INFINEON Debuggers, Emulators, JTAG Tools & Accessories

: Tìm Thấy 20 Sản Phẩm
Bộ Lọc đã áp dụng
Nhà Sản Xuất
= INFINEON
Danh Mục
1 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 20 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Tối Thiểu/Tối Đa IC Product Type
Tối Thiểu/Tối Đa Silicon Family Name
Tối Thiểu/Tối Đa Core Architecture
Tối Thiểu/Tối Đa Core Sub-Architecture
Đóng gói
en_cat_enm1_dev_deb

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

Bộ Lọc đã áp dụng
Nhà Sản Xuất
= INFINEON
So Sánh Được Chọn So Sánh (0)
  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Mô Tả / Nhà Sản Xuất
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
IC Product Type Silicon Family Name Core Architecture Core Sub-Architecture
 
 
Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending
KITXMCLINKSEGGERV1TOBO1
KITXMCLINKSEGGERV1TOBO1 - Debugger, XMC Link, XMC4000/XMC1000 Series MCUS, Isolated Debug Probe

2832441

Debugger, XMC Link, XMC4000/XMC1000 Series MCUS, Isolated Debug Probe

INFINEON

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$95.29

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- - - -
CY4500
CY4500 - Evaluation Board, CY4500 EZ-PD™ Protocol Analyzer, Decode USB Power Delivery Packets

2617409

Evaluation Board, CY4500 EZ-PD™ Protocol Analyzer, Decode USB Power Delivery Packets

INFINEON

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$195.24

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Debugger - ARM Cortex-M0
KITMINIWIGGLER3USBTOBO1
KITMINIWIGGLER3USBTOBO1 - Debugger, DAP miniWiggler V3, Aurix/XMC/XC/XE Series MCUs, Up to 30MHz Programmable Clock

2443543

Debugger, DAP miniWiggler V3, Aurix/XMC/XC/XE Series MCUs, Up to 30MHz Programmable Clock

INFINEON

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$164.32

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Debugger AURIX, TriCore, XMC4000, XMC1000, XC2000, XE166, XC166, XC800 8051, ARM, C166, TriCore C166SV1, C166SV2, Cortex-M0, Cortex-M4
IMOTIONLINK
IMOTIONLINK - Debug Probe, iMOTION Motor Control ICs, Standalone, UART

2886542

Debug Probe, iMOTION Motor Control ICs, Standalone, UART

INFINEON

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$110.03

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- - - -
CY3250-27XXX
CY3250-27XXX - ICE POD KIT, FOR CY8C27XXX, NON-QFN

1472469

ICE POD KIT, FOR CY8C27XXX, NON-QFN

INFINEON

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$106.65

Vật Phẩm Hạn Chế
Emulator PSoC 1 M8C M8C
USB005
USB005 - Programmer, Digital control Interface Dongle, USB to I2C

3680237

Programmer, Digital control Interface Dongle, USB to I2C

INFINEON

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$68.75

Vật Phẩm Hạn Chế
Programmer - - -
CY3250-29XXX
CY3250-29XXX - ICE POD KIT, FOR CY8C29XXX, NON-QFN

1472478

ICE POD KIT, FOR CY8C29XXX, NON-QFN

INFINEON

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$391.07

Vật Phẩm Hạn Chế
Emulator PSoC 1 M8C M8C
SK-XC866 EASY KIT
SK-XC866 EASY KIT - XC866, JTAG, LIN, RS232, EVAL KIT

1296189

XC866, JTAG, LIN, RS232, EVAL KIT

INFINEON

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$73.26

Vật Phẩm Hạn Chế
Development Kit XC8xx - XC800
MCETOOLV2
MCETOOLV2 - In-Circuit Debugger / Programmer, iMOTION Series

3587132

In-Circuit Debugger / Programmer, iMOTION Series

INFINEON

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$91.42

Vật Phẩm Hạn Chế
In-Circuit Debugger / Programmer - - -
CY3210-29X66
CY3210-29X66 - EVALUATION POD, FOR PSOC CY8C29X66

1472437

EVALUATION POD, FOR PSOC CY8C29X66

INFINEON

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$106.65

Vật Phẩm Hạn Chế
Debugger PSoC 1 M8C M8C
CY3250-29XXXQFN
CY3250-29XXXQFN - ICE POD KIT, FOR CY8C29XXX, QFN

1472480

ICE POD KIT, FOR CY8C29XXX, QFN

INFINEON

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$106.65

Vật Phẩm Hạn Chế
Emulator PSoC 1 M8C M8C
CY3250-24X23A
CY3250-24X23A - ICE POD KIT, FOR CY8C24X23A, NON-QFN

1472463

ICE POD KIT, FOR CY8C24X23A, NON-QFN

INFINEON

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$106.65

Vật Phẩm Hạn Chế
Emulator PSoC 1 M8C M8C
CY3250-29XXX-POD
CY3250-29XXX-POD - ICE PODS, FOR CY8C29XXX, CY3215-DK

1472479

ICE PODS, FOR CY8C29XXX, CY3215-DK

INFINEON

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$108.90

Vật Phẩm Hạn Chế
- - - -
CY3250-21X34-POD
CY3250-21X34-POD - ICE PODS, FOR CY8C21X34, CY3215-DK

1472459

ICE PODS, FOR CY8C21X34, CY3215-DK

INFINEON

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$108.90

Vật Phẩm Hạn Chế
- - - -
CY3250-21X34
CY3250-21X34 - ICE POD KIT, FOR CY8C21X34, NON-QFN

1472457

ICE POD KIT, FOR CY8C21X34, NON-QFN

INFINEON

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$106.65

Vật Phẩm Hạn Chế
Emulator PSoC 1 M8C M8C
CY3250-21X34QFN
CY3250-21X34QFN - ICE POD KIT, FOR CY8C21X34, QFN

1472461

ICE POD KIT, FOR CY8C21X34, QFN

INFINEON

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$106.65

Vật Phẩm Hạn Chế
Emulator PSoC 1 M8C M8C
CY3250-27XXX-POD
CY3250-27XXX-POD - ICE PODS, FOR CY8C27XXX, CY3215-DK

1472470

ICE PODS, FOR CY8C27XXX, CY3215-DK

INFINEON

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$108.90

Vật Phẩm Hạn Chế
- - - -
CY3250-8PDIP-FK
CY3250-8PDIP-FK - ICE POD FEET, FOR PSOC, 8 PIN, PDIP

1472487

ICE POD FEET, FOR PSOC, 8 PIN, PDIP

INFINEON

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$103.11

Vật Phẩm Hạn Chế
- - - -
CY3250-24X23A-POD
CY3250-24X23A-POD - ICE PODS, FOR CY8C24X23A, CY3215-DK

1472464

ICE PODS, FOR CY8C24X23A, CY3215-DK

INFINEON

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$217.83

Vật Phẩm Hạn Chế
- - - -
CY3207ISSP
CY3207ISSP - PSOC, IN SYSTEM SERIAL PROGRAMMER

1472430

PSOC, IN SYSTEM SERIAL PROGRAMMER

INFINEON

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$532.21

Vật Phẩm Hạn Chế
In-Circuit Programmer PSoC PSoC -
 

Popular Suppliers