NXP Power Management Development Kits

: Tìm Thấy 53 Sản Phẩm
Bộ Lọc đã áp dụng
Nhà Sản Xuất
= NXP
1 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 53 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Tối Thiểu/Tối Đa Silicon Manufacturer
Tối Thiểu/Tối Đa Silicon Core Number
Tối Thiểu/Tối Đa Kit Application Type
Tối Thiểu/Tối Đa Application Sub Type
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

Bộ Lọc đã áp dụng
Nhà Sản Xuất
= NXP
So Sánh Được Chọn So Sánh (0)
  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Mô Tả / Nhà Sản Xuất
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
Silicon Manufacturer Silicon Core Number Kit Application Type Application Sub Type
 
 
Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending
MTRCKTSPNZVM128
MTRCKTSPNZVM128 - Development Board, MC9S12ZVML128 3-Phase Sensorless PMSM MCU, For PMSM/BLDC Motors

2490987

Development Board, MC9S12ZVML128 3-Phase Sensorless PMSM MCU, For PMSM/BLDC Motors

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1,009.09

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
NXP MC9S12ZVML128 Power Management - Motor Control Permanent Magnet Motor
MCSPTE1AK116
MCSPTE1AK116 - Evaluation Kit, S32K116, GD3000, Motor Control, 3 Phase BLDC & PMSM Motor Controller

3868934

Evaluation Kit, S32K116, GD3000, Motor Control, 3 Phase BLDC & PMSM Motor Controller

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$356.36

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
NXP S32K116, GD3000 Motor Control 3 Phase BLDC & PMSM Motor Controller
S12ZVMC256EVB
S12ZVMC256EVB - Evaluation Board, S12ZVM 16-Bit MCU, 2-Phase DC / 3-Phase BLDC / PMSM Motor Control Applications

2775178

Evaluation Board, S12ZVM 16-Bit MCU, 2-Phase DC / 3-Phase BLDC / PMSM Motor Control Applications

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$632.39

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
NXP S12ZVMC256 Power Management - Motor Control Motor Driver
MPC5775E-EVB
MPC5775E-EVB - Development Board, MPC5775E, Power Management, Battery Cell Controller

3582223

Development Board, MPC5775E, Power Management, Battery Cell Controller

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$287.78 5+ US$287.77

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
NXP MPC5775E Power Management - Battery Battery Cell Controller
MCSPTE1AK144
MCSPTE1AK144 - Development Kit, S32K144, GD3000, Motor Control, 3 Phase BLDC & PMSM Motor Controller

3677377

Development Kit, S32K144, GD3000, Motor Control, 3 Phase BLDC & PMSM Motor Controller

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$330.52

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
NXP S32K144, GD3000 Motor Control 3 Phase BLDC & PMSM Motor Controller
HVP-MC3PH
HVP-MC3PH - Evaluation Board, MKV46F256Vll15 MCU, 3-Phase PMSM/BLDC/ACIM Motor Control

2518185

Evaluation Board, MKV46F256Vll15 MCU, 3-Phase PMSM/BLDC/ACIM Motor Control

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$693.20

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
NXP MKV46F256VLL15 Power Management - Motor Control 3 Phase Motor
MTRCKTSBNZVM128
MTRCKTSBNZVM128 - Development Kit, MC9S12ZVML128 3-Phase Hall Sense BLDC MCU, Low Voltage BLDC motors

2490988

Development Kit, MC9S12ZVML128 3-Phase Hall Sense BLDC MCU, Low Voltage BLDC motors

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$930.52

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
NXP MC9S12ZVML128 Power Management - Motor Control Three Phase DC Brushless Motor Control
S12ZVMBEVB
S12ZVMBEVB - Evaluation Board, S12ZVM 16-Bit MCU, 2-Phase DC BLDC/PMSM Motor Control Applications

2775177

Evaluation Board, S12ZVM 16-Bit MCU, 2-Phase DC BLDC/PMSM Motor Control Applications

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$269.13

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
NXP S12ZVMB64 Power Management - Motor Control Motor Driver
FRDM33771CSPEVB
FRDM33771CSPEVB - Evaluation Board, MC33771C, Power Management, Li-Ion Battery Cell Controller

3527923

Evaluation Board, MC33771C, Power Management, Li-Ion Battery Cell Controller

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$134.52

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
NXP MC33771C Power Management - Battery Li-Ion Battery Cell Controller
PCA9420UK-EVM
PCA9420UK-EVM - EVAL BOARD, PMIC, LOW-POWER MCU

3378934

EVAL BOARD, PMIC, LOW-POWER MCU

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$183.14

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
NXP PCA9420UK Power Management Low-Power Microcontroller
MPC5775B-EVB
MPC5775B-EVB - Development Board, MPC5775B, Power Management, Battery Cell Controller

3582222

Development Board, MPC5775B, Power Management, Battery Cell Controller

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$327.90

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
NXP MPC5775B Power Management - Battery Battery Cell Controller
MCSPTR2A5775E
MCSPTR2A5775E - Evaluation Board, MPC5775E, 3 Phase BLDC & PMSM Motor Controller

3617913

Evaluation Board, MPC5775E, 3 Phase BLDC & PMSM Motor Controller

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$2,029.76

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
NXP MPC5775E Power Management 3 Phase BLDC & PMSM Motor Controller
FRDM33771BSPIEVB
FRDM33771BSPIEVB - EVAL BRD, LI-ION BATTERY CELL CONTROLLER

3370115

EVAL BRD, LI-ION BATTERY CELL CONTROLLER

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$230.42

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
NXP MC33771B Power Management - Battery Li-Ion Battery Cell Controller
KIT33772CTPLEVB
KIT33772CTPLEVB - Evaluation Board, MC33772C, Power Management, Battery, Battery Cell Controller

3868961

Evaluation Board, MC33772C, Power Management, Battery, Battery Cell Controller

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$252.01

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
NXP MC33772C Power Management - Battery Battery Cell Controller
FRDM33772CSPEVB
FRDM33772CSPEVB - Evaluation Board, MC33772C, Power Management, Battery, Li-Ion Battery Cell Controller

3868962

Evaluation Board, MC33772C, Power Management, Battery, Li-Ion Battery Cell Controller

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$244.08

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
NXP MC33772C Power Management - Battery Li-Ion Battery Cell Controller
KIT9Z1J638EVM
KIT9Z1J638EVM - Development Kit, MM9Z1J638 Battery Sensor, Temperature/Current/Voltage Sensing, CAN/LIN

2890632

Development Kit, MM9Z1J638 Battery Sensor, Temperature/Current/Voltage Sensing, CAN/LIN

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$289.76

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
NXP MM9Z1J638 Power Management - Battery Battery Monitor
FRDM33772BTPLEVB
FRDM33772BTPLEVB - Evaluation Board, MC33772 Battery Cell Controller, 6-Channel, Li-Ion Isolated Daisy Chain Comms

2889699

Evaluation Board, MC33772 Battery Cell Controller, 6-Channel, Li-Ion Isolated Daisy Chain Comms

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$147.70

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
NXP MC33772B Power Management - Battery Li-Ion Battery Cell Controller
KITPF5020FRDMEVM
KITPF5020FRDMEVM - EVAL KIT, PMIC, BUCK CONVERTER

3489290

EVAL KIT, PMIC, BUCK CONVERTER

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$303.52

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
NXP PF5020 Power Management Buck Converter
RD33771CDSTEVB
RD33771CDSTEVB - Evaluation Board, MC33771C, Power Management, Li-Ion Battery Cell Controller

3582224

Evaluation Board, MC33771C, Power Management, Li-Ion Battery Cell Controller

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$388.19

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
NXP MC33771C Power Management - Battery Li-Ion Battery Cell Controller
FRDM-BC3770-EVM
FRDM-BC3770-EVM - Evaluation Board, BC3770 Battery Charger Board, KL25Z for SPI Communication and IO Control

2499102

Evaluation Board, BC3770 Battery Charger Board, KL25Z for SPI Communication and IO Control

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$92.34

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
NXP BC3770 & MKL25Z128VLK4 Power Management - Battery Battery Charger
MCSXTE2BK142
MCSXTE2BK142 - DEV BOARD, 3 PHASE BLDC & PMSM MOTOR

3489274

DEV BOARD, 3 PHASE BLDC & PMSM MOTOR

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$372.20

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
NXP GD3000 Motor Driver 3 Phase BLDC & PMSM Motor
KIT34700EPEVBE
KIT34700EPEVBE - Evaluation Board, Step Down DC/DC Regulator, I2C Programmability, Over-Current Limit Detection

2315707

Evaluation Board, Step Down DC/DC Regulator, I2C Programmability, Over-Current Limit Detection

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$122.79

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
NXP MC34700 Power Management - Voltage Regulator Step Down DC / DC Regulator
FRDM33771BTPLEVB
FRDM33771BTPLEVB - Development Board, MC33772 Battery Cell Controller, 6-Channel, Li-Ion

2889697

Development Board, MC33772 Battery Cell Controller, 6-Channel, Li-Ion

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$137.86

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
NXP MC33771B Power Management - Battery Battery Cell Controller
FRDM33772BSPIEVB
FRDM33772BSPIEVB - Development Board, MC33772 Battery Cell Controller, 6-Channel, Li-Ion, SPI

2889698

Development Board, MC33772 Battery Cell Controller, 6-Channel, Li-Ion, SPI

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$137.86

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
NXP MC33772B Power Management - Battery Li-Ion Battery Cell Controller
KITFS5600FRDMEVM
KITFS5600FRDMEVM - Evaluation Board, FS5600, Power Management, Buck Regulator and Controller

3790720

Evaluation Board, FS5600, Power Management, Buck Regulator and Controller

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$549.53

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
NXP FS5600 Power Management DC/DC Converter and Controller