Power Management Development Kits

: Tìm Thấy 44 Sản Phẩm
Bộ Lọc đã áp dụng
Nhà Sản Xuất
= VISHAY
1 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 44 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Tối Thiểu/Tối Đa Silicon Manufacturer
Tối Thiểu/Tối Đa Silicon Core Number
Tối Thiểu/Tối Đa Kit Application Type
Tối Thiểu/Tối Đa Application Sub Type
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

Bộ Lọc đã áp dụng
Nhà Sản Xuất
= VISHAY
So Sánh Được Chọn So Sánh (0)
  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Mô Tả / Nhà Sản Xuất
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
Silicon Manufacturer Silicon Core Number Kit Application Type Application Sub Type
 
 
Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending
SIC463EVB
SIC463EVB - Power Management DC/DC Development Kit, Vishay SiC463, Voltage Regulator, Synchronous Buck

2932995

Power Management DC/DC Development Kit, Vishay SiC463, Voltage Regulator, Synchronous Buck

VISHAY

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$106.59

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Vishay SiC463 Power Management - Voltage Regulator Synchronous Buck Regulator
SIC461EVB
SIC461EVB - Power Management DC/DC Development Kit, Vishay SiC461, Voltage Regulator, Synchronous Buck

2932993

Power Management DC/DC Development Kit, Vishay SiC461, Voltage Regulator, Synchronous Buck

VISHAY

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$103.49

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Vishay SiC461 Power Management - Voltage Regulator Synchronous Buck Regulator
SIC464EVB
SIC464EVB - Power Management DC/DC Development Kit, Vishay SiC464, Voltage Regulator, Synchronous Buck

2932996

Power Management DC/DC Development Kit, Vishay SiC464, Voltage Regulator, Synchronous Buck

VISHAY

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$106.59

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Vishay SiC464 Power Management - Voltage Regulator Synchronous Buck Regulator
SIC467EVB-D
SIC467EVB-D - Evaluation Board, SIC467, Power Management, Synchronous Buck Regulator

3703912

Evaluation Board, SIC467, Power Management, Synchronous Buck Regulator

VISHAY

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$39.54

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Vishay SIC467 Power Management Synchronous Buck Regulator
SIC479EVB-E
SIC479EVB-E - EVAL BOARD, SYNC MICROBUCK CONVERTER

3267981

EVAL BOARD, SYNC MICROBUCK CONVERTER

VISHAY

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$39.54

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Vishay SiC479ED-T1-GE3 Power Management Synchronous Buck Converter
SIP32462EVB
SIP32462EVB - Evaluation Board, SiP32462, High Side Switch

3890213

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
+
RoHS

Evaluation Board, SiP32462, High Side Switch

VISHAY

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$15.35 5+ US$13.10

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Vishay SiP32462 Power Management - Load Switch High Side Switch
SIP32458EVB
SIP32458EVB - Evaluation Board, SiP32458, High Side Switch

3890208

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
+
RoHS

Evaluation Board, SiP32458, High Side Switch

VISHAY

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$15.35 5+ US$13.10

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Vishay SiP32458 Power Management - Load Switch High Side Switch
SIP32455EVB
SIP32455EVB - Evaluation Board, SiP32455, High Side Switch

3890207

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
+
RoHS

Evaluation Board, SiP32455, High Side Switch

VISHAY

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$15.35 5+ US$13.10

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Vishay SiP32455 Power Management - Load Switch High Side Switch
SIP32454EVB
SIP32454EVB - Evaluation Board, SiP32454, High Side Switch

3890206

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
+
RoHS

Evaluation Board, SiP32454, High Side Switch

VISHAY

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$15.35 5+ US$13.10

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Vishay SiP32454 Power Management - Load Switch High Side Switch
SIP32408EVB
SIP32408EVB - Evaluation Board, SiP32408, High Side Switch

3890197

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
+
RoHS

Evaluation Board, SiP32408, High Side Switch

VISHAY

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$15.35 5+ US$13.10

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Vishay SiP32408 Power Management - Load Switch High Side Switch
SIP32429EVB
SIP32429EVB - Evaluation Board, SiP32429, High Side Switch

3890201

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
+
RoHS

Evaluation Board, SiP32429, High Side Switch

VISHAY

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$15.35 5+ US$13.10

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Vishay SiP32429 Power Management - Load Switch High Side Switch
SIP32409EVB
SIP32409EVB - Evaluation Board, SiP32409, High Side Switch

3890198

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
+
RoHS

Evaluation Board, SiP32409, High Side Switch

VISHAY

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$15.35 5+ US$13.10

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Vishay SiP32409 Power Management - Load Switch High Side Switch
SIP32101EVB
SIP32101EVB - Evaluation Board, SiP32101, Bidirectional Battery, High Side Switch

3890194

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
+
RoHS

Evaluation Board, SiP32101, Bidirectional Battery, High Side Switch

VISHAY

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$15.35 5+ US$13.10

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Vishay SiP32101 Power Management - Load Switch High Side Switch
SIP32102EVB
SIP32102EVB - Evaluation Board, SiP32102, Bidirectional Battery, High Side Switch

3890195

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
+
RoHS

Evaluation Board, SiP32102, Bidirectional Battery, High Side Switch

VISHAY

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$15.35 5+ US$13.10

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Vishay SiP32102 Power Management - Load Switch High Side Switch
SIP32460EVB
SIP32460EVB - Evaluation Board, SiP32460, High Side Switch

3890210

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
+
RoHS

Evaluation Board, SiP32460, High Side Switch

VISHAY

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$15.35 5+ US$13.10

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Vishay SiP32460 Power Management - Load Switch High Side Switch
SIP32451EVB
SIP32451EVB - Evaluation Board, SiP32451, High Side Switch

3890203

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
+
RoHS

Evaluation Board, SiP32451, High Side Switch

VISHAY

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$15.35 5+ US$13.10

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Vishay SiP32451 Power Management - Load Switch High Side Switch
SIP32459EVB
SIP32459EVB - Evaluation Board, SiP32459, High Side Switch

3890209

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
+
RoHS

Evaluation Board, SiP32459, High Side Switch

VISHAY

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$15.35 5+ US$13.10

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Vishay SiP32459 Power Management - Load Switch High Side Switch
SIP32461EVB
SIP32461EVB - Evaluation Board, SiP32461, High Side Switch

3890212

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
+
RoHS

Evaluation Board, SiP32461, High Side Switch

VISHAY

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$15.35 5+ US$13.10

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Vishay SiP32461 Power Management - Load Switch High Side Switch
SIP32419EVB
SIP32419EVB - Evaluation Board, SiP32419, High Side Switch

3890199

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
+
RoHS

Evaluation Board, SiP32419, High Side Switch

VISHAY

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$15.35 5+ US$13.10

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Vishay SiP32419 Power Management - Load Switch High Side Switch
SIP32453EVB
SIP32453EVB - Evaluation Board, SiP32453, High Side Switch

3890205

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
+
RoHS

Evaluation Board, SiP32453, High Side Switch

VISHAY

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$15.35 5+ US$13.10

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Vishay SiP32453 Power Management - Load Switch High Side Switch
SIP32468EVB
SIP32468EVB - Evaluation Board, SiP32468, High Side Switch

3890215

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
+
RoHS

Evaluation Board, SiP32468, High Side Switch

VISHAY

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$15.35 5+ US$13.10

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Vishay SiP32468 Power Management - Load Switch High Side Switch
SIP32467EVB
SIP32467EVB - Evaluation Board, SiP32467, High Side Switch

3890214

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
+
RoHS

Evaluation Board, SiP32467, High Side Switch

VISHAY

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$15.35 5+ US$13.10

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Vishay SiP32467 Power Management - Load Switch High Side Switch
SIP32452EVB
SIP32452EVB - Evaluation Board, SiP32452, High Side Switch

3890204

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
+
RoHS

Evaluation Board, SiP32452, High Side Switch

VISHAY

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$15.35 5+ US$13.10

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Vishay SiP32452 Power Management - Load Switch High Side Switch
SIP32430EVB
SIP32430EVB - Evaluation Board, SiP32430, High Side Switch

3890202

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
+
RoHS

Evaluation Board, SiP32430, High Side Switch

VISHAY

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$15.35 5+ US$13.10

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Vishay SiP32430 Power Management - Load Switch High Side Switch
SIP32103EVB
SIP32103EVB - Evaluation Board, SiP32103, Bidirectional Battery, High Side Switch

3890196

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
+
RoHS

Evaluation Board, SiP32103, Bidirectional Battery, High Side Switch

VISHAY

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$15.35 5+ US$13.10

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Vishay SiP32103 Power Management - Load Switch High Side Switch