Power Management Development Kits

: Tìm Thấy 50 Sản Phẩm
Bộ Lọc đã áp dụng
Nhà Sản Xuất
= ROHM
1 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 50 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Tối Thiểu/Tối Đa Silicon Manufacturer
Tối Thiểu/Tối Đa Silicon Core Number
Tối Thiểu/Tối Đa Kit Application Type
Tối Thiểu/Tối Đa Application Sub Type
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

Bộ Lọc đã áp dụng
Nhà Sản Xuất
= ROHM
So Sánh Được Chọn So Sánh (0)
  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Mô Tả / Nhà Sản Xuất
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
Silicon Manufacturer Silicon Core Number Kit Application Type Application Sub Type
 
 
Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending
ROHM-STEPMO_EVK_208
ROHM-STEPMO_EVK_208 - Evaluation Board, BD63847EFV Stepper Motor Driver, Plug-In Shield for Arduino

2627622

Evaluation Board, BD63847EFV Stepper Motor Driver, Plug-In Shield for Arduino

ROHM

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$43.39

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Rohm Semiconductor BD63847EFV Power Management - Motor Control Stepper Motor Control
ROHM-STEPMO_EVK_201
ROHM-STEPMO_EVK_201 - Evaluation Kit, BD63510AEFV Stepper Motor Driver, Arduino Shield, 1A Per Phase

2908027

Evaluation Kit, BD63510AEFV Stepper Motor Driver, Arduino Shield, 1A Per Phase

ROHM

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$43.19

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Rohm Semiconductor BD63510AEFV Motor Driver Stepper Motor Driver
BM2P26CK-EVK-001
BM2P26CK-EVK-001 - EVAL BOARD, ISOLATED FLYBACK CONVERTER

3406478

EVAL BOARD, ISOLATED FLYBACK CONVERTER

ROHM

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$127.65

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Rohm Semiconductor BM2P26CK-Z Power Management Isolated Flyback Converter
ROHM-STEPMO_EVK_202
ROHM-STEPMO_EVK_202 - Evaluation Kit, BD63520AEFV Stepper Motor Driver, Arduino Shield, 2APer Phase

2908028

Evaluation Kit, BD63520AEFV Stepper Motor Driver, Arduino Shield, 2APer Phase

ROHM

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$43.19

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Rohm Semiconductor BD63520AEFV Motor Driver Stepper Motor Driver
ROHM-STEPMO_EVK_205
ROHM-STEPMO_EVK_205 - Evaluation Board, BD63715AEFV Stepper Motor Driver, Plug-In Shield for Arduino

2627619

Evaluation Board, BD63715AEFV Stepper Motor Driver, Plug-In Shield for Arduino

ROHM

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$43.19

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Rohm Semiconductor BD63715AEFV Power Management - Motor Control Stepper Motor Control
BD7F100HFN-EVK-003
BD7F100HFN-EVK-003 - Evaluation Board, BD7F100HFN DC/DC Converter, Isolated, 24V In, ±15V Out, 165mA

3104233

Evaluation Board, BD7F100HFN DC/DC Converter, Isolated, 24V In, ±15V Out, 165mA

ROHM

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$120.63

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Rohm Semiconductor BD7F100HFN-LB Power Management Isolated Flyback Converter
BD8306MUV-EVK-001
BD8306MUV-EVK-001 - Evaluation Board, BD8306MUV, Buck/Boost DC-DC Converter, Power Management - Voltage Regulator

3778765

Evaluation Board, BD8306MUV, Buck/Boost DC-DC Converter, Power Management - Voltage Regulator

ROHM

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$125.26

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Rohm Semiconductor BD8306MUV Power Management - Voltage Regulator Buck/Boost DC-DC Converter
BU33UV7NUX-EVK-101
BU33UV7NUX-EVK-101 - Evaluation Kit, BU33UV7NUXN DC/DC Converter, Buck/Boost, 3.3V, 500mA Output

2908023

Evaluation Kit, BU33UV7NUXN DC/DC Converter, Buck/Boost, 3.3V, 500mA Output

ROHM

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$53.29

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Rohm Semiconductor BU33UV7NUX Power Management - Voltage Regulator Synchronous Boost Converter
BD7F200EFJ-EVK-001
BD7F200EFJ-EVK-001 - Evaluation Board, BD7F200EFJ DC/DC Converter, Isolated, 24V In, 15V Out, 150mA, 4 Channel

3104235

Evaluation Board, BD7F200EFJ DC/DC Converter, Isolated, 24V In, 15V Out, 150mA, 4 Channel

ROHM

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$150.72

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Rohm Semiconductor BD7F200EFJ-LB Power Management Isolated Flyback Converter
BD7F200HFN-EVK-001
BD7F200HFN-EVK-001 - Evaluation Board, BD7F200HFN DC/DC Converter, Isolated, 24V In, 15V Out, 150mA, 4 Channel

3104237

Evaluation Board, BD7F200HFN DC/DC Converter, Isolated, 24V In, 15V Out, 150mA, 4 Channel

ROHM

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$140.73

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Rohm Semiconductor BD7F200HFN-LB Power Management Isolated Flyback Converter
BD63725BEFV-EVK-001
BD63725BEFV-EVK-001 - Evaluation Board, BD63725BEFV, Stepper Motor Driver, Power Management - Motor Control

3778763

Evaluation Board, BD63725BEFV, Stepper Motor Driver, Power Management - Motor Control

ROHM

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$155.47

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Rohm Semiconductor BD63725BEFV Power Management - Motor Control Stepper Motor Driver
BM2P060MF-EVK-001
BM2P060MF-EVK-001 - Evaluation Board, BM2P060MF, Isolated Flyback Converter, Power Management

3778779

Evaluation Board, BM2P060MF, Isolated Flyback Converter, Power Management

ROHM

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$192.80

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Rohm Semiconductor BM2P060MF Power Management Isolated Flyback Converter
BD71631QWZ-EVK-001
BD71631QWZ-EVK-001 - Evaluation Board, BD71631QWZ, Battery Charger, Power Management - Battery

3778764

Evaluation Board, BD71631QWZ, Battery Charger, Power Management - Battery

ROHM

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$125.26

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Rohm Semiconductor BD71631QWZ Power Management - Battery Battery Charger
BD70522GUL-EVK-101
BD70522GUL-EVK-101 - Evaluation Board, BD70522GUL Buck Converter, 1.2V - 3.3V, 0.5A Out, Ultra Low Iq

2857998

Evaluation Board, BD70522GUL Buck Converter, 1.2V - 3.3V, 0.5A Out, Ultra Low Iq

ROHM

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$46.92

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Rohm Semiconductor BD70522GUL Power Management Buck Converter
BD9V101MUF-EVK-001
BD9V101MUF-EVK-001 - Evaluation Kit, BD9V10MUF DC/DC Converter, 0.8V To 5.5V, 1A Output, 16V To 60V Input

3132117

Evaluation Kit, BD9V10MUF DC/DC Converter, 0.8V To 5.5V, 1A Output, 16V To 60V Input

ROHM

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$40.21

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Rohm Semiconductor BD9V101MUF Power Management Synchronous Buck Converter
BM2P0161-EVK-003
BM2P0161-EVK-003 - Evaluation Board, BM2P0161 AC/DC Converter, PWM, 12V, 2A Output, 90V To 264V AC Input

3132135

Evaluation Board, BM2P0161 AC/DC Converter, PWM, 12V, 2A Output, 90V To 264V AC Input

ROHM

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$131.36

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Rohm Semiconductor BM2P0161 Power Management Isolated Flyback Converter
BD83070GWL-EVK-001
BD83070GWL-EVK-001 - Evaluation Board, DC/DC Converter, 2.7V To 5.5V Li-Ion Battery Input, 2.5V, 3.3V, 1A Output

3213853

Evaluation Board, DC/DC Converter, 2.7V To 5.5V Li-Ion Battery Input, 2.5V, 3.3V, 1A Output

ROHM

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$95.74

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Rohm Semiconductor BD83070GWL Power Management - Voltage Regulator Synchronous Buck-Boost Converter
BD63511EFV-EVK-001
BD63511EFV-EVK-001 - Evaluation Board, BD63511EFV, Stepper Motor Driver, Power Management - Motor Control

3778760

Evaluation Board, BD63511EFV, Stepper Motor Driver, Power Management - Motor Control

ROHM

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$155.47

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Rohm Semiconductor BD63511EFV Power Management - Motor Control Stepper Motor Driver
BD9109FVMEVK-101
BD9109FVMEVK-101 - Evaluation Board for Buck Converter Integrated FET

2423013

Evaluation Board for Buck Converter Integrated FET

ROHM

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$45.26

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Rohm Semiconductor BD9109FVM Power Management - Voltage Regulator Synchronous Buck Converter
BD62X2FPEVK-101
BD62X2FPEVK-101 - Evaluation Kit, BD62x2FP Series Half Bridge Drivers, For DC Brush Motors, 3V - 32V Voltage Range

2423016

Evaluation Kit, BD62x2FP Series Half Bridge Drivers, For DC Brush Motors, 3V - 32V Voltage Range

ROHM

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$35.42

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Rohm Semiconductor BD62x2FP Power Management - Motor Control Half Bridge Driver
BD9329AEFJEVK-101
BD9329AEFJEVK-101 - Evaluation Board for Step Down Switching Regulator with Power MOSFET

2423012

Evaluation Board for Step Down Switching Regulator with Power MOSFET

ROHM

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$29.74

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Rohm Semiconductor BD9329AEFJ Power Management - Voltage Regulator Synchronous Buck Regulator
ROHM-STEPMO_EVK_206
ROHM-STEPMO_EVK_206 - Evaluation Board, BD63720AEFV Stepper Motor Driver, Plug-In Shield for Arduino

2627620

Evaluation Board, BD63720AEFV Stepper Motor Driver, Plug-In Shield for Arduino

ROHM

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$47.30

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Rohm Semiconductor BD63720AEFV Power Management - Motor Control Stepper Motor Control
ROHM-STEPMO_EVK_203
ROHM-STEPMO_EVK_203 - Evaluation Kit, BD63524AEFV Stepper Motor Driver, Arduino Shield, 2.5APer Phase

2908029

Evaluation Kit, BD63524AEFV Stepper Motor Driver, Arduino Shield, 2.5APer Phase

ROHM

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$43.19

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Rohm Semiconductor BD63524AEFV Motor Driver Stepper Motor Driver
BD7F200EFJ-EVK-002
BD7F200EFJ-EVK-002 - Evaluation Board, BD7F100EFJ DC/DC Converter, Isolated, 24V In, 5V In, 2A

3104236

Evaluation Board, BD7F100EFJ DC/DC Converter, Isolated, 24V In, 5V In, 2A

ROHM

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$126.66

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Rohm Semiconductor BD7F200EFJ-LB Power Management Isolated Flyback Converter
BD7F200HFN-EVK-002
BD7F200HFN-EVK-002 - Evaluation Board, BD7F200HFN DC/DC Converter, Isolated, 24V In, 5V Out, 2A

3104238

Evaluation Board, BD7F200HFN DC/DC Converter, Isolated, 24V In, 5V Out, 2A

ROHM

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$126.66

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Rohm Semiconductor BD7F200HFN-LB Power Management Isolated Flyback Converter