Board MAX11301, USB Mini-B Cable, Softwar

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$135.42

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MAX11103EVKIT+
MAX11103EVKIT+ - Evaluation Kit, MAX11103 ADC, 2-Channel, 12-bit, SPI, 3MSPS, USB

2799403

Evaluation Kit, MAX11103 ADC, 2-Channel, 12-bit, SPI, 3MSPS, USB

MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES

EVAL BRD, 2-CH ANALOG-DIGITAL CONVERTER; Silicon Manufacturer:Maxim Integrated Products; Silicon Core Number:MAX11103; No. of Bits:12bit; Sample Rate:3MSPS; Kit Application Type:Data Converter; Application Sub Type:ADC; Kit Contents:Eval Board MAX11103,

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$130.22

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MAX11300EVKIT#
MAX11300EVKIT# - Evaluation Kit, ADC & DAC, Mixed Signal I/O, 12-Bit, MAXQ2000, MAX11300

2530492

Evaluation Kit, ADC & DAC, Mixed Signal I/O, 12-Bit, MAXQ2000, MAX11300

MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES

EVAL BOARD, MAX11300 MIXED SIGNAL I/O; Silicon Manufacturer:Maxim Integrated Products; Silicon Core Number:MAXQ2000, MAX11300; Kit Application Type:Data Converter; Application Sub Type:Embedded; Kit Contents:Eval Board MAX11300, USB Mini-B Cable, Softwar

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$135.42

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MAX5216EVKIT+
MAX5216EVKIT+ - EVAL KIT, 16BIT, DAC

3404667

EVAL KIT, 16BIT, DAC

MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES

EVAL KIT, 16BIT, DAC;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$164.45

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MAX5855EVKIT#
MAX5855EVKIT# - Evaluation Board, MAX5855 RF DAC, Wideband, DC to 2.3GHz+, VC707 Direct Interface

2946871

Evaluation Board, MAX5855 RF DAC, Wideband, DC to 2.3GHz+, VC707 Direct Interface

MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES

EVAL KIT, DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER; Silicon Manufacturer:Maxim Integrated Products; Silicon Core Number:MAX5855; Kit Application Type:Data Converter; Application Sub Type:DAC; Kit Contents:Evaluation Kit MAX5855, Two 1" Stand-offs with Screws, USB-A t

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$840.05

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MAX11960EVKIT#
MAX11960EVKIT# - Evaluation Kit, MAX11960 20-Bit 1.0MSPS Dual-Channel SAR Analog to Digital Converter

2581835

Evaluation Kit, MAX11960 20-Bit 1.0MSPS Dual-Channel SAR Analog to Digital Converter

MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES

EVAL BOARD, SUCCESSIVE APPROXIMATION ADC; Silicon Manufacturer:Maxim Integrated Products; Silicon Core Number:MAX11960; No. of Bits:8bit; Sample Rate:40MSPS; Kit Application Type:Data Converter; Application Sub Type:Successive Approximation ADC; Kit Cont

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$130.22

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MAX22530EVKIT#
MAX22530EVKIT# - Evaluation Kit, MAX22530AWE+, Successive Approximation ADC

3726511

Evaluation Kit, MAX22530AWE+, Successive Approximation ADC

MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES

EVAL KIT, SUCCESSIVE APPROXIMATION ADC;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$102.67

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MAX11046EVKIT+
MAX11046EVKIT+ - Evaluation Kit, MAX11046 ADC, 8-Channel, 16-bit, BNC Inputs, 6V - 8V Supply

2799402

Evaluation Kit, MAX11046 ADC, 8-Channel, 16-bit, BNC Inputs, 6V - 8V Supply

MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES

EVAL BRD, 8-CH SIMULTANEOUS-SAMPLING ADC; Silicon Manufacturer:Maxim Integrated Products; Silicon Core Number:MAX11046; No. of Bits:16bit; Sample Rate:250kSPS; Kit Application Type:Data Converter; Application Sub Type:ADC; Kit Contents:Eval Board MAX1104

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$205.55

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MAX11195EVKIT#
MAX11195EVKIT# - Evaluation Kit, MAX11195 SAR ADC, 2-Channel, 14-bit, SPI, ZedBoard Compatible

2818494

Evaluation Kit, MAX11195 SAR ADC, 2-Channel, 14-bit, SPI, ZedBoard Compatible

MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES

EVAL BOARD, SUCCESSIVE APPROXIMATION ADC; Silicon Manufacturer:Maxim Integrated Products; Silicon Core Number:MAX11195; No. of Bits:14bit; Sample Rate:2MSPS; Kit Application Type:Data Converter; Application Sub Type:Successive Approximation ADC; Kit Cont

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$93.51

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MAX14002EVSYS#
MAX14002EVSYS# - Evaluation Board, MAX14002 Isolated Single Channel Analog to Digital Converter

2680152

Evaluation Board, MAX14002 Isolated Single Channel Analog to Digital Converter

MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES

EVAL BOARD, ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER; Silicon Manufacturer:Maxim Integrated Products; Silicon Core Number:MAX14002; No. of Bits:10bit; Sample Rate:10kSPS; Kit Application Type:Data Converter; Application Sub Type:ADC; Kit Contents:Eval Board MAX14002,

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$137.85

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1